Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land fredag 04.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratt terreng med fersk fokksnø. Stor tilleggsbelastning kan gi store skred på grunn av vedvarende svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Torsdag kan vind fra Ø-SØ ha gitt noe fersk fokksnø i leheng mot V-NV. Fokksnøflak finnes i mange himmelretninger etter varierende vind, og de varierer i størrelse, tykkelse og hardhet. Myke og ferske flak vil være lettest å påvirke. Det er vanskelig å løse ut skred i vedvarende svake lag av kantkorn, men skred som løsner kan bli store. Snøskuter eller mindre skred er eksempler på stor tilleggsbelastning som kan føre til at det løsner skred på kantkornlagene.
Periodevis kraftig vind fra ulike retninger har flyttet på mye snø. Det er fokksnø over store områder, og det varierer hvor jevn og hard snøoverflaten er. Stedvis er det avblåst ned til smelteskare. I terreng skjermet for vind finnes fortsatt løs snø. Skavler begynner å bli store mange steder. Det er mest snø sør og øst i regionen.
Det finnes flere kantkornlag i snødekket men de er vanskelige å påvirke. Under 400 moh ligger svake lag for det meste under bærende skarelag etter mildvær. Det er også meldt om begynnende kantkorndannelse under nyere fokksnø pga det kalde været, dette må følges med på videre.
Torsdag morgen 10-18 minusgrader, tidvis kuling fra Ø og stort sett oppholdsvær. Observatør meldte om tendens til skytende sprekker i myk fokksnø onsdag.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra øst om kvelden.
-16 °C til -8 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-15 °C til -6 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

04.01.2019 kl. 10:30

369 moh

elke@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  elke@unis
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofil tatt ovenfor den gamle delen av rassikringa. Vi valgte en plass med tilsynelatende urørt snø, men det viste seg at snøfresen har kastet snøen opp på det nedre laget av vindpakket snø. Antar at dette bidrar til at det ikke ble bruddforplantning i det fasetterte laget som har dannet seg i mellom de to vindpakkete snølag, da snøklumpene fra fresen gir det økt styrke. ECT-en i det laget er altså ikke representativt for andre områder.

Vær

Ikke nedbør -7,5 °C 5 m/s fra SV ↗ 60% skyer ganske klar himmel når vi startet, men mer og mer skyet etterhvert

Faretegn

Rimkrystaller

Snødekke

Overflaterim

Skredfarevurdering

2 Moderat En lav 2-er for Svalsatveien nå. Snødekket virker stabilt, selv om det finnes flere svake lag. Snødekket er generelt ganske hardt i området og det vil være vanskelig til svært vanskelig å få løst ut noe. Overflaterim observert i området. Denne vil mest sannsynlig bli knust av økt vind som er spådd fremover, men vil bli et problem hvis den blir nedsnødd og det bør følges med utvikling av denne. Det er meldt noe snø både for i dag og for helgen, og kraftig vind i høyden. Værmeldingene har vært ganske upålitelig med tanke på mengden nedbør som er meldt. Blir det mer nedbør kan vi nok få nye fokksnøproblemer i høyden. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP13@33cmQ2 God bruddet oppstod i det tykke laget av kantkorn (ikke i overgangen til smelte-frys pakken under), laget er dekt av tykt og hardt skarelag, bruddet oppstod mest sannsynligvis kun fordi skarelaget ble kuttet på alle sider under ECTen, kantkornlaget vil ellers være svært vanskelig å få påvirket

ECTN12@9cmQ2 God snøklumper fra snøfresen gir dette laget mest sannsynlig økt styrke og bidro nok til at det ikke ble observert bruddforplantning

Skredaktivitet

4. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store tykt lag av kantkorn som er dekket av et tykt og hardt skarelag som vil gjøre det svært vanskelig å få påvirket kantkornlaget

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store vanskelig å si noe om stabiliteten til dette laget for andre steder, da det i Svalsatveien var klumper av snø fra snøfresen som gav dette laget økt styrke

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Nedsnødd nysnø som har begynt å bli til kantkorn. Ved Svalsatveien er dette laget dekket av et tynt hardt vindpakket lag. Pga snømengden ovenfor vil mulige skred ikke bli store. Usikkert hvordan dette er i resten av regionen. Oftest er forholdene på Svalsat ikke representativt for store deler av regionen.

ObsID: 173925

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

03.01.2019 kl. 10:50

223 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Går i begynnende kantkorn under P hard fokksnø. Kantkorn ligger på et tynnt islag. Q3 brudd.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fersk fokksnø, P hard som ligger oppe på skare/kantkorn sijktet. Er mulig å påvirke når man går i bratt terreng. Sprekker opp lokalt og man klarer å tråkke ut blokker. Får ikke skytende sprekker
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Høyt i snødekket så har vi flere islag / skarelag (creme brule lag) disse har begyndende kantkorn / kantkorn imellom seg, der det ligger snø, så ligger dette toppsjiktet på vindpakket hard snø. Der det er lite snø underså ligger det på is direkte på bakken. Til fots så går man igjennom skarelaget.Tykkelsen på skare / kantkorn pakka variere fra ca 15 cm til 3-4cm
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vekslende snødekke med skare som bærer / bryter, og lommer med innblåst fokksnø. Rabber er avblåste i loområder
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -4 °C 7 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Stigende temperatur igjennom natta fra minus 20 til minus 4. Mer vind en meldt i lyb i natt, perioder med frisk bris. Vind fra Ø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø I Longyearbyen har det vært litt mer vind en meldt i natt. Opp i frisk bris i perioder. Ikke mye snø som har blitt flyttet på, men lett bakkefokk på vår tur opp mot Sukkertoppen i dag. Ingen andre faretegn observert

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk Annet Tørr Gjelder vestvendt side opp mot sukkertoppen - Longyearbyen og er ikke representativt for regionen: Miks av is, avblåste rygger i loområder. Vinndpakket snø myk, hard og skare i leområder mot vest på Sukkertoppen. Mest snø fra 200 moh og opp, Øvre løsneområde på Sukkertoppen har fått noe snølast siste 24t. Lite snø i skredbanen ned mot vei 228. Fra ca 200 moh og ned mot vei 228 i skredbanen så har vi et tynt snødekke med skare/is og under dette så er det ca 3-5 cm med kantkornetsnø over ett nytt lag med is. Man går igjennom skaren når man går til fots.

Skredfarevurdering

2 Moderat Gjelder for skredbanevarslingen i Longyearbyen og gir ikke et bilde av regionen: Eldre fokksnø fra forrige uke virker å ha stabilisert seg. Mer vind en meldt siste døgn har flyttet noe ny fokksnø inn i vestvendt leområder, men ikke de store mengdene da det ikke ligger mye løs snø tilgjengelig for transport. Ny fokksnø ligger i noen få brattheng oppe på skarelag hvor vi har kantkorn under skaren. Lett å løse ut, men ser ut til å ha varierende evne til forplantning, forvente str 2 på skred siden snømengde variere og ujevn flate på brudd forplantningen. Fremdeles flere kantkorn lag i snødekke, både mot bakken og høyere oppe. Kantkorn gjelder fra 200 moh. Fokksnøen vil stabilisere seg med rolige vindforhold og fallende temperatur. Kantkornproblemet ser ut til å vedvare og må følges med på. Varslet faregrad er riktig Varselet beskriver situasjonen godt i regionen

Tester

ECTP2@15cmQ3 Middels Selv om blokka går på to slag, så popper den ikke ut, den mere setter seg, derfor settes stab. Til middels

Skredaktivitet

3. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 200 moh Gjelder for øvre skredbane Sukkertoppen over vei 228. Vil anta at man har skredproblem med sijkt i fokksnøen også, der det har blåst inn mer fokksnø en der jeg tok profilen

Snøprofil

10 cm P RG/DF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 2 cm I IF 0 mm/0 mm, 8 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 10 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 29 cm K MF/RGxf 0 mm/0 mm, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 25 cm P RG 0 mm/0 mm -5,4 °C @ 90 cm, -6,6 °C @ 80 cm, -7,8 °C @ 70 cm, -9 °C @ 60 cm, -9,7 °C @ 50 cm, -10,4 °C @ 40 cm, -10,4 °C @ 30 cm, -10,4 °C @ 20 cm, -9 °C @ 10 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 173795

Nordenskiöld Land / Ryggen fra Sarkofagen mot Lars Hierta

Snø

02.01.2019 kl. 19:00

650 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Tendens til skytende sprekker i softslab på kantkorn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Innsynkning fra 0 til ca 10 centimeter
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Øverste soft slab som gikk på 1. slag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Der var 9 tydelige lag i søylen og den brøt i 3 med kantkorn imellom når jeg tok i.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Brudd i svake lag innen for en halvmeter ved stor påkjenning med spade. To blokke på kantkorn. Kan antas å kunne trigges av et mindre skred.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -13,3 °C 4 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Annet Tørr Hardheten på snødekket varierer fra hard mildværsskare hvor vinden har tatt til soft slab hvor vinden har lagt i fra seg snø.

Faretegn

Ingen faretegn observert Der var litt tendens til skytende sprekker enkelte plasser med innblåst fokksnø. Det var de øverste 8-10 centimeter som løsnet og der var kantkorn under.

Skredfarevurdering

2 Moderat Der er ustabile flak av innblåst snø i leheng som kan resultere i mindre skred. Mindre skred kan påvirke utgjøre en stor tilleggsbelastning og dermed trigge ustabile dypere liggende vedvarende svake lag (step down) og medføre store skred. Dette er aktuelt i høyden (over 400 moh) hvor der ikke er mildværsskare etter mildværet i jula. Vi kan forvente at softslaben vil stabilisere seg og dermed vil der være større sannsynlighet for forplantning ved brudd. Med den meldte vinden og nedbør fra Ø/SØ i tillegg til den snøen vi vet ligger tilgjengelig for vindtransport i de østlige, skjermede egne av regionenkan vi forvente dannelse av flak i leheng. Disse flak vil på visse plasser legge seg på den ustabile softslabben (som blir hardere) og utgjøre en risiko. Vi vil da kunne forvente mindre naturlig utløste skred. En skiløper vil kunne løse ut mindre skred så vær obs i områder med fokksnø. Varslet faregrad er riktig Varslet stemmer godt overens med forholdene i terrenget.

Tester

ECTN1@7cmQ2 Dårlig Soft slab som løste ut. Ingen forplantning og lite potent egentlig.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Der er mange lag med kantkorn i søylen. Disse er vanskelige å trigge men vi må anta at et mindre skred vil kunne trigge et eller flere av disse lag. Skredene i jula viser tydelig stepdown fra mindre skred i fokksnøen til dypere liggende vedvarende svake lag. Noen av lagene ligger innen for en meter som det ses av snøprofilen.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Ustabil fokksnø på miks av ikke sintret snø og kantkorn. Obs alle plasser med innblåst snø.

Snøprofil

3 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 4 cm P RG 0 mm/0 mm D, 12 cm 4F RGwp/RGxf 0 mm/0 mm D, 0,1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 11,9 cm P RGxf 0 mm/0 mm D, 0,1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 26,9 cm P RGxf 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F FC 0 mm/0 mm D, 25 cm P-K RGxf 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F FC 0 mm/0 mm D, 19 cm P-K RGxf 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F FC 0 mm/0 mm D, 14 cm K MFcl/MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm D -15,2 °C @ 0 cm, -17,4 °C @ 10 cm, -16,2 °C @ 20 cm, -14,3 °C @ 30 cm, -12,8 °C @ 40 cm, -11,2 °C @ 50 cm, -10,8 °C @ 60 cm, -9,5 °C @ 70 cm, -8,6 °C @ 80 cm, -8 °C @ 90 cm, -7,2 °C @ 100 cm, -6,9 °C @ 110 cm, -6,5 °C @ 120 cm, -5,9 °C @ 130 cm, -6,1 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen Ved nærmere undersøkelse var der totalt 9 definerte lag med kantkorn mellem alle. Søylen var veldig stabil. Jeg måtte bryte for å få den til å gå. Nederste laget består av en miks av kantkorn og smeltepakke med kantkorn i bund. Temperaturgradient for kantkorndannelse rett under 50 cm. Kantkornlag på 58cm.

ObsID: 173683

Nordenskiöld Land / Skiferdalen

Snø

01.01.2019 kl. 19:00

150 moh

Kenneth Jonassen (Ukjent)

Skredhendelse

31. des 23:18 (+01:00) Ukjent 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Brattheng Flere skred har gått i området, kun ett har gått helt ned i bunn av dalen. Er usikker på størrelse. Antatt noen dager gammelt, observert 1. januar 2019. Antar at de er naturlig utløst.

ObsID: 173509

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org