Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land onsdag 09.01.2019

3
Betydelig
Publisert:

Unngå bratt terreng med fersk fokksnø. Vedvarende svake lag kan gi store skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i skredterreng (løsne og utløpsområder). Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er sannsynlig. Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind fra sørlig retning vil kunne frakte løs snø til leområder i nord og formasjoner som samler snø på tvers av vindretningen. Vinden vil føre til at flakene i vestvendte områder hardner til. Kulde gjør at stabilisering av fokksnø går sakte. En enkelt skiløper vil fremdeles kunne påvirke snødekket slik at skred opp til str.3 (store) kan løsne. Snøskred som løsner i fokksnøen eller vekten av en snøskuter er eksempler på stor tilleggsbelastning som kan få skred til å løsne i vedvarende svake lag lengre ned i snødekket.
Periodevis kraftig vind fra hovedsaklig østlig retning har flyttet på mye snø. Det er fokksnø over store områder, og det varierer hvor jevn og hard snøoverflaten er. Stedvis er det avblåst ned til smelteskare. I terreng skjermet for vind finnes fortsatt løs snø. Skavler begynner å få betydelig størrelse mange steder. Det er mest snø sør og øst i regionen.
Det finnes eldre kantkornlag i forbindelse med skarelag i alle himmelretninger. Innad i fokksnøen, som i hovedsak finnes i vestvendt terreng, er det observert begynnende kantkorndannelse. Laveste høydenivå på de vedvarende svake lagene er forbundet med usikkerhet. Det forventes generelt stor tilleggsbelastning for å kunne påvirke disse lagene.
Ingen rapporter om ferske skred i nærheten av Longyearbyen siste døgn.
Ingen observasjoner fra terreng over 400 moh siste 3 døgn.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra øst., endring til bris fra sørøst om formiddagen.
-15 °C til -10 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til bris fra nordvest om formiddagen.
-15 °C til -8 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Nedbør vesentlig tidlig på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

08.01.2019 kl. 19:44

622 moh

marit (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  marit

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye løs snø på toppen av Longyearpasset og i leområdet på nordsiden. Også på vei opp (øvre halvdel av Longyearbreen) var det løs snø (< 10 cm). Nedre del av breen hadde vindpåvirket snø med en vindpakket overflate.

ObsID: 174683

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

08.01.2019 kl. 11:03

255 moh

elke@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  elke@unis Kommentar:  Snøprofilgropa nord for snødybdesensoren.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Profil tatt i ca. samme høyde som snødybdesensoren på en plass med forholdsvis mye snøansamling. Ellers i terrenget er det mindre snø. Skarelaget med kantkorn over og under. Dette skarelaget begynner å bli ganske oppspist også (det samme gjelder for smelte-frys-pakken i bunn). Mest sannsynligvis brudd i kantkornlaget under pga at hele skaren ble saget gjennom. Jeg prøvde å hoppe på snøen ovenfor snøgropa og fikk ikke ut noe da. Laget med nedføyket nysnø mellom fokksnølagene fikk jeg brudd i når jeg veltet snøsøylen som løsnet under ECT-en og slo på den fra siden (mye tilleggsbelastning).
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen med støtteforbygginger i Lia
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen med Vannledningsdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mot Platåberget
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  mot Platåberget, nordre delen av dalsiden
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket i øvre løsneområdet. Snødybdesensoren synes i bakgrunnen (refleks).
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snøansamling bak støtteforbygginger ovenfor Lia. Ingen snøansamling i østvendt side av disse.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snødekket i nedre delen av Sukkertoppen. Avblåst ned til skare med lommer av gammel fokksnø.

Vær

Ikke nedbør -9,7 °C 10 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Det blåser mer enn det var meldt i dag. Det samme gjelder også for i går kveld, hvor vinden varierte mellom 16 til 23 m/s Ø på Svalsat, med mye snøfokk langs med veien.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

ECTP16@60cmQ2 God Antar at jeg fikk påvirket kantkorn under skaren pga at skarelaget ble saget gjennom. Skarelaget begynner imidlertid å bli ganske oppspist på denne plassen.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store Kantkorn både over og under skaren. I tillegg ligger dette kantkornlaget på et lag av smelte-fryspåvirket snø. Vil være vanskelig til svært vanskelig å få løst ut dette.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels Observasjonen er ikke representativt for regionen. Antar at både fokksnøproblem og kantkorn over/under skare kan være mer potent andre steder i regionen spesielt der hvor snødekket er mykere og det er lettere å påvirke svake lag. Pga lite snø ved Sukkertoppen vil mulige skred mest sannsynlig ikke bli større enn maks str 3 (hvis det blir step-down ned til kantkorn). I fokksnø maks str. 2.

Skredfarevurdering

2 Moderat For Longyeardalen er vi på en 2-er, men dette er ikke representativt for regionen. Det er meldt både kraftig Ø vind (23m/s på torsdagskvelden) og (for Svalbardforhold) betydelige mengder nedbør på torsdag og skredfaren er forventet å øke ifm dette. Varslet faregrad er riktig Basert på observasjoner ved Svalsat i går kveld med både kraftig vind og bakkefokk antar jeg at faregrad 3 stemmer bra for regionen, selv om det i Longyeardalen ikke er mer enn en 2-er.

Skredaktivitet

8. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

110 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket hard Tørr I Longyeardalen er snødekket generelt hardt og avblåst. Lite snø tilgjengelig for transport. I nedre delen av Sukkertoppen er det lommer av gammel fokksnø på skare, ellers er det avblåst ned til skaren. Der hvor fokksnøen ligger på skaren har det dannet seg kantkorn imellom. I området ved snødybdemåleren (øvre løsneområde) er det sammenhengende fokksnø, vindpakket og hardt.

ObsID: 174557

Nordenskiöld Land / Larsbreen nedre del

Snø

07.01.2019 kl. 22:28

430 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -7 °C 15 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Varierende vindretning nede i byen og halveis oppover larsbreen, men oppå breen er det nå sterk kuling med vindtransport fra øst.

Faretegn

Ferske sprekker I den ferske fokksnøen får man tidvis skytende sprekker.

Tester

ECTP27@30cmQ2 God

ECTN12@5cmQ2 Middels Får brudd i dette laget, men ikke bruddforplantning foreløig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut 2 - Middels S, SV, V, NV På min tur i dag opp til 350m får jeg bare ett skredproblem, nemlig nedføyket nysnø eller lagdeling i fokksnø. Det er et begynnende kantkornlag der, men viser lite evne til forplantning nå. Kantkorn over 400m fikk jeg ikke sjekket i dag men all grunn til å tro at det er der enda.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye vind fra øst i det siste har lagt fokksnø i vestvendte heng. Over 400m kan man anta at dette fokksnøproblemet kan gå naturlig, og at man får en step-down til kantkorn legnere ned i snødekket. Under 400m vil man da ha: Svært lett/lett å påvirke, noen områder, strl2 skred. Over 400m antar jeg at med stepdown effekten få lett/svært lett å påvike, noen områder, strl3 skred. DVS FG3 Fokksnøproblemet vil stabilisere seg. Varslet faregrad er riktig Ser varslet har vedvarende svakt lag ned til 0m, er usikker på om dette er tilfellet.

Snødekke

Gjelder opp til 350m da været gjorde at jeg ikke kom lengere opp: Varierende, der de siste dagers sterke vind fra øst har fått tak så er vi nå nede på gammel skare. Dette har nå lagt seg i leområder. Det er flere gamle lag med fokksnø i vestvendte le-områder og det er det ferskeste som er lettest å løse ut. Får to testheng til å løsne ganske lett i denne ferske fokksnøen. Og dette går på nedføyket nysnø. Under denne fokksnøen er det i den eldre fokksnøen og i enkelte områder begynnende kant. Får brudd i dette laget men uten forplantning. Under dette igjen er det et tykt is/skare-lag som isolerer for smelteformer og kantkorn lengere ned.

Snøprofil

5 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm 4F RGxf 1 mm/0 mm, 9 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 5 cm K IF 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm P MF 2 mm/0 mm -8 °C @ 0 cm, -9 °C @ 5 cm, -9 °C @ 10 cm, -8,7 °C @ 15 cm, -8,7 °C @ 20 cm, -8,5 °C @ 25 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Profilen viser desverre ikke laget med fersk fokksnø som er i vestvendte områder, der dagens skredproblem er.

ObsID: 174478

Nordenskiöld Land / Longyeardalen

Snø

07.01.2019 kl. 09:35

152 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen fra vei 230
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen fra vei 222
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mot Vannledningsdalen, renner over vei 222
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet Sør mot Haugen fra Skolen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet med gr 2 fra Skolen
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra brakke 13 Nybyen mot Gr 2
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet over Brakke 13 Nybyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet mot skolen fra Huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet mot Nybyen fra Huset
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen fra Skjæringa

Vær

Ikke nedbør -7 °C 6 m/s fra NØ ↙ 60% skyer Mye vind igjennom natta i Longyearbyen,minkende vind på morgenen, noen lette snøbyger, men ikke noe nedbør av betydning i løpet av natta. Mer vind i høyden enn nede i Longyearbyen nå på morgenen mandag.

Skredaktivitet

7. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Har lyst i fjellsiden fra Sukkertoppen - Gruvefjellet - Nybyen og Platåberget ved huset, ingen skredaktivitet etter nattens vind og snøfokk er observert.

Snødekke

Vind fra øst - nordøst siste døgn, rygger på sukkertoppen og Gruvefjellet har blitt avblåst i løpet av natta, da vinden har tatt godt. Det samme gjelder øverst i Nybyen. Skavler ser ikke ut til å ha bygget noe særlig i løpet av natt. Øvre løsneområde på Sukkertoppen har fått noe fersk fokksnø, snømåler viser ca 10cm økning i snødybde siste døgn

ObsID: 174387

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

06.01.2019 kl. 18:48

262 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Kraftig vind på 200 moh, men lite snø som blir transportert, sikt langs bakken ca 70m -100m, refleks fra snøstasjon kan sees i lyskjegla
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mot øvre snøgjerde på Sukkertoppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Sukkertoppen fra vei 228

Vær

-6 °C 14 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Vinden har tatt seg opp de siste par timene, som varslet. Noen snøbyger i korte perioder, lite nedbør de siste par timene lokalt i Longyearbyen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det har blåst inn noe snø de siste timene, men ikke de store mengdene. Vestsiden av øvre snøgjerde har fått fersk fokksnø. Der har "puta" vokst noe siden lørdag formiddag. Synker ned til kne noen plasser i den nye myke fokksnøen.

Notater

Opplysning fra person som har kjørt Vindodden - Longyerabyen i forrmiddag. Noe fonner over scootersporet i Sassendalen og Eskerdalen som viser at vinden har flyttet på noe snø (kjørte ut på fredag) Scootersporet godt synnlig det meste av turen. Ved Jernsenga og inn til byen ingen endringer siden fredag ettermiddag (dvs ikke fonner eller tegn etter transportert snø). Dette tyder på lite løssnø tilgjengelig for vindtransport.

Skredaktivitet

6. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Moderat snøfokk Skare Tørr Det som er av snø er hardbanket av vind på losisden av Sukkertoppen. For det meste avblåst og is. Noen lokale områder med fokksnø mot vest (mer i le) på veien opp mot øvre løsneområde. Har gått igjennom myk og hard fokksnø, den virker stabil og får ikke noe særlig oppsprekking rundt beina, tråkker heller ikke ut noe flak av størrelse. Har vært opp til nedre kant av øvre løsneområde på Sukkertoppen. Denne deeln har fått noe snølast siste døgn, ifølge målestasjon ca 10 cm. Det har ikke lastet inn noe mer snø i skredbanen ned mot vei 228. Heller ikke lastet inn noe mer snø av betydning over vei 222 siden obs tur i dag tidlig. Gruvefjellet, vind fra øst i området ved skolen, vanskelig pga. sikt å si om det har vært noen endringer. Vind dreier på Vestlig i Nybyen. Noen små fonner har lagt seg over veien opp mot nybyen. Pga. sikt så er det vanskelig å si om det er noen store endringer med tanke på innblåst snø siden i dag tidlig.

ObsID: 174330

Nordenskiöld Land / Longyeardalen

Snø

06.01.2019 kl. 09:42

152 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen fra Skjæringa
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra vei 222 mot Sukkertoppen NØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra vei 222, renne og terreng rett over vei 222
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra vei 222 mot Vannledningsdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fra Vei 222 mot Gruvefjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet fra skolen
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde 1 fra Gr 2 mot Nybyen Brakke 13
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde 2 fra Gr 2 mot Nybyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde nr 3 fra gr 2 mot nybyen rett over brakke 13
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet over Brakke 13, tatt fra Sverdrupsbyen
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet med gr 2 fra Sverdrupsbyen
Bilde Av Vær
Bilde 12 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Noen små fonner over veien i adv dalen. Perioder med lett / moderat bakkefokk på biltur utover adv dalen

Vær

Ikke nedbør -4 °C fra Ø ← Noe vind og nedbør lørdag ettermiddag og kveld. Søndag morgen vind fra NØ og Ø. Ute i Adventdalen lett til moderat snøfokk langs bakken i perioder, men ikke de store mengden med snø som blir flyttet på, da det ikke er mye løssnø tilgjengelig. Få snøfonner over veien og disse er små, tyder på at det ikke har vært mye snødrift nede i Adv dalen i løpet av natten

Skredaktivitet

6. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skred obs på vår tur igjennom dalen

Snødekke

Tur opp Longyearbyen for å ta bilder av Vestvendt terreng, Sukkertoppen, Gruvefjellet med Nybyen

ObsID: 174239

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org