Snøskredvarsel for Nord-Troms lørdag 01.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mai begynner med svært vinterlige forhold i fjellet, men rolige værforhold fører til at nysnø og fokksnø fra de siste dagene gradvis vil stabiliseres. Høyt til fjells tar stabiliseringen noe lengre tid på grunn av lavere temperatur, så der kan det fortsatt være lett å løse ut skred i områder med fokksnø. Stedvis kan det ha lagt seg opp mye fokksnø de siste dagene, så det kan være mulig å løse ut store skred ved stor tilleggsbelastning. Det kan også gå enkelte løssnøskred i bratte heng dersom sola kommer fram.
Onsdag ble det observert mye tørr løssnø som var lite påvirket av vind. Torsdag kom den nye 20cm nysnø i fjellet i kombinasjon med kraftig vind fra NV. Dette ligger oppå et solid skarelag etter mildværet i midten av april.
I høyden finnes vedvarende svake lag dypt i snødekket fra tidligere i vinter, men etter mildværet og påfølgende gjenfrysing skal det nå svært mye til for å påvirke disse.
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-12 °C til -7 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-17 °C til -7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

01.05.2021 kl. 16:18

391 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø 2 °C Oladalen (100moh) kl 16:18 12 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 2 døgn.

Skredaktivitet

1. mai 16:20 - 30. apr 16:20 Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst NV. Mellom 600 moh og 500 moh Gjelder Ev6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet),

ObsID: 270830

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

01.05.2021 kl. 14:21

717 moh

Manndal (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Mange drønn i snøen mellom 650 og 850 meter

ObsID: 270863

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

01.05.2021 kl. 09:55

6 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 270779

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

01.05.2021 kl. 09:55

5 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -4 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 270780

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

30.04.2021 kl. 07:19

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -3 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 270641

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

29.04.2021 kl. 06:07

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -1 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 3 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 270528

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

28.04.2021 kl. 18:29

661 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I skogen opp til ca400 noe fuktig snø. Over dette gradvis tørrere. Fra 550 helt tørt. Ikke vindpåvirket. Underliggende snø er fuktig og hardere.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Stedvis har det vært kantkorn langt ned i snødekket. Heller ikke usannsynlig at det kan dannes nye kantkorn unse skare som ligger høyere i snødekket.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels over 500 moh Fokksnø der vinden tar kan ligge over skare snø.

Vær

Snø -5,9 °C 3 m/s fra N ↓ 100% skyer Bygevær. Tidvis kraftig. Lite vind foreløpig.

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye upåvirket tørr snø som ligger i høyden. Under dette et kompakt denne med smelteomvandlet snø. Ved bakken er det enkelte steder obs kantkorn. Kan gi store skred. Dersom vind vil det deponeres bundet snø i le. Dette over løssnø. Varslet faregrad er for høy

Skredaktivitet

28. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

12 cm F DF 2 mm D, 18 cm P MF/MFpc 1 mm M, 3 cm 1F/1F-P RG/RGxf 1 mm M, 18 cm P MF M, 4 cm 1F MF/MFsl M, 40 cm P MF M -0,3 °C @ 0 cm, -0,5 °C @ 13 cm, -0,6 °C @ 20 cm, -0,4 °C @ 31 cm, -0,4 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 70 cm

ObsID: 270484

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

28.04.2021 kl. 09:09

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -2 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 270433

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

28.04.2021 kl. 05:53

391 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Sludd 2 °C Oladalen (100moh) kl 05:53

ObsID: 270395

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org