Snøskredvarsel for Nord-Troms mandag 10.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Soloppvarming av snøoverflata gir økt risiko for naturlig utløste snøskred. Det finnes også vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mandag stiger temperaturen og der solen tar tak kan det gå naturlig utløste våte løssnøskred. Med relativt milde temperaturer vil fokksnøen stabilisere seg raskt, men der fokksnøflak har lagt seg over overflatekant/rim kan det fortsatt være lett å løse ut skred. Det finnes fortsatt et lag med kantkorn lenger ned i snødekket, men dette virker generelt vanskelig å påvirke. Høyere til fjells der snødekket er tynt kan det være lettere å påvirke. Våte løssnøskred kan potensielt også trigge skred i dette laget.
Det har siste døgnet lagt seg noe ny snø over ca 300-400 moh. Før dette var snøoverflaten under ca 500 moh påvirket av sol om dagen, og gjenfrysning på natten. Over dette var snødekket mer vinterlig og det ble observert utvikling av kantkorn/rim i overflaten flere steder i regionen over ca 700 moh.
Det er gjort observasjoner av kantkornlag under eldre fokksnø. Noen steder er dette laget godt beskyttet under hard fokksnø, men det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget. Sannsynligvis mindre utbredt på indre strøk av regionen. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn nær bakken over ca. 700 moh, men dette er svært vanskelig å påvirke.
2 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest.
-8 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / NORDREISA

Snø

10.05.2021 kl. 16:50

334 moh

Stein Torbjørn (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Stein Torbjørn

Skredhendelse

10. mai 16:53 (+02:00) Vått løssnøskred 3 - Store Naturlig utløst 100 cm høy bruddkant Brattheng Stort skred på Uløya nord troms

ObsID: 271920

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

08.05.2021 kl. 14:28

932 moh

jan arild@obskorps (*****)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vær nysnø opp til 800 m. Noe pålagring av Fokksnøflak i høyden medvind fra nord. Indre strøk av regionen fikk ikke mye snø 1. mai helgen og dermed ikke like utbredt kantkornproblematikk

Vær

Ikke nedbør 1 °C fra N ↓ 80% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut SØ, S, SV over 800 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Usikkerhet hvor stor utbredelse kantkornlaget har, og det ligger godt beskyttet under ei hard snøpakke. Fersk snø i høyden og litt pålagring i leområder for nordlig vind kan lett løses ut mindre skred i. Værprognoser tilsier ikke stor endring i skredfaren Varslet faregrad er for høy

ObsID: 271686

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

08.05.2021 kl. 13:04

744 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

6 cm F PP M, 12 cm K MFpc, 3 cm F+ RGxf W, 50 cm K MFpc W God stabilitet

ObsID: 271669

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

07.05.2021 kl. 12:52

966 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Snø -2 °C fra SV ↗ 100% skyer Går lette snøbyger. Fyker litt over toppene

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Ikke sol og mindre sannsynlig med naturlig utløste løssnøskred i sørvendte sider. Kantkornlaget som er danne i overflaten for noen uker siden og som har blitt dekket av vindtransportert snø forrige helg virker å ligge godt beskyttet under fokksnøen. Kantkornutviklingen på dette stedet var ikke lik som observasjon fra torsdag, noe som gjør det usikkert hvor utbredt dette laget er i regionen. Ventet nedbør lørdag i form av snø i høyden. Med vind kan det gir pålagring av ferske fokksnøflak i le for nordlig vind og det kan lett løse ut mindre skred. Fokksnøflak vil stabilisere seg raskt. Skredfaren vil fortsatt være moderat men med fokksnø som skredproblem

Snøprofil

7 cm F DF, 30 cm 1F/1F-P RG, 3 cm F-4F RGxf, 30 cm K MFpc

ObsID: 271571

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

07.05.2021 kl. 11:59

720 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 100% skyer Enkelte lette snøbyger i lufta men ikke noe som legger seg

Snøprofil

20 cm 4F RG, 18 cm 1F RG, 3 cm F-4F RGxf 1 mm, 50 cm K- MFpc -0,3 °C @ 0 cm, -2,8 °C @ 10 cm, -2,7 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -1,3 °C @ 39 cm, -1 °C @ 50 cm

ObsID: 271570

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org