Snøskredvarsel for Nord-Troms onsdag 05.05.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Soloppvarming kan føre til naturlig utløste skred. Vær oppmerksom på skavlbrudd.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Der snødekket er tørt, kan det finnes et nyutviklet kantkornlag under snøen som kom forrige uke. Flakskred på slike lag kan forplante seg langt og bli større enn forventet. Utbredelsen av dette skredproblemet er usikkert, men tilstedeværelse av kantkorn i nysnøen eller rundt skare, vil gjøre at stabiliseringsprosessen i noen heng tar lengre tid og at skredproblemet vedvarer. En forsiktig tilnærming til skredterreng anbefales. Solinnstråling gjør at våte løssnøskred vil løsne av seg selv. Våte flakskred og skavelbrekk kan også forekomme. Omfanget av våte skred er avhengig av nattefrost og hvor mye solen får varmet på dagen. Mest utsatte himmelretninger følger sola. Det anbefales god avstand til utløpssoner for både skred og skavler.
Forrige uke kom det stedvis 30-50 cm nysnø i fjellet som la seg over smelteomvandlet snø etter mildværet i midten av april. Mindre nysnø i indre strøk. Torsdag og fredag var det en del vind fra NV, så mye av nysnøen har blitt flyttet inn i leområder og bundet i myke fokksnøflak. I sørvendte fjellsider er snøoverflaten solpåvirket.
Det er observert et svært stort skred på Kågen og drønn i snødekket flere steder i regionen. Dette tyder på at det finnes et aktivt vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket. Det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn nær bakken over ca. 700 moh, men dette er svært vanskelig å påvirke.
Søndag ble det observert et stort skred på Kågen som sannsynligvis er naturlig utløst. Mandag er det observert et stort skred i sørøstvendt side på Trolltind på Arnøya som trolig også har gått i slutten av forrige uke. I tillegg er det flere observasjoner av middels store flakskred som har gått i nysnøen de siste dagene.
Soloppvarming om dagen og nattefrost med utstråling om natten kan bidra til videre utvikling av kantkorn høyt i snødekket. Mandag er det observert rim/små kantkorn i overflaten over ca. 800 moh, og disse kan utgjøre et nytt problem om de får snø eller føyke ned fremover.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-15 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Av og til frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-17 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

05.05.2021 kl. 13:54

1077 moh

StigArveJohansen@Helgeland (Ukjent)

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Overflaterim

ObsID: 271338

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

04.05.2021 kl. 15:06

959 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Begynnende rim i overflate.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Dårlig binding i fokksnø der vinden har tatt. Det er fuktig snø ved bakken. Ved skoggrensen og noe høyere er det grove våte korn under smelteomvandlet snø. I høyden begynnende overflaterim. Fortsatt klarvær og lite vind vil gi ytterligere overflaterim. Varslet faregrad er for høy

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

4. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snødekke

230 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr I skogen våt og påvirket av solen. Høyere litt hardere men solpåvirket. Fra 500 moh tørrere. 1cm fuktig nysnø på hardere smelteomvandlet underlag. Fra 7-800 moh tydelig begynnende overflaterim.

Tester

ECTX God

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S, SV over 700 moh

Vær

Ikke nedbør -3,6 °C 2 m/s fra S ↑ 90% skyer

Snøprofil

1 cm F SH 1 mm D-M, 5 cm 4F-1F MFcl D-M, 60 cm 4F DF D, 5 cm P MFcr D, 4 cm 1F RG D-M, 6 cm P MF D-M, 4 cm 1F RG D-M, 42 cm P MF M 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 271243

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

04.05.2021 kl. 12:52

436 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 300 moh Våt løssnø Fuktig Skogen hard mildværspåvirket lag med 1 cm våt løssnø.

Vær

Ikke nedbør -0,3 °C 2 m/s fra N ↓

Tester

CTM11@10cmQ1 Middels Brudd i mykt lag med DF

Snøprofil

1 cm F DF M, 5 cm 1F MF/MFsl, 17 cm 4F DF M, 32 cm 1F RG W, 27 cm 4F MF/MFsl W

ObsID: 271232

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

03.05.2021 kl. 15:30

1134 moh

Fredrik@SBO (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fredrik@SBO
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Fredrik@SBO Kommentar:  Possisjon, Ikke eksakt størelse. Sikkert gådd i helga.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Fredrik@SBO
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Fredrik@SBO Kommentar:  Rim
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Fredrik@SBO

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere sørvendte skred fra normanviktind

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Rim i overflaten fra 800 oppåver

Tester

LBT@40cmQ3 Vanskeli å løse, gikk mellom gamle, tykke skaren og et tynt skarelag oppå, kantkorn 1,5mm

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Vær

Ikke nedbør 20% skyer Mer skya en meldt.

ObsID: 271145

Nord-Troms / Skjervøy

Snø

03.05.2021 kl. 15:01

590 moh

sindrejh (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  sindrejh
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  sindrejh

Skredfarevurdering

2 Moderat Her ute virker foreløpig varslet faregrad for høy. Fokksnøen virker stabil og ikke antydning til kant over gammel skare. Kan være annerledes i andre himmelretninger og høyere opp. Varslet faregrad er for høy

Faretegn

Ferske skred Øst og sørøst på Trolldalstinden. Bruddkanter ca. 800 moh. Ukjent hvor gamle.

Tester

ECTN27@20cmQ3 God Har gravd på 300, 600 og 750 moh. Ikke funnet antydning til potent kant over skare slik som vi fant i omtrent samme himmelretning og høyde på Uløya i går.

ObsID: 271128

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

03.05.2021 kl. 11:16

846 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Tørre flakskred Noen (2-5). Naturlig utløst V. Over 800 moh Sett på webkamera Jettan

ObsID: 271068

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

03.05.2021 kl. 10:03

1065 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Sett frå webkamera på Joppelen (nordnesfjellet).

ObsID: 271047

Nord-Troms / Jettan/Nordnesfjellet

Snø

03.05.2021 kl. 09:44

648 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen Sett frå webkamera på nordnesfjellet mot Lyngenhalvøya. (så skredaktiviteten på bileta tilhøyrar Lyngen-regionen. Gått mykje skred i bratte heng, både laussnøskred og flakskred. Nøyaktig tidspunkt veit ikkje eg.

ObsID: 271044

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org