Snøskredvarsel for Nord-Troms torsdag 06.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Soloppvarming av snøoverflata gir fare for våte løssnø- og flakskred. Det kan finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær oppmerksom på skavlbrudd.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mange solsider har trolig rast ut de siste dagene, men skavler og våte skred på grunn av solinnstråling kan fortsatt løsne av seg selv i enkelte sider. Våte flakskred kan også forekomme. Omfanget av våte skred er avhengig av nattefrost og hvor mye solen får varmet. Mest utsatte himmelretninger følger sola. Der snødekket er tørt, kan det finnes et nyutviklet kantkornlag under snøen som kom forrige uke. Flakskred på slike lag kan forplante seg langt og bli større enn forventet. Utbredelsen av dette skredproblemet er usikkert, men tilstedeværelse av kantkorn i nysnøen eller rundt skare, vil gjøre at stabiliseringsprosessen i noen heng tar lengre tid og at skredproblemet vedvarer. En forsiktig tilnærming til skredterreng anbefales, selv om det nå trolig er færre steder det er lett for en skiløper å påvirke laget.
Forrige uke kom det stedvis 30-50 cm nysnø i fjellet som la seg over smelteomvandlet snø etter mildværet i midten av april. Snøfallet var delvis kombinert med en del vind fra NV, så mye av nysnøen har blitt flyttet inn i leområder og er bundet i myke fokksnøflak. I indre deler av regionen kom det mindre nysnø. I sørvendte fjellsider er snøoverflaten solpåvirket.
Det ble søndag observert et svært stort skred på Kågen og drønn i snødekket flere steder i regionen. Dette tyder på at det finnes et aktivt vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn nær bakken over ca. 700 moh, men dette er svært vanskelig å påvirke.
Mandag ble det observert et stort skred i sørøstvendt side på Trolltind på Arnøya som trolig også har gått i slutten av forrige uke. I tillegg er det flere observasjoner av middels store flakskred som har gått i nysnøen tidlig i uka.
De siste dagene er det observert utvikling av kantkorn/rim i overflaten flere steder i regionen. Utstråling om natten kan bidra til videre utvikling av disse, og de kan utgjøre et svært potent problem om det dannes flak over.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-17 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-16 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

06.05.2021 kl. 13:09

moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV over 100 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Solvendte sider er det mulig med naturlig utløste løssnøskred utover dagen. Kantkornlaget ligger godt beskyttet og skal nå stor tilleggsbelastning til for å påvirke Bør være obs på om solpåvirkning kan påvirke snødekket med tanke på svekke bindinger i snødekket og påvirke kantkornlag, selv om det ligg under godt sintret fokksnø

ObsID: 271435

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

06.05.2021 kl. 12:53

1093 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Rim på hardt underlag

ObsID: 271427

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

06.05.2021 kl. 12:37

970 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Rim på mykt underlag

ObsID: 271425

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

06.05.2021 kl. 12:37

970 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Rim på mykt underlag

ObsID: 271426

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

06.05.2021 kl. 11:55

813 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP16@36cmQ1

Snøprofil

2 cm K MFcr, 4 cm F DF, 26 cm 1F-/P- RG D, 2 cm F+ FC 1 mm Hele laget, 30 cm K MFpc 1 test knyttet til snøprofilen Snøprofil NV vendt brattheng hvor 3 flakskred har gått i løpet av søndag - mandg

ObsID: 271419

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

06.05.2021 kl. 11:05

530 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Skare Hard skadefravær havnivå. Litt våt smelteomvandlet i topp hvor sola tarFra 500 moh merplrøs skarelag hvor sola ikke harpåvirkey snødekket

Vær

Ikke nedbør

ObsID: 271410

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

05.05.2021 kl. 13:54

1077 moh

StigArveJohansen@Helgeland (Ukjent)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Overflaterim

ObsID: 271338

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

04.05.2021 kl. 15:06

959 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Begynnende rim i overflate.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S, SV over 700 moh

Snødekke

230 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr I skogen våt og påvirket av solen. Høyere litt hardere men solpåvirket. Fra 500 moh tørrere. 1cm fuktig nysnø på hardere smelteomvandlet underlag. Fra 7-800 moh tydelig begynnende overflaterim.

Skredfarevurdering

2 Moderat Dårlig binding i fokksnø der vinden har tatt. Det er fuktig snø ved bakken. Ved skoggrensen og noe høyere er det grove våte korn under smelteomvandlet snø. I høyden begynnende overflaterim. Fortsatt klarvær og lite vind vil gi ytterligere overflaterim. Varslet faregrad er for høy

Tester

ECTX God

Vær

Ikke nedbør -3,6 °C 2 m/s fra S ↑ 90% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

4. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F SH 1 mm D-M, 5 cm 4F-1F MFcl D-M, 60 cm 4F DF D, 5 cm P MFcr D, 4 cm 1F RG D-M, 6 cm P MF D-M, 4 cm 1F RG D-M, 42 cm P MF M 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 271243

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

04.05.2021 kl. 12:52

436 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 300 moh Våt løssnø Fuktig Skogen hard mildværspåvirket lag med 1 cm våt løssnø.

Tester

CTM11@10cmQ1 Middels Brudd i mykt lag med DF

Vær

Ikke nedbør -0,3 °C 2 m/s fra N ↓

Snøprofil

1 cm F DF M, 5 cm 1F MF/MFsl, 17 cm 4F DF M, 32 cm 1F RG W, 27 cm 4F MF/MFsl W

ObsID: 271232

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

03.05.2021 kl. 15:30

1134 moh

Fredrik@SBO (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fredrik@SBO
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fredrik@SBO Kommentar:  Possisjon, Ikke eksakt størelse. Sikkert gådd i helga.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Fredrik@SBO
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Fredrik@SBO Kommentar:  Rim
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Fredrik@SBO

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Rim i overflaten fra 800 oppåver

Vær

Ikke nedbør 20% skyer Mer skya en meldt.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@40cmQ3 Vanskeli å løse, gikk mellom gamle, tykke skaren og et tynt skarelag oppå, kantkorn 1,5mm

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere sørvendte skred fra normanviktind

ObsID: 271145

Nord-Troms / Skjervøy

Snø

03.05.2021 kl. 15:01

590 moh

sindrejh (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  sindrejh
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  sindrejh

Skredfarevurdering

2 Moderat Her ute virker foreløpig varslet faregrad for høy. Fokksnøen virker stabil og ikke antydning til kant over gammel skare. Kan være annerledes i andre himmelretninger og høyere opp. Varslet faregrad er for høy

Tester

ECTN27@20cmQ3 God Har gravd på 300, 600 og 750 moh. Ikke funnet antydning til potent kant over skare slik som vi fant i omtrent samme himmelretning og høyde på Uløya i går.

Faretegn

Ferske skred Øst og sørøst på Trolldalstinden. Bruddkanter ca. 800 moh. Ukjent hvor gamle.

ObsID: 271128

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

03.05.2021 kl. 11:16

846 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). Naturlig utløst V. Over 800 moh Sett på webkamera Jettan

ObsID: 271068

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

03.05.2021 kl. 10:03

1065 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Sett frå webkamera på Joppelen (nordnesfjellet).

ObsID: 271047

Nord-Troms / Jettan/Nordnesfjellet

Snø

03.05.2021 kl. 09:44

648 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Sett frå webkamera på nordnesfjellet mot Lyngenhalvøya. (så skredaktiviteten på bileta tilhøyrar Lyngen-regionen. Gått mykje skred i bratte heng, både laussnøskred og flakskred. Nøyaktig tidspunkt veit ikkje eg.

ObsID: 271044

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org