Snøskredvarsel for Nord-Troms fredag 23.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Det finnes vedvarende svake lag i snødekket som enkelte steder kan påvirkes der snødekket er tynt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det skal mer til for å påvirke kantkornlag dypt i snødekket nå som det er blitt kaldere og snødekket fryser til. Det kan være lettere å løse ut skred i høyden der det fortsatt er vinterlige forhold. Hold god avstand til skavler. Bygevær gjør at det kan legge seg opp små ferske fokksnøflak i enkelte heng i høyden, vær spesielt forsiktig hvis det ligger fersk fokksnø over solskare. Den gamle fokksnøen har trolig stabilisert seg, men vær forsiktig i skyggesider i høyden. Det kan gå enkelte våte løssnøskred i bratte heng hvis det blir mye solinnstråling.
Det har dannet seg en skare over våt smelteomvandlet snø mange steder. Det er smelteriller i snøoverflaten opp til ca. 500 moh. I sørvendte fjellsider er snøen smelteomvandlet etter gjentatte smelte-fryse sykluser. I nordvendte fjellsider er snødekket hardere og består av eldre fokksnø.
I høyden finnes flere vedvarende svake lag dypt i snødekket fra tidligere i vinter. 13/4 var det observert nedføyket rim høyt i snødekket på Stalluvarri.
Nysnøgrense for siste snøfall er på ca. 400 moh.
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-12 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-15 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Stor usikkerhet i både vindretning/styrke og nedbørmengder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

23.04.2021 kl. 14:24

926 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr Hard ogbætende skare i høyden. Østvendt isolerte brattheng redet pålagret Fokksnøflak over skare som har stabilisert seg noe. Skarelaget over tregrense så hard at det ikke varmulig å få spade gjennom

Vær

Ikke nedbør -2 °C 70% skyer

ObsID: 269902

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

23.04.2021 kl. 07:56

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 1 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 269807

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

22.04.2021 kl. 15:54

419 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Ukjent når skredet har gått.

Skredaktivitet

22. apr. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst

ObsID: 269745

Nord-Troms / Kvænangen

Snø

22.04.2021 kl. 14:07

553 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Flak som brekker opp.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Utpregende drønn i snøen. Brekker opp rundt ski. Ikke skytende sprekker, men flak av varierende størrelse. Maks1 kvm. På konvekser er det hardt og stabilt. Rundt konvekser drønner det. Fersk og fuktig nysnø som ligger over frosset smelteomvandlede korn.

Snødekke

300 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 50 moh Våt løssnø Fuktig 1-2 cm nysnø over smelteomvandlet snø. Under er snødekket grovt og fuktig. Ikke påvirket av vind. Rundt konvekser der snedekket er tynt kollapser større flater. Sprekker ikke opp men kollapser og luft pressers tydelig ut av snøen. Dette særlig fra 550 og opp til 700 moh. Stedvis på flater som har tynt snedekke kollapser også snøen når man kjører ned. Dette på slake sider med tunt snedekke.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket er preget sv mildværet. Men det er fortsatt store forskjeller i bindingen i snedekket. Varslet faregrad er riktig

Tester

CTM14@13cmQ2 Middels Slipper i grov våt snø

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø over 500 moh

Våte flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Vær

Ikke nedbør -2,6 °C 2 m/s fra NV ↘ 80% skyer En og annen snøbyge.

Skredaktivitet

22. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S

Snøprofil

4 cm 4F DF 1 mm D-M, 22 cm 1F MF/MFsl 1 mm D-M, 22 cm P MF 1 mm D, 2 cm K MFcr D, 21 cm P RG 0 mm D -2,9 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 10 cm, -0,3 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,8 °C @ 50 cm, -1,7 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 269742

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

22.04.2021 kl. 12:33

787 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Nysnøen som e kommet det siste døgnet i høyden ligger ujevnt fordelt i terrenget og pålagret i små tynne fokksnøflak i leformasjoner. Ligger over et bærende skarelag dannet etter lavere temperatur i fjellet de siste dagene.

Skredfarevurdering

2 Moderat Lavere temperaturer de siste dagene har gjort snødekket stabilt. Små fokksnøflak etter siste døgn med snø i høyden er pålagret i bratte leheng, men har allerede stabilisert seg bra med gunstige temparaturforhold. Tilstedeværelse av et kantkornlag dypt i snødekket må være med i vurderingen av skredfaren, selv om det er lite sannsynlig at dette kan påvirkes. Skredfaren settes til moderat på grunn av skredstørrelse på skred som evt skulle løsne på kantkorn, ellers er skredfaren liten Værutsiktene tilsier ingen endringer i skredfaren

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø over 700 moh

Skredaktivitet

22. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

11 cm 4F RG D, 2 cm F DF, 7 cm K MFpc, 5 cm 4F+ MF W, 30 cm K MFpc W, 7 cm 4F+ DHxr 3 mm W, 57 cm K MFpc

ObsID: 269726

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

22.04.2021 kl. 11:21

406 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh Skare Tørr Gjennomslagskare over våt smelteomvandlet i skog og rundt tregrense

Vær

Ikke nedbør 0 °C 70% skyer Vindstille og 0 grader ved tregrense

Snøprofil

2 cm F PP D, 6 cm K MFcr, 9 cm 4F MF W, 27 cm 1F/1F-P MF W, 3 cm 4F MF V, 6 cm P MFcl W-V, 3 cm 1F RG V, 40 cm P RG W

ObsID: 269699

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

22.04.2021 kl. 07:45

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 0 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 269651

Nord-Troms / Skjervøy

Snø

21.04.2021 kl. 11:41

658 moh

PeterSchön@obskorps (****)

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Rotten snow (lack of overnight freeze) with wet basal facets at Breikågen E coulouir entrance, 680m and along summit ridge in general. Also observed on Store Kågtinden West shoulder at around 700m yesterday in shallow snowpack. Glide cracks at at 500m visible in low-angle terrain along normal ascent route, E-NE asp.

ObsID: 269589

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

21.04.2021 kl. 06:49

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Vær

Ikke nedbør 5 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 269523

Nord-Troms / SKJERVØY

Snø

21.04.2021 kl. 05:10

14 moh

drift@svv (**)

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

21. apr 05:10 Snø på FV7940 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 269536

Nord-Troms / Storfjord

Snø

20.04.2021 kl. 11:06

584 moh

Pål@SkredAS (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt

Tester

ECTX God

Vær

Ikke nedbør 7 m/s fra SØ ↖

Snøprofil

4 cm 4F MF W, 4 cm 1F MF W, 30 cm P MFcl M, 1 cm K MFcr W, 4 cm 1F MF W, 30 cm P MFcl M, 4 cm K MFcr M-W, 33 cm 4F MF M 0 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,2 °C @ 80 cm, -0,4 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 269695

Nord-Troms / Storfjord

Snø

20.04.2021 kl. 10:45

583 moh

Sondre@SkredAS (Ukjent)

Skredfarevurdering

2 Moderat Selv i sør-vente heng var det ved gravepunktet vanskelig å trigge våte løssnøskred med masser fra snøprofilen. Tyder på at vinden avkjøler snøoverflaten nok til at øvre del ikke blir nok ubunden til å gi våte løssnøskred. Kan derimot være et problem der vinden er svakere og solen tar mer tak sammenlignet med gravepunktet. For det meste smelteomvandlet og våt/fuktig snødekket. Ved tykkere snødekket var snøen mindre smelteomvandlet enn der snødekket var tykt. Løsere lag av smelteomvandlet beger/kant ved bakken. Stabiliseres av kaldere tenperaturer. Nysnøen vil bindes godt til den milde snøoverflaten. Mulig et kortvarig nedføyket nysnøprobelm i høyden om det kommer nok nysnø. Smelteomvandlet snøpakke på gravepunkt (550). 400 moh for vvsl (dagens skredproblem) var derfor ikke representativt her, men mulig andre steder siden det er klassifisert til få bratte heng.

Tester

ECTP26@29cmQ3 God

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Fant vannmettet lag i tilknytning til skatelag i annen profil

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels S, SV

Vær

Ikke nedbør 5 °C 6 m/s fra SØ ↖

Skredaktivitet

20. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

8 cm 4F MF, 7 cm 4F/F MF, 11 cm 1F MF, 3 cm 4F MF, 38 cm P/1F MF, 1 cm 1F

ObsID: 269694

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

20.04.2021 kl. 09:04

29 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 6 °C Oladalen (100moh) kl 09:05

ObsID: 269402

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

20.04.2021 kl. 07:47

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 6 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 269387

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org