Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land onsdag 02.01.2019

2
Moderat
Publisert:

Det er fortsatt fare for å løse ut store skred noen steder ved stor tilleggsbelastning, både pga vedvarende svake lag og i den ferske fokksnøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn som betyr at dere påvirker svake lag og bør unngå skredterreng, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig og tenk konsekvens når du gjør vegvalg, særlig i ukjent terreng, etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes forsatt områder med løs, tilgjengelig snø og økende vind fra S vil noen steder gi noen nye fokksnøflak i leheng, fortrinnsvis mot N og terreng som samler snø. Fokksnøflak fra forrige uke ventes gradvis å ha stabilisert seg og det skal mer til for å løse ut skred her. Husk at det kan være store lokale forskjeller i hvordan vinden har tatt og mange flak vil variere i størrelse, tykkelse og fasthet. Fokksnøflak kan finnes i mange hengretninger etter varierende vind. Myke, ferske flak vil være lettest å påvirke. Store skred kan fortsatt løses ut på et lag av kantkorn dypere ned i snødekket, men det skal trolig stor belastning til (f.eks. fra en snøskuter). Vær oppmerksom i overgang mellom tynt og tykt snødekke og husk at skred noen steder kan bli store.
Det kom en god del nysnø forrige uke, sammen med periodevis kraftig vind fra ulike retninger. Det ligge nå betydelige mengder fokksnø mange steder og spesielt i leområder i tilknytning til store henteområder for snø. Skavler er også store mange steder. Det har kommet mest nedbør i sørvestlige deler av regionen. I skjermede områder ligger det fortsatt noe løs snø.
Dypere ned i snødekket ligger det et kantkornlag. Dette laget finnes stort sett fra ca 400 moh og opp i alle himmelretninger. Også under 400 moh er det observert dannelse av kantkorn under overflateskaren, men skaren etter mildværet forrige uke er 5-10 cm tykk og bærer godt.
Det kan være store lokale forskjeller i hvor mye snø som er kommet og hvordan vinden har tatt. Det har vært mindre nedbør og vind rundt Longyearbyen enn S og Ø i regionen. Observatør meldte lørdag om svake sjikt i den ferskeste fokksnøen som skredproblem.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord.
-26 °C til -20 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord., endring til liten kuling fra sør om kvelden.
-25 °C til -16 °C på 700 moh.
Klarvær.
Sent om ettermiddagen tilskyende.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / Ryggen fra Sarkofagen mot Lars Hierta

Snø

02.01.2019 kl. 19:00

650 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Tendens til skytende sprekker i softslab på kantkorn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Innsynkning fra 0 til ca 10 centimeter
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Øverste soft slab som gikk på 1. slag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Der var 9 tydelige lag i søylen og den brøt i 3 med kantkorn imellom når jeg tok i.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Brudd i svake lag innen for en halvmeter ved stor påkjenning med spade. To blokke på kantkorn. Kan antas å kunne trigges av et mindre skred.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

140 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Annet Tørr Hardheten på snødekket varierer fra hard mildværsskare hvor vinden har tatt til soft slab hvor vinden har lagt i fra seg snø.

Vær

Ikke nedbør -13,3 °C 4 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert Der var litt tendens til skytende sprekker enkelte plasser med innblåst fokksnø. Det var de øverste 8-10 centimeter som løsnet og der var kantkorn under.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Der er mange lag med kantkorn i søylen. Disse er vanskelige å trigge men vi må anta at et mindre skred vil kunne trigge et eller flere av disse lag. Skredene i jula viser tydelig stepdown fra mindre skred i fokksnøen til dypere liggende vedvarende svake lag. Noen av lagene ligger innen for en meter som det ses av snøprofilen.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Ustabil fokksnø på miks av ikke sintret snø og kantkorn. Obs alle plasser med innblåst snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Der er ustabile flak av innblåst snø i leheng som kan resultere i mindre skred. Mindre skred kan påvirke utgjøre en stor tilleggsbelastning og dermed trigge ustabile dypere liggende vedvarende svake lag (step down) og medføre store skred. Dette er aktuelt i høyden (over 400 moh) hvor der ikke er mildværsskare etter mildværet i jula. Vi kan forvente at softslaben vil stabilisere seg og dermed vil der være større sannsynlighet for forplantning ved brudd. Med den meldte vinden og nedbør fra Ø/SØ i tillegg til den snøen vi vet ligger tilgjengelig for vindtransport i de østlige, skjermede egne av regionenkan vi forvente dannelse av flak i leheng. Disse flak vil på visse plasser legge seg på den ustabile softslabben (som blir hardere) og utgjøre en risiko. Vi vil da kunne forvente mindre naturlig utløste skred. En skiløper vil kunne løse ut mindre skred så vær obs i områder med fokksnø. Varslet faregrad er riktig Varslet stemmer godt overens med forholdene i terrenget.

Tester

ECTN1@7cmQ2 Dårlig Soft slab som løste ut. Ingen forplantning og lite potent egentlig.

Snøprofil

3 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 4 cm P RG 0 mm/0 mm D, 12 cm 4F RGwp/RGxf 0 mm/0 mm D, 0,1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 11,9 cm P RGxf 0 mm/0 mm D, 0,1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 26,9 cm P RGxf 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F FC 0 mm/0 mm D, 25 cm P-K RGxf 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F FC 0 mm/0 mm D, 19 cm P-K RGxf 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F FC 0 mm/0 mm D, 14 cm K MFcl/MFcr 0 mm/0 mm D, 20 cm 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm D -15,2 °C @ 0 cm, -17,4 °C @ 10 cm, -16,2 °C @ 20 cm, -14,3 °C @ 30 cm, -12,8 °C @ 40 cm, -11,2 °C @ 50 cm, -10,8 °C @ 60 cm, -9,5 °C @ 70 cm, -8,6 °C @ 80 cm, -8 °C @ 90 cm, -7,2 °C @ 100 cm, -6,9 °C @ 110 cm, -6,5 °C @ 120 cm, -5,9 °C @ 130 cm, -6,1 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen Ved nærmere undersøkelse var der totalt 9 definerte lag med kantkorn mellem alle. Søylen var veldig stabil. Jeg måtte bryte for å få den til å gå. Nederste laget består av en miks av kantkorn og smeltepakke med kantkorn i bund. Temperaturgradient for kantkorndannelse rett under 50 cm. Kantkornlag på 58cm.

ObsID: 173683

Nordenskiöld Land / Skiferdalen

Snø

01.01.2019 kl. 19:00

150 moh

Kenneth Jonassen (Ukjent)

Skredhendelse

31. des 23:18 (+01:00) Ukjent 1 - Små Naturlig utløst Ø-vendt Brattheng Flere skred har gått i området, kun ett har gått helt ned i bunn av dalen. Er usikker på størrelse. Antatt noen dager gammelt, observert 1. januar 2019. Antar at de er naturlig utløst.

ObsID: 173509

Nordenskiöld Land / Frithamn

Snø

31.12.2018 kl. 12:00

400 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Lite heng men mye debris (2,5 m) på grunn av stepdown til kantkorn ved bakken. Skredet har gått langt.

Skredhendelse

25. des 14:19 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 462 moh og sluttet på 408 moh Kantkornet snø ved bakken 70 cm høy og 100 m bred bruddkant Skredet antas ha gått samtidig som det store skredet som ble meldt inn 1.juledag som ligger rett vest bare 800 meter i luftlinje fra dette. Har valgt å legge det inn da der er en tydelig stepdown. Skredet er trigget i fokksnøen hvoretter det ikke har gått langt før det har trigget kantkorn ved bakken. Dette medførte enorme mengder med snø og det har gått nesten maks lengde i forhold til 1 til 3. Der var mere enn 2,5 meter tjukk debris. Har valgt å sette størrelse 3 på grunn av de store mengdene med debris og distansen det har gått.

ObsID: 173368

Nordenskiöld Land / Frithamn

Snø

31.12.2018 kl. 12:00

400 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Bruddkant med tydelig stepdown.

Skredhendelse

25. des 00:00 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 638 moh og sluttet på 400 moh Kantkornet snø ved bakken 2 cm høy og 550 m bred bruddkant Dette er en tilleggsobeservasjon til skredet som ble meldt inn av Martin 25/12. Bruddkanten fra skredet som ble meldt inn 25/12 ned mot Gangskaret (NØ) strekker seg 550 meter rundt fjellet og har også gått på nordvendt helning. Her har skredet gått ca 600 meter på 240 høydemeter. Tydelig stepdown fra fokksnø til kantkorn ved bakken!

ObsID: 173370

Nordenskiöld Land / Frithamn

Snø

31.12.2018 kl. 12:00

400 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Tør snø tilgjengelig for vindtransport i de skjermede daler.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Høstskare med kantkorn/begynnende begerkrystall i bund. Meget solid søjle. Gikk i bund på spadetest ved stor tilleggsbelastning.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Lagdeling i den øvre del av søylen. Skiftende hardhet og utpreget kantkorn dannelse i de øverste lag.

Skredaktivitet

Snødekke

125 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Inne i de skjermede daler er der mye løs vindtransportert snø tilgjengelig for ny vindtransport.

Vær

-20 °C 0 m/s

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

Varslet faregrad er riktig men man må være bevisst at et lite skred utløst i fokksnøen vil kunne utløse et mye større skred på grunn av stepdown. Forholdene for Stepdown må fortsatt antass å være tilstede da der ikke har vært forhold som tilsiger at snødekket skulle ha blitt vesentlig mere stabilt generelt den siste uken.

Snøprofil

0,1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm P RGxf 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F FC 0 mm/0 mm D, 3 cm P RGxf 0 mm/0 mm D, 1 cm 1F FC 0 mm/0 mm D, 4 cm P RGxf 0 mm/0 mm D, 0,3 cm 1F FC 0 mm/0 mm D, 100 cm P RGxf 0 mm/0 mm D, 7 cm K MFcr 0 mm/0 mm D Nederst 7 centimeter er en miks av smelteskare/lag og kantkorn. Begynnende begerkrystalldannelse i bunden.

ObsID: 173378

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

31.12.2018 kl. 11:00

400 moh

Martini@unis (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Mye løs snø øverst i Todalen og på Frithamn, heldekkende snødekke fra dalbunn og opp mot toppene. Mindre snø og mer avblåst ytterst i Todalen.
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  1 juledag skred, bilde tatt fra bunnen av dalen mot løsneområde. Bruddkant kan sees i lyspkt. Gått helt til bakken. Tydelig step down, brudkant over 500m lang går fra Ø-vendt til N - vendt terreng
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  1 juledag skred: Mot frithamn fra Gangskaret, skredmasser kan sees til v for scooter
Bilde Av Notater
Bilde 4 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Kommentar:  1 juledag skredet: Skredmassen hare gått over en liten forhøyning i terrenget og fremstår derfor som veldig høye til v for scooter
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Erik Næss Kommentar:  1 juledag skredet, bruddkant fortsetter rundt fjellet og mot nordvent side (til høyre i bilde)
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 6 Av:  Notater Opphavsrett:  Erik Næss Kommentar:  Personer i høyre del gir målestokk på skredmasser, 1 juledag skredet

Skredaktivitet

31. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen fersker skred observert på turen i dag opp og ned Todalen

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr På Frithamn ligger det mye løs snø som kan flyttes på av sterk vind, snøen har satt seg noe pga det kalde været. Nedsunket til langt opp på leggen når man går til fots. Ytterst i Todalen mot Adv dalen er det mer avblåst. Varselet beskriver snødekke situasjone vi har nå på en god måte. Obs fra bakken fra scooterturen i dag bekrefter obs fra helikopter i forrige uke. Lokale forskjeller og mer snø i N-S sidedalen enn de store, åpne Ø-V hvor snøen er harbanket og rygger er avblåst. Øst og Sør i regione har fått mer snø enn i nærområdet til Longyearbyen

Vær

Ikke nedbør -22 °C 0 m/s Kaldt klart vintervær

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

Scooter tur opp Todalen til Frithamn for å sjekk ut skredet som ble meldt 1 juledag, Registration/172899. Tilleggs info: Det har gått 3 skred i området mest sannsynlig i samme tidsrom, dette utfra nysnø over skredmasser, de to andre er lagt inn i dag: Registration/173368 og Registration/173370. Begge disse str 3, skred meldt inn 1 juledag er str. 4. Skredmasser er ikke så høye som meldt av melder, heller ikke str på blokker. Alle 3 skredene har mest sannsynlig startet i fokksnø over kantkorn og skredene hadde stepdown til kantkorn på bakken,derfor har de blitt så store. Flere islag i skredmassene. Profil viser flere is/skarelag med kantkorn.Naturlig utløst N og Ø vendt terreng, mest sannsynlig i tidsperioden natt til 24.12 - ettermiddag 25.12. (ingen skred på dagen 23.12). Skredbaner er ikke fylt opp med ny snø etter at skreden har gått, skredmasser dekket av ca 10 cm nysnø / løssnø. Skredet meldt inn 1 juledag har en bruddkant som er over 600m lang og har gått "rundt" fjellet fra Ø vendt til N vendtside

ObsID: 173367

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

30.12.2018 kl. 15:47

601 moh

Jens Abild (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Vinden har påvirket kraftig i høyden ca 500moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Noen centimeters innsynkning hvor vinden ikke har vært så kraftig. Tynnere skare.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Tydelig overgang mellom smelteskare og fokksnø/vindskaren. Reprensativt for området opp til 500 meter.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  Kompakt og homogent snødekke
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jens Abild Kommentar:  ECTX og hele blokken løsner i bund ved å vippe spade frem. Ved nærmere undersøkelse var der et svakt lag på 20 cm fra topp. Dette besto av kantkorn under 1mm på meget tynn smelteskare. Mulig at dette kan påvirkes andre steder hvor det overliggende lag er tynnere/mykere. Flere svake lag ned igjennom søylen men ingen gikk til brudd.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

30. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen skredaktivitet på ruten. Ikke mulig å se langt på grunn av mørket.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Snødekket virker generelt stabilt med unntak av enkelte innblåste lommer hvor der er lagdeling og dårlige bindinger i fokksnøen. Overflaten skifter mellom smelteskare på plasser med lo og fokksnø av varierende hardhet i leheng/lommer. Hardheten på fokksnøen varierer fra ca 5 cm innsynkning med ski til ingen innsynkning.

Vær

Ikke nedbør 5 m/s fra V → 50% skyer Været har vært stabilt det siste døgnet med litt vind 3-9m/s (såvidt oppe i 10m/s) fra nordvestlig til vestlig sektor. Veldig lite nedbør. Stabilt kaldt under - 15.

Faretegn

Ingen faretegn observert Litt oppsprekning rundt skia hvor vindskaren ikke var så hard og hule lyder hvor vindskaren var veldig hatd

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 400 moh Skredproblemet er relatert til begynnende kantkorn under 1mm. Laget er meget tynt.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV under 500 moh Skredproblemet er relatert til dårlige bindinger i fokksnøen. Det virker som om at snøen har stabilisert seg bedre i høyden og at problemet er størst i lavere høyder. Muligens fordi vinden har vært kraftigere i høyden og dermed er fokksnøen blitt pakket hardere og har sintret bedre. I tillegg er der færre lelommer i høyden hvor vinden kan legge i fra seg snøen. Dette er mere utbredt i lavere høyder.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket oppfattes som svært stabilt unntatt enkelte lommer med innblåste fokksnø på mildværsskare. Disse lommer er ikke mange og er nesten fraværende over 500 meter hvor vinden har tatt hardere og mildværet vært svakere. Der er svake lag med begynnende kantkorn og de antas å ville fortsette å utvikle seg med været som er meldt fremover. Varslet faregrad er riktig De observasjoner jeg har gjort i dag tilsier en faregrad på 2. Observasjonene er dog gjort i et svært begrenset område og det er usikkert om de kan sies å representere regionen. Jeg har vært bortreist hele høsten og dette er min første obstur denne sesong. Jeg har derfor ikke det overordnede bilde av regionen og mener det er korrekt å beholde varslet faregrad på baggrunn av ovenstående.

Tester

ECTX God

ECTX God Generelt hardt og stabilt snødekke. ECTX og hele blokken løsner i bund ved å vippe spade frem. Ved nærmere undersøkelse var der et svakt lag på 20 cm fra topp. Dette besto av kantkorn under 1mm på meget tynn smelteskare. Mulig at dette kan påvirkes andre steder hvor det overliggende lag er tynnere/mykere. Flere svake lag ned igjennom søylen men ingen gikk til brudd. Kraftig mildværsskare på 110 cm dybde.

Snøprofil

20 cm P RG 1 mm/0 mm D, 0,1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 34,9 cm P+ RGxf/RGxf 1 mm/0 mm D, 0,2 cm FC 2 mm/0 mm D, 14,8 cm P RGxf 0 mm/0 mm D, 10 cm K RGxf 0 mm/0 mm D, 10 cm P- RGxf 0 mm/0 mm D, 20 cm P RGxf 0 mm/0 mm D, 50 cm 0 mm/0 mm D -20 °C @ 0 cm, -19,5 °C @ 10 cm, -18,1 °C @ 20 cm, -16,8 °C @ 30 cm, -15,7 °C @ 40 cm, -14,6 °C @ 50 cm, -13,3 °C @ 60 cm, -11,5 °C @ 70 cm, -10,7 °C @ 80 cm, -9,4 °C @ 90 cm, -8,6 °C @ 100 cm, -7,8 °C @ 110 cm Temperaturprofilen tilsier ikke at vi kan forvente utpreget kantkorn dannelse bortsett fra laget 70-80 cm dybde som har fasthet kniv. Dette ligger dog veldig dypt og de overliggende lag er så faste at vi ikke vil være i stand til å påvirke dette hvis det skulle bli svakere.

ObsID: 173257

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org