Snøskredvarsel for Nord-Troms fredag 30.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Lokalt ustabile forhold pga. snøbyger og vind. Unngå områder med fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

OPPDATERT FREDAG MORGEN. Torsdag kom det mye nysnø i kombinasjon med kraftig vind fra V-NV. Forsatt snøbyger og perioder med kraftig vind fra samme retning vil opprettholde problemet med fersk fokksnø der det kan være lett å løse ut store skred i leområder. Det kan også gå enkelte løssnøskred i bratte heng dersom sola kommer fram.
Onsdag ble det observert mye tørr løssnø som var lite påvirket av vind. Dette ligger oppå et solid skarelag etter mildværet i midten av april.
I høyden finnes vedvarende svake lag dypt i snødekket fra tidligere i vinter, men etter mildværet og påfølgende gjenfrysing skal det nå svært mye til for å påvirke disse.
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om formiddagen.
-12 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Snøbyger fører til lokale variasjoner i nedbør og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-12 °C til -7 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

30.04.2021 kl. 07:19

6 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -3 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 270641

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

29.04.2021 kl. 06:07

6 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -1 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 3 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 270528

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

28.04.2021 kl. 18:29

661 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye upåvirket tørr snø som ligger i høyden. Under dette et kompakt denne med smelteomvandlet snø. Ved bakken er det enkelte steder obs kantkorn. Kan gi store skred. Dersom vind vil det deponeres bundet snø i le. Dette over løssnø. Varslet faregrad er for høy

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I skogen opp til ca400 noe fuktig snø. Over dette gradvis tørrere. Fra 550 helt tørt. Ikke vindpåvirket. Underliggende snø er fuktig og hardere.

Vær

Snø -5,9 °C 3 m/s fra N ↓ 100% skyer Bygevær. Tidvis kraftig. Lite vind foreløpig.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Stedvis har det vært kantkorn langt ned i snødekket. Heller ikke usannsynlig at det kan dannes nye kantkorn unse skare som ligger høyere i snødekket.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels over 500 moh Fokksnø der vinden tar kan ligge over skare snø.

Skredaktivitet

28. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

12 cm F DF 2 mm D, 18 cm P MF/MFpc 1 mm M, 3 cm 1F/1F-P RG/RGxf 1 mm M, 18 cm P MF M, 4 cm 1F MF/MFsl M, 40 cm P MF M -0,3 °C @ 0 cm, -0,5 °C @ 13 cm, -0,6 °C @ 20 cm, -0,4 °C @ 31 cm, -0,4 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 70 cm

ObsID: 270484

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

28.04.2021 kl. 09:09

6 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 270433

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

28.04.2021 kl. 05:53

391 moh

drift@svv (**)

Vær

Sludd 2 °C Oladalen (100moh) kl 05:53

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 270395

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

27.04.2021 kl. 09:00

6 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 1 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 270309

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org