Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land torsdag 10.01.2019

4
Stor
Publisert:

Unngå og hold svært god avstand til bratt terreng med fersk fokksnø. Vedvarende svake lag kan gi svært store skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred. For infrastruktur: Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred.
Illustrasjon av ferdselsråd For friluftsliv: Hold deg unna alt skredterreng (løsneområder brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred). For infrastruktur: Ved stor utbredelse av det svake laget kan snøskredene bli store og nå ned til vei/bebyggelse.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind med storm styrke vil høyst sannsynlig frakte betydelige mengder snø inn i vestvendte leområder og formasjoner som samler snø på tvers av vindretningen. Det må forventes omfattende naturlig utløst skredaktivitet. Snøskred i fersk fokksnø vil sannsynligvis påvirke vedvarende svake lag i snødekket og skredene kan bli svært store (str. 4). All ferdsel og opphold i eller i nærheten av skredterreng vil være forbundet med stor fare.
Den siste periodes vind fra hovedsaklig østlig retning har flyttet på mye snø. Det er fokksnø over store områder, og det varierer hvor jevn og hard snøoverflaten er. Stedvis er det avblåst ned til smelteskare. I terreng skjermet for vind ligger det løssnø tilgjengelig for vindtransport. Skavler begynner å få betydelig størrelse mange steder og det vil fare for skavlbrekk. Det er mest snø sør og øst i regionen.
Det finnes eldre kantkornlag i forbindelse med skarelag i alle himmelretninger. Innad i fokksnøen, som i hovedsak finnes i vestvendt terreng, er det observert begynnende kantkorndannelse. Laveste høydenivå på de vedvarende svake lagene er forbundet med usikkerhet. Det forventes generelt stor tilleggsbelastning for å kunne påvirke disse lagene.
Ingen rapporter om ferske skred i nærheten av Longyearbyen siste døgn.
Ingen observasjoner fra terreng over 400 moh siste 3 døgn.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til bris fra nordvest om formiddagen.
-15 °C til -8 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Nedbør vesentlig tidlig på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørøst., endring til storm fra øst om ettermiddagen.
-15 °C til -10 °C på 700 moh.
Skyet.
Mest nedbør sørøst i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

08.01.2019 kl. 19:44

622 moh

marit (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  marit

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye løs snø på toppen av Longyearpasset og i leområdet på nordsiden. Også på vei opp (øvre halvdel av Longyearbreen) var det løs snø (< 10 cm). Nedre del av breen hadde vindpåvirket snø med en vindpakket overflate.

ObsID: 174683

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

08.01.2019 kl. 11:03

255 moh

elke@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  elke@unis Kommentar:  Snøprofilgropa nord for snødybdesensoren.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profil tatt i ca. samme høyde som snødybdesensoren på en plass med forholdsvis mye snøansamling. Ellers i terrenget er det mindre snø. Skarelaget med kantkorn over og under. Dette skarelaget begynner å bli ganske oppspist også (det samme gjelder for smelte-frys-pakken i bunn). Mest sannsynligvis brudd i kantkornlaget under pga at hele skaren ble saget gjennom. Jeg prøvde å hoppe på snøen ovenfor snøgropa og fikk ikke ut noe da. Laget med nedføyket nysnø mellom fokksnølagene fikk jeg brudd i når jeg veltet snøsøylen som løsnet under ECT-en og slo på den fra siden (mye tilleggsbelastning).
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen med støtteforbygginger i Lia
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen med Vannledningsdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mot Platåberget
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  mot Platåberget, nordre delen av dalsiden
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket i øvre løsneområdet. Snødybdesensoren synes i bakgrunnen (refleks).
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snøansamling bak støtteforbygginger ovenfor Lia. Ingen snøansamling i østvendt side av disse.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket i nedre delen av Sukkertoppen. Avblåst ned til skare med lommer av gammel fokksnø.

Skredfarevurdering

2 Moderat For Longyeardalen er vi på en 2-er, men dette er ikke representativt for regionen. Det er meldt både kraftig Ø vind (23m/s på torsdagskvelden) og (for Svalbardforhold) betydelige mengder nedbør på torsdag og skredfaren er forventet å øke ifm dette. Varslet faregrad er riktig Basert på observasjoner ved Svalsat i går kveld med både kraftig vind og bakkefokk antar jeg at faregrad 3 stemmer bra for regionen, selv om det i Longyeardalen ikke er mer enn en 2-er.

Vær

Ikke nedbør -9,7 °C 10 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Det blåser mer enn det var meldt i dag. Det samme gjelder også for i går kveld, hvor vinden varierte mellom 16 til 23 m/s Ø på Svalsat, med mye snøfokk langs med veien.

Snødekke

110 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket hard Tørr I Longyeardalen er snødekket generelt hardt og avblåst. Lite snø tilgjengelig for transport. I nedre delen av Sukkertoppen er det lommer av gammel fokksnø på skare, ellers er det avblåst ned til skaren. Der hvor fokksnøen ligger på skaren har det dannet seg kantkorn imellom. I området ved snødybdemåleren (øvre løsneområde) er det sammenhengende fokksnø, vindpakket og hardt.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store Kantkorn både over og under skaren. I tillegg ligger dette kantkornlaget på et lag av smelte-fryspåvirket snø. Vil være vanskelig til svært vanskelig å få løst ut dette.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels Observasjonen er ikke representativt for regionen. Antar at både fokksnøproblem og kantkorn over/under skare kan være mer potent andre steder i regionen spesielt der hvor snødekket er mykere og det er lettere å påvirke svake lag. Pga lite snø ved Sukkertoppen vil mulige skred mest sannsynlig ikke bli større enn maks str 3 (hvis det blir step-down ned til kantkorn). I fokksnø maks str. 2.

Tester

ECTP16@60cmQ2 God Antar at jeg fikk påvirket kantkorn under skaren pga at skarelaget ble saget gjennom. Skarelaget begynner imidlertid å bli ganske oppspist på denne plassen.

Skredaktivitet

8. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 174557

Nordenskiöld Land / Larsbreen nedre del

Snø

07.01.2019 kl. 22:28

430 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye vind fra øst i det siste har lagt fokksnø i vestvendte heng. Over 400m kan man anta at dette fokksnøproblemet kan gå naturlig, og at man får en step-down til kantkorn legnere ned i snødekket. Under 400m vil man da ha: Svært lett/lett å påvirke, noen områder, strl2 skred. Over 400m antar jeg at med stepdown effekten få lett/svært lett å påvike, noen områder, strl3 skred. DVS FG3 Fokksnøproblemet vil stabilisere seg. Varslet faregrad er riktig Ser varslet har vedvarende svakt lag ned til 0m, er usikker på om dette er tilfellet.

Vær

Snø -7 °C 15 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Varierende vindretning nede i byen og halveis oppover larsbreen, men oppå breen er det nå sterk kuling med vindtransport fra øst.

Snødekke

Gjelder opp til 350m da været gjorde at jeg ikke kom lengere opp: Varierende, der de siste dagers sterke vind fra øst har fått tak så er vi nå nede på gammel skare. Dette har nå lagt seg i leområder. Det er flere gamle lag med fokksnø i vestvendte le-områder og det er det ferskeste som er lettest å løse ut. Får to testheng til å løsne ganske lett i denne ferske fokksnøen. Og dette går på nedføyket nysnø. Under denne fokksnøen er det i den eldre fokksnøen og i enkelte områder begynnende kant. Får brudd i dette laget men uten forplantning. Under dette igjen er det et tykt is/skare-lag som isolerer for smelteformer og kantkorn lengere ned.

Faretegn

Ferske sprekker I den ferske fokksnøen får man tidvis skytende sprekker.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels S, SV, V, NV På min tur i dag opp til 350m får jeg bare ett skredproblem, nemlig nedføyket nysnø eller lagdeling i fokksnø. Det er et begynnende kantkornlag der, men viser lite evne til forplantning nå. Kantkorn over 400m fikk jeg ikke sjekket i dag men all grunn til å tro at det er der enda.

Tester

ECTP27@30cmQ2 God

ECTN12@5cmQ2 Middels Får brudd i dette laget, men ikke bruddforplantning foreløig

Snøprofil

5 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm, 9 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 5 cm K IF 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm P MF 2 mm/0 mm -8 °C @ 0 cm, -9 °C @ 5 cm, -9 °C @ 10 cm, -8,7 °C @ 15 cm, -8,7 °C @ 20 cm, -8,5 °C @ 25 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Profilen viser desverre ikke laget med fersk fokksnø som er i vestvendte områder, der dagens skredproblem er.

ObsID: 174478

Nordenskiöld Land / Longyeardalen

Snø

07.01.2019 kl. 09:35

152 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen fra vei 230
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen fra vei 222
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mot Vannledningsdalen, renner over vei 222
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet Sør mot Haugen fra Skolen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet med gr 2 fra Skolen
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra brakke 13 Nybyen mot Gr 2
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet over Brakke 13 Nybyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet mot skolen fra Huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet mot Nybyen fra Huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen fra Skjæringa

Vær

Ikke nedbør -7 °C 6 m/s fra NØ ↙ 60% skyer Mye vind igjennom natta i Longyearbyen,minkende vind på morgenen, noen lette snøbyger, men ikke noe nedbør av betydning i løpet av natta. Mer vind i høyden enn nede i Longyearbyen nå på morgenen mandag.

Snødekke

Vind fra øst - nordøst siste døgn, rygger på sukkertoppen og Gruvefjellet har blitt avblåst i løpet av natta, da vinden har tatt godt. Det samme gjelder øverst i Nybyen. Skavler ser ikke ut til å ha bygget noe særlig i løpet av natt. Øvre løsneområde på Sukkertoppen har fått noe fersk fokksnø, snømåler viser ca 10cm økning i snødybde siste døgn

Skredaktivitet

7. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Har lyst i fjellsiden fra Sukkertoppen - Gruvefjellet - Nybyen og Platåberget ved huset, ingen skredaktivitet etter nattens vind og snøfokk er observert.

ObsID: 174387

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org