Snøskredvarsel for Nordenskiöld Land tirsdag 19.12.2017

3
Betydelig
Publisert:

Lokalt ustabile fokksnøflak i leområder. Svake lag med kantkorn kan påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind med betydelige nedbørsmengder vil føre til en rask økning av snøskredfaren. Det finnes også snø i terrenget som er tilgjengelig for vind fra sør, noe som vil øke pålagring i leområder. I områder med stor pålagring vil ustabil fokksnø og vedvarende svakt lag av kantkorn ved bakken være skredproblemene. Størrelse 3 - middels store skred kan forventes og de kan løsne av seg selv. Faregrad 3 - betydelig.
I nærområdene rundt Longyearbyen er snødekket generelt et tynt og hardt med ca 10cm nysnø øverst. Bare noen kilometer lengre øst finnes betraktelig tykkere snødekke. Østlige vinder har preget regionen de siste ukene med påfølgende vestvendte leområder der det finnes fokksnø. Daler og terreng som går nord-sør har løs snø som er tilgjengelig for vindtransport.
Observatør melder om kantkornlag ved bakken. Dette laget forventes å ha stor utbredelse i regionen. Det har også blitt observert et tynt lag av kantkorn lengre oppe i snødekket men utbredelsen av og egenskapene til dette laget er usikker.
Det er ikke meldt om skredaktivitet de siste dagene.
Observatører melder om et generelt stabilt snødekke uten observerte faretegn.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 - 20 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sør., endring til storm fra sørøst om ettermiddagen.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Skyet.
Sterkest vind om kvelden og ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nordenskiöld Land / longyearbyen / Nordenskioldland

Snø

19.12.2017 kl. 22:39

70 moh

Sigmund@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Lia kl 22.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen kl 22

Snødekke

Lett snøfokk Fuktig

ObsID: 136217

Nordenskiöld Land / Gruve 7 - veg

Snø

19.12.2017 kl. 16:00

162 moh

LarsD (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -1 °C 16 m/s fra NØ ↙ Vind fra N-Ø i Adventdalen, ikke nedbør men noe snøtransport.

Skredaktivitet

19. des. 12-18 Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst V, NV. Mellom 0 moh og 0 moh Tynt flak som har løsnet langs vegskjæring, tykkelse antas å være 0-30cm. Flaket består trolig av snø som er innblåst de siste timer med vind fra N-Ø, uvisst om det har løsnet naturlig eller som følge av brøyting.

ObsID: 136194

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

19.12.2017 kl. 10:44

446 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps Kommentar:  Foreløpig beskjedent med bakkefokk. Ut fra snømålinger på Svalsat veien minket snøhøyde ca kl 0500 i natt

Snødekke

ObsID: 136125

Nordenskiöld Land / Larsbreen

Snø

18.12.2017 kl. 11:45

324 moh

Sigmund@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Har vært en klar natt. det ligger en del rimkrystaller øverst i nysøen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofil i VN side på toppen av Larsbreen ca 450 moh

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor tilleggsbelastning Lite sannsynlig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 0 moh Utbredelsen av dette kantrkornlaget er lite fordi det er blitt dannet i det gamle snødekket som i hovedsaklig var akkumulert i renner og leformasjoner.

Skredfarevurdering

1 Liten Historisk, med så mange timer uten vind. snøen har fått ligge i ro og er ubunden hele veien fra 80 - 800 moh. Noe rim ser ut til å ha blanda seg inn i nysnøen i de høyereliggende områdene rundt Longyearbyen. Stabiliteten i snødekket virker god, ingen tegn til fokksnøproblem på denne turen. Det er mye snø tilgjengelig for transport når det begynner å blåse i natt. FG vil øke betydelig tirsdag som varslet. Vinden ser også ut til å endre retning i løpet av onsdag. Da vil vi få fokksnøproblem i nye sektorer. Varslet faregrad er riktig Varselet representerer bilde i regionen svært godt.

Faretegn

Rimkrystaller Overflaterim fra 400 opp til toppen av Trollsteinen.

Stort snøfall Omkring 15 cm ubunden snø fra 0 - 800 moh.

Tester

ECTN24@65cmQ2 God

CTH21@65cmQ1 God Bruddet gikk i kantlaget i fokksnøen

Vær

Ikke nedbør -12,5 °C 2 m/s fra S ↑ Ser ut som det slutta å snø tidlig i går natt. Og at det har vært klart noen timer i natt og på morran. Flott nordlys:)

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Nå ligger det mye snø tilgjengelig for transport i hele området. Inntrykket fra denne turen er at det har kommet bra med snø og at den ikke har flytta noe på seg, enda. Ut fra det antar jeg at alle de store oppsamlingsområdene i regionen har mye løs snø tilgjengelig nå.

Skredaktivitet

18. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 135961

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

18.12.2017 kl. 09:44

98 moh

HoltH@unis (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  HoltH@unis
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  HoltH@unis
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Representerer vestvent himmelretninger i Longyeardalen hvor ligger noe gammel fokksnø. I noe steder ligger noe store (3-4mm) kantkorn krystaller på grunnen, men utbredelse er isolert.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Stor tilleggsbelastning Lite sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng SV, V, NV In the Lia starting zone, the only avalanche concern I was able to find was a layer of small facets approximately 15 - 25 cm above the ground. This layer is not very reactive in stability tests, and the facets are not yet very large or well-developed. Additionally, at lower elevations in Longyeardalen, this problem is likely rather isolated to areas with older snow, which in general are lee areas on western aspects. In some very isolated areas where the oldest snow has persisted over the last month, large 3-5 mm facets can be found at the ground, but the distribution of this problem seems to be very isolated.

Skredfarevurdering

1 Liten In Longyearbyen, 5-10 cm new snow that fell without wind through the weekend lies throughout the terrain. This new snow lies either on nearly bare ground or, in some lee areas, on older hard wind-blown snow. Older wind-blown snow has stabilized and is not reactive in stability tests. Low-density new snow throughout the region will be readily transported once the wind begins to blow again, likely resulting in the development of wind slab problems again. This could become problematic with forecasted strong winds and precipitation in the next few days. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen faretegn observert i Longyeardalen etter snø i helgen. Bra oversikt i dag.

Tester

ECTN21@20cmQ3 God

Vær

Ikke nedbør -8 °C 2 m/s fra SØ ↖ Klar med bare lett bris fra sorøst. Ingen snøtransport.

Snødekke

45 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Generally 5-10 cm of new snow fell at lower elevations (<400 m) the last 72 hours. This snow fell with uncharacteristically light winds, and this has resulted in 5-10 cm low density new snow evenly distributed throughout the terrain. In general, there is still very little snow in most locations in Longyeardalen. West aspects of Gruvefjellet and Sukkertoppen have some snow in the lee starting zones, but this is typically less than 60 cm (measured via probing and with the LiDAR data posted on Saturday).

Skredaktivitet

18. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 135939

Nordenskiöld Land / G7-veg

Snø

18.12.2017 kl. 09:30

172 moh

LarsD (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Mange sjikt @40-70cm

Tester

CTN God Ingen utslag på CT. Med spade i bakkant utløses blokk over @88cm etter forsiktig trykk. Mange sjikt lenger ned i snødekket, som krever mye belastning for å utløses.

ObsID: 135941

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

18.12.2017 kl. 09:26

446 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kjetil@obskorps Kommentar:  Nå er det ca 10cm løs ubundet snø tilgjengelig på platåfjellet.

Snødekke

ObsID: 135927

Nordenskiöld Land / Under gruvefjellet

Snø

17.12.2017 kl. 17:57

319 moh

Kjetil@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Gruvefjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Sukkertoppen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Platåfjell over kirka
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Under toppskavel og hvor den øverste 350moh snøprofilen er fra
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Under toppskavel til gruvefjellet, nordlige del
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofil tatt under toppskavelen på gruvefjellet. Mulig representativ for den snøen toppskavlene kan lande på.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofil over hotell funken. Mulig representativ for områdene på denne fjellside hvor det har ligget snø før dette siste snøfallet
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Kommentar:  Hele blokka løsner ved bakken
Bilde Av Vær
Bilde 9 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Mengde snø siste 12 timer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Liten tilleggsbelastning Lite sannsynlig 2 - Middels Få bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV på min tur i dag som er gjeldende for longyearbyen finner jeg ikke skredproblem i skiktoverganger i fokksnø. det betyr likevel ikke at de ikke finnes. det jeg finner er et lag med begynnende kantkorn mellom to lag med fokksnø, og kantkorn ved bakken. Dette problemet er ikke stort i utstrekning fordi det kun er i noen renner og søkk det har vært snø. Derfor ender man opp med få bratte heng. Setter tillegsbelastningen til liten fordi snødekket stort sett er tynt.

Skredfarevurdering

1 Liten Gjelder Longyearbyen: Snø kun i søkk, leområder før dette siste snøfallet i natt. Det skredproblemet med kantkorn ved bakken og inni fokksnø virker ikke å være veldig potent for øyeblikket. Mulig det kan forandres de neste dagene med mye nedbør. Fokksnøproblemet er borte, så faregraden er 1. Med store henteområder i østlig retning fra Agardhsletta til Longyearbyen vil denne ferske nysnøen skape et fokksnøproblem/nedføyekt nysnøproblem så snart det blir litt vind. Med nedbør og temperaturstigning får vi en betydelig økning av skredfaren på Tirsdag/Onsdag. Varslet faregrad er for høy Dagens FG er for høy, morgendagens virker for øyeblikket å være riktig. Rolig vær har gjort at skredfaren har minket de siste dagene. Det har ikke varslet fått med seg.

Faretegn

Ingen faretegn observert Gjelder for området rundt Longyearbyen. Det er nå faregrad 1, og har nok vært det noen dager.

Tester

ECTN3@4cmQ2 Middels Nede ved 100moh får jeg brudd i kantkorn mellom fokksnø, uten forplantning.

ECTP15@28cmQ3 God Fikk hele blokka til å løsne ved bakken. Med videre behandling av denne blokken fikk jeg brudd i kantkorn mellom fokkksnø, uten bruddforplantning, Q3

Vær

Snø -5 °C 0 m/s 100% skyer Absolutt vindstille og har nok vært det et halvt døgn. All snøen som har kommet i natt ligger nå løst oppå

Snødekke

20 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Kommet 3cm med løs ubunden pudder i natt. Før dette var det på gruvefjellet og sukkertoppen ca 30% av fjellet som hadde mellom 10 og 35cm med snø, resten var steinur. Snøen er i forsenkninger og renner. Er uenig med regobs sin klassifisering av litt, mye og svært mye løsnø, da 7cm med løssnø på svalbard er mye, 20cm er svært mye. Snakket med en turoperatør som hadde vært lengere øst i adventdalen før dette siste snøfallet, som sier at de dalene som går øst-vest var avblåst, mens dalene som går nord-sør har endel løssnø tilgjengelig.

Skredaktivitet

17. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 135879

Nordenskiöld Land / Todalen N

Snø

17.12.2017 kl. 14:30

103 moh

Martini@unis (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Varierende snømengde i terrenget. På flaten varier det fra 5 cm til 40 cm snødybde. Mer snø i renner og forsenkninger opptil 1m på det meste. ca 10 cm ubunden, tørr løs snø ligger i terrenget som vind kan flytte på.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofil tatt i heng som har fått snølast fra SØ tidliger i uka. Kantkorn ved bakken er ikke potent. Ble ikke tid til stabilitetstest, men når man bryter på blokka så får man den ikke til å gli ut. Ingen oppsprekking når man går i terrenget, heller ikke noe utglidning rundt scooterspor når man kjører inn i henget og svinger / gjør ett kutt.

Faretegn

Ingen faretegn observert Stabile forhold, har kjørt scooter inn i moderat bratt terreng (ca 15 - 20 grader) ingen oppsprekking rundt scooter spor, eller utglidning av flak i kuttet som sporet lager

Vær

Snø -3 °C 0 m/s 100% skyer Lett snø, vindstille

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr På flaten inn mot Todalen ligger det nå ca 40 cm snø, de øverste 10 cm er tørr, ubunden snø. Nedsynk til over ankelen når man går til fots. Snødybden varierer i sidene, i renner forsenkninger ligger det mere snø, på rygger er det nå 5-10 cm nysnø som har kommet de siste 48t.

ObsID: 135936

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snø

17.12.2017 kl. 11:48

39 moh

Martini@unis (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Martini@unis
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Martini@unis Kommentar:  Vei 221, kommet ca 2 cm siste døgn. Tilnærmet vinddtille nede i byen

Vær

Snø -3 °C 0,5 m/s fra SV ↗ 100% skyer Lett snø fra ettermiddag lør igjennom natta og fremdeles lett snø på søndag formiddag. Ned i lyb kommet 1-2 cm nysnø siste 24 t

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 135812

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org