Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land fredag 11.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå og hold god avstand til bratt terreng med fersk fokksnø. Vedvarende svake lag kan gi svært store skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vinden fra østlig retning vil avta noe og det ventes lite nedbør. Torsdag ble det lastet inn betydelige mengder snø inn i vestvendte leområder og formasjoner som samler snø på tvers av vindretningen som trenger tid på å stabilisere seg. Faren for naturlig utløste skred er avtagende, men fersk fokksnø i leområder er ustabil og kulde gjør at stabiliseringen går sakte. Snøskred i fersk fokksnø vil sannsynligvis påvirke vedvarende svake lag i snødekket og skredene kan bli svært store (str. 4). All ferdsel og opphold i eller i nærheten av skredterreng vil være forbundet med stor fare.
Lengre tids kraftig vind fra østlig retning har flyttet på mye snø til vestlig sektor. Det er vindtransportert snø over store områder, og det varierer hvor jevn og hard snøoverflaten er. Utsatte steder er avblåst ned til smelteskare. I terreng skjermet for vind ligger det løs snø tilgjengelig for vindtransport. Skavler begynner å få betydelig størrelse mange steder og det vil fare for skavlbrekk. Det er mest snø sør og øst i regionen.
Det finnes eldre kantkornlag i forbindelse med skarelag i alle himmelretninger. Innad i fokksnøen, som i hovedsak finnes i vestvendt terreng, er det observert begynnende kantkorndannelse. Laveste høydenivå på de vedvarende svake lagene er forbundet med usikkerhet. Det forventes generelt stor tilleggsbelastning for å kunne påvirke disse lagene.
Ingen rapporter om ferske skred i regionen fram til torsdag kl. 14:00.
Ingen observasjoner fra terreng over 400 moh siste 3 døgn.
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørøst., endring til storm fra øst om ettermiddagen.
-15 °C til -10 °C på 700 moh.
Skyet.
Mest nedbør sørøst i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten storm fra nordøst., endring til stiv kuling fra øst om ettermiddagen.
-19 °C til -12 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Trollstein 600moh

Snø

11.01.2019 kl. 21:05

661 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Nordsiden av sukkertoppen, skare med kantkorn under. Utgjør ingen fare nå, men om det kommer et flak med fokksnø oppå dette er det verdt å følge med på
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Lite eller ingen snø tilgjengelig for transport
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde tatt fra varden på sukkertoppen mot den ryggen som er lengere øst. Vindpåvirket og hard overflate
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet mot larsbreen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Dagens obstur. Fra gruvedalen, opp sukkertoppen, over gruvefjellet, trollsteinen og ned larsbreen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -18 °C 10 m/s fra Ø ← 10% skyer Ingen vindtransport oppe på toppene, litt nede i byen

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Tester

ECTP25@34cmQ2 God Dette er det kantkorn over og under skare som har vært der i en måned nå, og som det har gått to strl3 (mulig det 1.Juledag var strl4?) skred på siste måned. Begynner å bli langt nede i snødekket de fleste plasser, men man kan tenke seg at det er mulig å påvirke der snødekket er tynt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Over 400moh har vi fremdeles det gamle kantkornproblemet. Dette er vanskelig å løse ut, men om det går blir det store skred. Fokksnøproblemet de siste dager virker å være stabilisert vesentlig. Kalt, som kan gi voksende kantkorn. Ellers stabiliserende fokksnø. Varslet faregrad er for høy Hovedproblemet med kantkorn mener jeg er fra 400m og opp. Teksten med skavelbrekk henger vel igjen. Den kan fjernes eller være der hele vinteren da det er skavler hele vinteren, og de er ikke enormt store nå. I etterpåklokskapens klare lys er min opplevelse de siste dagene er at det var FG2 den 9/1, FG3 den 10/1 og FG2 i dag.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Varierende. Stormen i går har forandret snødekket nå. Alle sider som ikke vender mot vest har blitt erodert av den kraftige vinden. Noen plasser er vi nede på gammel skare, andre plasser er det mye sastrugi i den gamle fokksnøen som lå over skare. All denne snøen som har blitt transportert bort ligger nå i harde skavler i sør-vestlige heng. Slutten av stormen i går hadde nedbør og kom fra NE, så det kan finnes lommer med mykere ferskere fokksnø, men dette er ikke store mengder. På min tur opp N siden av sukkertoppen er vi nede på gammel skare. Under denne skaren er det et lag med kantkorn ned til bakken. Oppå sukkertoppen og halvveis mot trollsteinen er all fokksnø borte og vi er nede på gammel skare. Lengere sør og på Larsbreen som er mer skjermet er det sastrugi opptil 40cm rygger. Har ikke vært lengere øst eller sør i regionen og forventer mer snø der.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV Det er nok et fokksnøproblem der. Ikke veldig fremtredende, men de områder der det ligger litt fersk fokksnø kan mulig den påvirkes. Den fokksnøen som kom med stormen i går virker hard og sintret.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Dette kantkornproblemet finnes i alle eksposisjoner der det er fokksnø over. Det er da mest fokksnø i sør-vestlige heng. Noen plasser er dette problemet fjernet da vinden har erodert ned til skare.

Snøprofil

7 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 16 cm P RG 1 mm/0 mm, 1 cm 1F DF 1 mm/0 mm, 10 cm P RG 1 mm/0 mm, 1 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 40 cm P MF 0 mm/0 mm -18,5 °C @ 0 cm, -15 °C @ 5 cm, -13 °C @ 10 cm, -11 °C @ 15 cm, -10 °C @ 20 cm, -9 °C @ 25 cm, -8,5 °C @ 30 cm, -8,2 °C @ 35 cm 1 test knyttet til snøprofilen Profil er representativ for sør-vest vendte leområder over 400m

ObsID: 175181

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

11.01.2019 kl. 14:00

242 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps

Snødekke

ObsID: 175125

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

11.01.2019 kl. 13:34

227 moh

elke@unis (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  elke@unis
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fokksnø fra stormen i går ligger kun i små skjermede lommer. Vi fant mest av den bak snøgjerdene som er satt opp for å fange snøen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  I avblåste områder ligger den gamle mildværskaren med kantkorn under.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profilen er sendt inn av Kjetil (rett fra notisblokka allerede). Total snødybde var 95cm, vi grov ned til 60cm. Ingen store endringer siden observasjonen fra 8.januar. Fant ikke kantkornlaget over skare denne gangen.

Vær

Ikke nedbør -14,1 °C 10 m/s fra SØ ↖

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Tester

ECTN25@15cmQ2 God

ECTN24@22cmQ2 God

Skredfarevurdering

2 Moderat Observasjonen gjelder for Longyeardalen og er ikke representativt for regionen. Fokksnø etter sist storm ligger kun i veldig skjermede området (for eksempel bak snøgjerde) og ble ikke observert i øvre løsneområde ved Sukkertoppen. Snødekket her er stort sett det samme som under observasjon den 8.1., mer vindutsatte områder er veldig avblåste, ellers ligger den gamle harde fokksnøen i området. Faregrad for LYR-dalen er 2. Ingen værindikatorer som tilsier at skredfaren vil øke de kommende dager. Faregrad for regionen kan nok virke litt for høy ut i fra observasjoner i Longyearbyen i dag. Det kommer en obs fra Kjetil for regionen litt senere.

Snødekke

Fokksnø fra stormen i går har kun lagt seg i veldig skjermede lommer i terrenget. Ellers er snødekket avblåst og dominert av hard gammel fokksnø. Der hvor snødekket er tynt og avblåst ned til skare ligger det et tykt lag av kantkorn under. I øvre løsneområde mot Sukkertoppen har det ikke lagt seg snø etter stormen og snødekket er ganske likt det som ble observert den 8.1.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store Dekket av skarelag over, men dette begynner å bli oppspist nå. Vil være vanskelig å få løst ut dette laget.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Nedføyket nysnø med tendens til begynnende kantkorn. Vil være vanskelig å få løst ut dette og mulige skred forventes ikke bli større enn str. 2.

ObsID: 175116

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

11.01.2019 kl. 10:11

182 moh

Kjetil@obskorps (****)

Skredaktivitet

11. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Større toppskavler men ingen nye skred i Skytebanegropa

ObsID: 175057

Nordenskiöld Land / Gruve 7

Snø

11.01.2019 kl. 06:40

149 moh

OddmundR (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Visuell befaring i løsneområde som ved ekstreme tilfeller kan utgjøre trussel mot brøyting og trafikk på vei. Lyser mot nordre del av løsneområdet.

Snødekke

Ikke blåst inn mye snø i dette løsneområdet siste døgn. Søndre halvdel av løsneområdet helt avblåst med synlig stein. Noe snø er blåst inn i nordre del av løsneområdet. Observert på avstand. Ser ut til å være lite snø mellom løsneområdet og veien, mens det hadde lagt seg ca 1 meter i veikanten siste døgn. Ovenfor løsneområdet var det fullstendig avblåst til den gamle harde snøen. Ikke utført stabilitetstest, men vi konkluderte pga små snømengder med at veien kan brøytes uten betydelig fare for å utløse skred som utgjør trussel for brøyemannskap. I øvre løsneområde oppunder kullsiloer/oppredningsverk så det ut til at det ikek hadde lagt seg snø i det hele tatt siste døgn.

ObsID: 175034

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

08.01.2019 kl. 19:44

622 moh

marit (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  marit

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye løs snø på toppen av Longyearpasset og i leområdet på nordsiden. Også på vei opp (øvre halvdel av Longyearbreen) var det løs snø (< 10 cm). Nedre del av breen hadde vindpåvirket snø med en vindpakket overflate.

ObsID: 174683

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

08.01.2019 kl. 11:03

255 moh

elke@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  elke@unis Kommentar:  Snøprofilgropa nord for snødybdesensoren.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profil tatt i ca. samme høyde som snødybdesensoren på en plass med forholdsvis mye snøansamling. Ellers i terrenget er det mindre snø. Skarelaget med kantkorn over og under. Dette skarelaget begynner å bli ganske oppspist også (det samme gjelder for smelte-frys-pakken i bunn). Mest sannsynligvis brudd i kantkornlaget under pga at hele skaren ble saget gjennom. Jeg prøvde å hoppe på snøen ovenfor snøgropa og fikk ikke ut noe da. Laget med nedføyket nysnø mellom fokksnølagene fikk jeg brudd i når jeg veltet snøsøylen som løsnet under ECT-en og slo på den fra siden (mye tilleggsbelastning).
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen med støtteforbygginger i Lia
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen med Vannledningsdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mot Platåberget
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  mot Platåberget, nordre delen av dalsiden
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket i øvre løsneområdet. Snødybdesensoren synes i bakgrunnen (refleks).
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snøansamling bak støtteforbygginger ovenfor Lia. Ingen snøansamling i østvendt side av disse.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket i nedre delen av Sukkertoppen. Avblåst ned til skare med lommer av gammel fokksnø.

Vær

Ikke nedbør -9,7 °C 10 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Det blåser mer enn det var meldt i dag. Det samme gjelder også for i går kveld, hvor vinden varierte mellom 16 til 23 m/s Ø på Svalsat, med mye snøfokk langs med veien.

Skredaktivitet

8. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Tester

ECTP16@60cmQ2 God Antar at jeg fikk påvirket kantkorn under skaren pga at skarelaget ble saget gjennom. Skarelaget begynner imidlertid å bli ganske oppspist på denne plassen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat For Longyeardalen er vi på en 2-er, men dette er ikke representativt for regionen. Det er meldt både kraftig Ø vind (23m/s på torsdagskvelden) og (for Svalbardforhold) betydelige mengder nedbør på torsdag og skredfaren er forventet å øke ifm dette. Varslet faregrad er riktig Basert på observasjoner ved Svalsat i går kveld med både kraftig vind og bakkefokk antar jeg at faregrad 3 stemmer bra for regionen, selv om det i Longyeardalen ikke er mer enn en 2-er.

Snødekke

110 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket hard Tørr I Longyeardalen er snødekket generelt hardt og avblåst. Lite snø tilgjengelig for transport. I nedre delen av Sukkertoppen er det lommer av gammel fokksnø på skare, ellers er det avblåst ned til skaren. Der hvor fokksnøen ligger på skaren har det dannet seg kantkorn imellom. I området ved snødybdemåleren (øvre løsneområde) er det sammenhengende fokksnø, vindpakket og hardt.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store Kantkorn både over og under skaren. I tillegg ligger dette kantkornlaget på et lag av smelte-fryspåvirket snø. Vil være vanskelig til svært vanskelig å få løst ut dette.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels Observasjonen er ikke representativt for regionen. Antar at både fokksnøproblem og kantkorn over/under skare kan være mer potent andre steder i regionen spesielt der hvor snødekket er mykere og det er lettere å påvirke svake lag. Pga lite snø ved Sukkertoppen vil mulige skred mest sannsynlig ikke bli større enn maks str 3 (hvis det blir step-down ned til kantkorn). I fokksnø maks str. 2.

ObsID: 174557

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org