Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land torsdag 03.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratt terreng med fersk fokksnø. Stor tilleggsbelastning kan gi store skred på grunn av vedvarende svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes forsatt områder med løs, tilgjengelig snø og økende vind fra SØ vil noen steder gi noen nye fokksnøflak i leheng, fortrinnsvis mot NV og terreng som samler snø. Fokksnøflak fra forrige uke ventes gradvis å ha stabilisert seg og det skal mer til for å løse ut skred her. Husk at det kan være store lokale forskjeller i hvordan vinden har tatt og mange flak vil variere i størrelse, tykkelse og fasthet. Fokksnøflak kan finnes i mange hengretninger etter varierende vind. Myke, ferske flak vil være lettest å påvirke. Store skred kan fortsatt løses ut på et lag av kantkorn dypere ned i snødekket, men det skal trolig stor belastning til (f.eks. fra en snøskuter). Vær oppmerksom i overgang mellom tynt og tykt snødekke og husk at skred noen steder kan bli store.
Periodevis kraftig vind fra ulike retninger har flyttet på mye snø. Det er fokksnø over store områder, og det varierer hvor jevn og hard snøoverflaten er. Stedvis er det avblåst ned til smelteskare. I terreng skjermet for vind finnes fortsatt løs snø. Skavler er også store mange steder. Det er mest snø sør og øst i regionen.
Dypere ned i snødekket ligger det et kantkornlag. Dette laget finnes stort sett fra ca 400 moh og opp i alle himmelretninger. Også under 400 moh er det observert dannelse av kantkorn under overflateskaren, men skaren etter mildværet forrige uke er 5-10 cm tykk og bærer godt.
Det kan være store lokale forskjeller i hvor mye snø som er kommet og hvordan vinden har tatt. Det har vært mindre nedbør og vind rundt Longyearbyen enn S og Ø i regionen. Observatør meldte lørdag om svake sjikt i den ferskeste fokksnøen som skredproblem.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord., endring til liten kuling fra sør om kvelden.
-25 °C til -16 °C på 700 moh.
Klarvær.
Sent om ettermiddagen tilskyende.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til bris fra øst om kvelden.
-16 °C til -8 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

03.01.2019 kl. 10:50

223 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Går i begynnende kantkorn under P hard fokksnø. Kantkorn ligger på et tynnt islag. Q3 brudd.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Fersk fokksnø, P hard som ligger oppe på skare/kantkorn sijktet. Er mulig å påvirke når man går i bratt terreng. Sprekker opp lokalt og man klarer å tråkke ut blokker. Får ikke skytende sprekker
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Høyt i snødekket så har vi flere islag / skarelag (creme brule lag) disse har begyndende kantkorn / kantkorn imellom seg, der det ligger snø, så ligger dette toppsjiktet på vindpakket hard snø. Der det er lite snø underså ligger det på is direkte på bakken. Til fots så går man igjennom skarelaget.Tykkelsen på skare / kantkorn pakka variere fra ca 15 cm til 3-4cm
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Vekslende snødekke med skare som bærer / bryter, og lommer med innblåst fokksnø. Rabber er avblåste i loområder
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP2@15cmQ3 Middels Selv om blokka går på to slag, så popper den ikke ut, den mere setter seg, derfor settes stab. Til middels

Faretegn

Fersk vindtransportert snø I Longyearbyen har det vært litt mer vind en meldt i natt. Opp i frisk bris i perioder. Ikke mye snø som har blitt flyttet på, men lett bakkefokk på vår tur opp mot Sukkertoppen i dag. Ingen andre faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 200 moh Gjelder for øvre skredbane Sukkertoppen over vei 228. Vil anta at man har skredproblem med sijkt i fokksnøen også, der det har blåst inn mer fokksnø en der jeg tok profilen

Snødekke

90 cm totalt Lett snøfokk Annet Tørr Gjelder vestvendt side opp mot sukkertoppen - Longyearbyen og er ikke representativt for regionen: Miks av is, avblåste rygger i loområder. Vinndpakket snø myk, hard og skare i leområder mot vest på Sukkertoppen. Mest snø fra 200 moh og opp, Øvre løsneområde på Sukkertoppen har fått noe snølast siste 24t. Lite snø i skredbanen ned mot vei 228. Fra ca 200 moh og ned mot vei 228 i skredbanen så har vi et tynt snødekke med skare/is og under dette så er det ca 3-5 cm med kantkornetsnø over ett nytt lag med is. Man går igjennom skaren når man går til fots.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 7 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Stigende temperatur igjennom natta fra minus 20 til minus 4. Mer vind en meldt i lyb i natt, perioder med frisk bris. Vind fra Ø

Skredfarevurdering

2 Moderat Gjelder for skredbanevarslingen i Longyearbyen og gir ikke et bilde av regionen: Eldre fokksnø fra forrige uke virker å ha stabilisert seg. Mer vind en meldt siste døgn har flyttet noe ny fokksnø inn i vestvendt leområder, men ikke de store mengdene da det ikke ligger mye løs snø tilgjengelig for transport. Ny fokksnø ligger i noen få brattheng oppe på skarelag hvor vi har kantkorn under skaren. Lett å løse ut, men ser ut til å ha varierende evne til forplantning, forvente str 2 på skred siden snømengde variere og ujevn flate på brudd forplantningen. Fremdeles flere kantkorn lag i snødekke, både mot bakken og høyere oppe. Kantkorn gjelder fra 200 moh. Fokksnøen vil stabilisere seg med rolige vindforhold og fallende temperatur. Kantkornproblemet ser ut til å vedvare og må følges med på. Varslet faregrad er riktig Varselet beskriver situasjonen godt i regionen

Skredaktivitet

3. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm P RG/DF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 2 cm I IF 0 mm/0 mm, 8 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 10 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 29 cm K MF/RGxf 0 mm/0 mm, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 25 cm P RG 0 mm/0 mm -5,4 °C @ 90 cm, -6,6 °C @ 80 cm, -7,8 °C @ 70 cm, -9 °C @ 60 cm, -9,7 °C @ 50 cm, -10,4 °C @ 40 cm, -10,4 °C @ 30 cm, -10,4 °C @ 20 cm, -9 °C @ 10 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 173795

Nordenskiöld Land / Ryggen fra Sarkofagen mot Lars Hierta

Snø

02.01.2019 kl. 19:00

650 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Tendens til skytende sprekker i softslab på kantkorn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Innsynkning fra 0 til ca 10 centimeter
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Øverste soft slab som gikk på 1. slag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Der var 9 tydelige lag i søylen og den brøt i 3 med kantkorn imellom når jeg tok i.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Brudd i svake lag innen for en halvmeter ved stor påkjenning med spade. To blokke på kantkorn. Kan antas å kunne trigges av et mindre skred.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN1@7cmQ2 Dårlig Soft slab som løste ut. Ingen forplantning og lite potent egentlig.

Faretegn

Ingen faretegn observert Der var litt tendens til skytende sprekker enkelte plasser med innblåst fokksnø. Det var de øverste 8-10 centimeter som løsnet og der var kantkorn under.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Der er mange lag med kantkorn i søylen. Disse er vanskelige å trigge men vi må anta at et mindre skred vil kunne trigge et eller flere av disse lag. Skredene i jula viser tydelig stepdown fra mindre skred i fokksnøen til dypere liggende vedvarende svake lag. Noen av lagene ligger innen for en meter som det ses av snøprofilen.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Ustabil fokksnø på miks av ikke sintret snø og kantkorn. Obs alle plasser med innblåst snø.

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Annet Tørr Hardheten på snødekket varierer fra hard mildværsskare hvor vinden har tatt til soft slab hvor vinden har lagt i fra seg snø.

Vær

Ikke nedbør -13,3 °C 4 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Der er ustabile flak av innblåst snø i leheng som kan resultere i mindre skred. Mindre skred kan påvirke utgjøre en stor tilleggsbelastning og dermed trigge ustabile dypere liggende vedvarende svake lag (step down) og medføre store skred. Dette er aktuelt i høyden (over 400 moh) hvor der ikke er mildværsskare etter mildværet i jula. Vi kan forvente at softslaben vil stabilisere seg og dermed vil der være større sannsynlighet for forplantning ved brudd. Med den meldte vinden og nedbør fra Ø/SØ i tillegg til den snøen vi vet ligger tilgjengelig for vindtransport i de østlige, skjermede egne av regionenkan vi forvente dannelse av flak i leheng. Disse flak vil på visse plasser legge seg på den ustabile softslabben (som blir hardere) og utgjøre en risiko. Vi vil da kunne forvente mindre naturlig utløste skred. En skiløper vil kunne løse ut mindre skred så vær obs i områder med fokksnø. Varslet faregrad er riktig Varslet stemmer godt overens med forholdene i terrenget.

Snøprofil

3 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 4 cm P RG 0 mm/0 mm D, 12 cm 4F RGwp/RGxf 0 mm/0 mm D, 0,1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 11,9 cm P RGxf 0 mm/0 mm D, 0,1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 26,9 cm P RGxf 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F FC 0 mm/0 mm D, 25 cm P-K RGxf 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F FC 0 mm/0 mm D, 19 cm P-K RGxf 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F FC 0 mm/0 mm D, 14 cm K MFcl/MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm D -15,2 °C @ 0 cm, -17,4 °C @ 10 cm, -16,2 °C @ 20 cm, -14,3 °C @ 30 cm, -12,8 °C @ 40 cm, -11,2 °C @ 50 cm, -10,8 °C @ 60 cm, -9,5 °C @ 70 cm, -8,6 °C @ 80 cm, -8 °C @ 90 cm, -7,2 °C @ 100 cm, -6,9 °C @ 110 cm, -6,5 °C @ 120 cm, -5,9 °C @ 130 cm, -6,1 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen Ved nærmere undersøkelse var der totalt 9 definerte lag med kantkorn mellem alle. Søylen var veldig stabil. Jeg måtte bryte for å få den til å gå. Nederste laget består av en miks av kantkorn og smeltepakke med kantkorn i bund. Temperaturgradient for kantkorndannelse rett under 50 cm. Kantkornlag på 58cm.

ObsID: 173683

Nordenskiöld Land / Skiferdalen

Snø

01.01.2019 kl. 19:00

150 moh

Kenneth Jonassen (Ukjent)

Skredhendelse

31. des 23:18 (+01:00) Ukjent 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Brattheng Flere skred har gått i området, kun ett har gått helt ned i bunn av dalen. Er usikker på størrelse. Antatt noen dager gammelt, observert 1. januar 2019. Antar at de er naturlig utløst.

ObsID: 173509

Nordenskiöld Land / Frithamn

Snø

31.12.2018 kl. 12:00

400 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Lite heng men mye debris (2,5 m) på grunn av stepdown til kantkorn ved bakken. Skredet har gått langt.

Skredhendelse

25. des 14:19 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 462 moh og sluttet på 408 moh Kantkornet snø ved bakken 70 cm høy og 100 m bred bruddkant Skredet antas ha gått samtidig som det store skredet som ble meldt inn 1.juledag som ligger rett vest bare 800 meter i luftlinje fra dette. Har valgt å legge det inn da der er en tydelig stepdown. Skredet er trigget i fokksnøen hvoretter det ikke har gått langt før det har trigget kantkorn ved bakken. Dette medførte enorme mengder med snø og det har gått nesten maks lengde i forhold til 1 til 3. Der var mere enn 2,5 meter tjukk debris. Har valgt å sette størrelse 3 på grunn av de store mengdene med debris og distansen det har gått.

ObsID: 173368

Nordenskiöld Land / Frithamn

Snø

31.12.2018 kl. 12:00

400 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Bruddkant med tydelig stepdown.

Skredhendelse

25. des 00:00 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 638 moh og sluttet på 400 moh Kantkornet snø ved bakken 2 cm høy og 550 m bred bruddkant Dette er en tilleggsobeservasjon til skredet som ble meldt inn av Martin 25/12. Bruddkanten fra skredet som ble meldt inn 25/12 ned mot Gangskaret (NØ) strekker seg 550 meter rundt fjellet og har også gått på nordvendt helning. Her har skredet gått ca 600 meter på 240 høydemeter. Tydelig stepdown fra fokksnø til kantkorn ved bakken!

ObsID: 173370

Nordenskiöld Land / Frithamn

Snø

31.12.2018 kl. 12:00

400 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Tør snø tilgjengelig for vindtransport i de skjermede daler.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Høstskare med kantkorn/begynnende begerkrystall i bund. Meget solid søjle. Gikk i bund på spadetest ved stor tilleggsbelastning.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Lagdeling i den øvre del av søylen. Skiftende hardhet og utpreget kantkorn dannelse i de øverste lag.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

-20 °C 0 m/s

Snødekke

125 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Inne i de skjermede daler er der mye løs vindtransportert snø tilgjengelig for ny vindtransport.

Notater

Varslet faregrad er riktig men man må være bevisst at et lite skred utløst i fokksnøen vil kunne utløse et mye større skred på grunn av stepdown. Forholdene for Stepdown må fortsatt antass å være tilstede da der ikke har vært forhold som tilsiger at snødekket skulle ha blitt vesentlig mere stabilt generelt den siste uken.

Skredaktivitet

Snøprofil

0,1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm P RGxf 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F FC 0 mm/0 mm D, 3 cm P RGxf 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F FC 0 mm/0 mm D, 4 cm P RGxf 0 mm/0 mm D, 0,3 cm 1F FC 0 mm/0 mm D, 100 cm P RGxf 0 mm/0 mm D, 7 cm K MFcr 0 mm/0 mm D Nederst 7 centimeter er en miks av smelteskare/lag og kantkorn. Begynnende begerkrystalldannelse i bunden.

ObsID: 173378

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

31.12.2018 kl. 11:00

400 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mye løs snø øverst i Todalen og på Frithamn, heldekkende snødekke fra dalbunn og opp mot toppene. Mindre snø og mer avblåst ytterst i Todalen.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  1 juledag skred, bilde tatt fra bunnen av dalen mot løsneområde. Bruddkant kan sees i lyspkt. Gått helt til bakken. Tydelig step down, brudkant over 500m lang går fra Ø-vendt til N - vendt terreng
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  1 juledag skred: Mot frithamn fra Gangskaret, skredmasser kan sees til v for scooter
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  1 juledag skredet: Skredmassen hare gått over en liten forhøyning i terrenget og fremstår derfor som veldig høye til v for scooter
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Erik Næss Kommentar:  1 juledag skredet, bruddkant fortsetter rundt fjellet og mot nordvent side (til høyre i bilde)
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Erik Næss Kommentar:  Personer i høyre del gir målestokk på skredmasser, 1 juledag skredet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr På Frithamn ligger det mye løs snø som kan flyttes på av sterk vind, snøen har satt seg noe pga det kalde været. Nedsunket til langt opp på leggen når man går til fots. Ytterst i Todalen mot Adv dalen er det mer avblåst. Varselet beskriver snødekke situasjone vi har nå på en god måte. Obs fra bakken fra scooterturen i dag bekrefter obs fra helikopter i forrige uke. Lokale forskjeller og mer snø i N-S sidedalen enn de store, åpne Ø-V hvor snøen er harbanket og rygger er avblåst. Øst og Sør i regione har fått mer snø enn i nærområdet til Longyearbyen

Vær

Ikke nedbør -22 °C 0 m/s Kaldt klart vintervær

Notater

Scooter tur opp Todalen til Frithamn for å sjekk ut skredet som ble meldt 1 juledag, Registration/172899. Tilleggs info: Det har gått 3 skred i området mest sannsynlig i samme tidsrom, dette utfra nysnø over skredmasser, de to andre er lagt inn i dag: Registration/173368 og Registration/173370. Begge disse str 3, skred meldt inn 1 juledag er str. 4. Skredmasser er ikke så høye som meldt av melder, heller ikke str på blokker. Alle 3 skredene har mest sannsynlig startet i fokksnø over kantkorn og skredene hadde stepdown til kantkorn på bakken,derfor har de blitt så store. Flere islag i skredmassene. Profil viser flere is/skarelag med kantkorn.Naturlig utløst N og Ø vendt terreng, mest sannsynlig i tidsperioden natt til 24.12 - ettermiddag 25.12. (ingen skred på dagen 23.12). Skredbaner er ikke fylt opp med ny snø etter at skreden har gått, skredmasser dekket av ca 10 cm nysnø / løssnø. Skredet meldt inn 1 juledag har en bruddkant som er over 600m lang og har gått "rundt" fjellet fra Ø vendt til N vendtside

Skredaktivitet

31. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen fersker skred observert på turen i dag opp og ned Todalen

ObsID: 173367

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org