Snøskredvarsel for Nord-Troms søndag 02.05.2021

3
Betydelig
Publisert:

Stor usikkerhet rundt et nytt utviklet kantkornlag. Det kan være mulig å løse ut svært store skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

OPPGRADERING AV VARSEL PGA MISTANKE OM NYOPPSTÅTT KANTKORNLAG UNDER SISTE FOKKSNØFLAK. Vi jobber med å kartlegge skredproblemet. Følg med på oppdateringer. Det er stor usikkerhet rundt lag av små kantkorn som stedvis er observert under den siste fokksnøen. Men ulykka lørdag i Lyngen, samt observasjoner på drønn kan tyde på at det er snakk om et aktivt vedvarende svakt lag. Det er stor usikkerhet rundt utbredelsen av problemet, men man bør ta høyde for at skred kan bli store og at flakene vil være ustabile lenge. Utover dagen ventes sola å komme fram og varme opp snøen i bratte solvendte fjellsider. Dette kan føre til ytterligere ustabilitet og mulig noen naturlig utløste skred.
Den siste uka har det kommet 30-50 cm nysnø i fjellet som har lagt seg over et solid skarelag etter mildværet i midten av april. Under ca 300moh er det gamle snødekket vått. Torsdag og fredag var det en del vind fra NV, så mye av nysnøen har blitt flyttet inn i leområder og bundet i myke fokksnøflak. Fredag er det observert nedføyket nysnø som bryter lett på stabilitetstester.
Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn nær bakken over ca. 600-700 moh, men etter mildværet i midten av april og påfølgende gjenfrysing skal det nå svært mye til for å påvirke dette, før det evt blir skikkelig varmt igjen.
Fredag løste en skiløper ut et middels stort flakskred ved Skittentind på Kvaløya.
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-17 °C til -7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-17 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

02.05.2021 kl. 15:35

652 moh

jan arild@obskorps (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredproblem er Fokksnøflak som er pålagret i leområder etter siste dager med snøvær og vind fra NV. Nedføyket svakt lag av nysnø. Fokksnøen har stabilisert seg bra på grann av gunstig temperaturer med fortsatt er det mulig å løse ut skred på dette. Ikke observert ny kantkorndannelse i snødekket

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 400 moh

ObsID: 270964

Nord-Troms / Kvænangen

Snø

02.05.2021 kl. 14:04

664 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

12 cm 4F RG, 30 cm 1F RG, 30 cm K MFpc -1,7 °C @ 0 cm, -3,6 °C @ 10 cm, -4,1 °C @ 20 cm, -2,8 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 42 cm

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Fokksnø av ulik hardhet i høyden. Stedvis skare over rygg. Løssnø i terrengformasjoner. Våt snødekke i solvendt side

Vær

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 270952

Nord-Troms / Kvænangen

Snø

02.05.2021 kl. 12:56

198 moh

jan arild@obskorps (*****)

Tester

ECTN16@25cmQ2

ECTN8@13cmQ2

ObsID: 270942

Nord-Troms / Kvænangen

Snø

02.05.2021 kl. 12:41

407 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tørr snø litt løs tilgjengelig løssnø men solsiden i ferd med å bli fuktig

Snøprofil

13 cm 4F RG D, 2 cm F DF D, 5 cm 1F RG D, 2 cm F DF D, 7 cm 4F RG D, 9 cm 4F RG, 9 cm 1F RG, 17 cm K MFpc, 40 cm P+ MFpc W

ObsID: 270939

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

02.05.2021 kl. 12:10

685 moh

sindrejh (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  sindrejh
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  sindrejh
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  sindrejh

Tester

ECTP5@45cmQ2 Dårlig To tester. ECTP 5 OG 8.

Notater

Oppdatering kl. 17: Observerte ingen nye flakskred på kjøretur Rotsund - Skjervøy på ettermiddagen, kun mange str. 1 og 2 våte løssnøskred mot sør.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 0 m/s 10% skyer Sola tar godt.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fokksnøen vurderes å være stabilisert på dette stedet. Skredproblemene er kantkornet snø over skare og etterhvert våte løssnøskred. Varslet faregrad er riktig Kunne muligens gitt varselet et utropstegn i dag. Kan gå naturlig både løssnøskred og flak i solvendte bratter. Skavelbrudd eller våte løssnøskred som utløser større flak vurderes også sannsynlig.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 4 - Svært store Kan gå naturlig når sola svekker snødekket.

Snøprofil

10 cm F DF D, 35 cm 4F RG, 0,2 cm F FC 1 mm D, 5 cm P MFcr 1 test knyttet til snøprofilen

Faretegn

Ferske skred Generelt lite skredaktivitet å se, med unntak av to i Lyngen: Flanken SØ fra Storvikgalten (mot Gamvikblåisen) og i veldig bratt terreng Ø-vendt på Peppartinden.

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden.

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 270934

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

02.05.2021 kl. 11:50

862 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  StigR@Obskorps

Skredaktivitet

2. mai. 6-12 (+02:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ. Over 800 moh Usikkert når skredet gikk. Obs i dag, men mulig noe nysnø i skredet.

ObsID: 270932

Nord-Troms / Skjervøy

Snø

02.05.2021 kl. 08:10

41 moh

sindrejh (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  sindrejh
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  sindrejh

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Observert fra veg ferskt flakskred i nordøstsida på Søre Kågtinden/Storsandnestinden. Propagert over flere formasjoner.

ObsID: 270894

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

01.05.2021 kl. 16:18

391 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø 2 °C Oladalen (100moh) kl 16:18 12 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 2 døgn.

Skredaktivitet

1. mai 16:20 (+02:00) - 30. apr 16:20 (+02:00) Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst NV. Mellom 600 moh og 500 moh Gjelder Ev6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet),

ObsID: 270830

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

01.05.2021 kl. 14:21

717 moh

Manndal (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Mange drønn i snøen mellom 650 og 850 meter

ObsID: 270863

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

01.05.2021 kl. 09:55

6 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 270779

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

01.05.2021 kl. 09:55

5 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -4 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 270780

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

30.04.2021 kl. 07:19

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -3 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 270641

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

29.04.2021 kl. 06:07

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -1 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 3 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 270528

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org