Snøskredvarsel for Nord-Troms tirsdag 20.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Soloppvarming av snøoverflaten gir økt risiko for våte løssnø-og flakskred. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Vær oppmerksom på skavlbrudd.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren øker utover dagen når temperaturen stiger og sola tar tak. Det mest utsatte sektoren følger sola. Det forventes våte skred i fjellsider som vender mot sola. Flere dager med vekslende temperaturer gjennom døgnet gjør at skredfaren er minkende. Det er kantkornlag dypt ned i snødekket, om fuktigheten når ned til disse lagene kan det skredene bli ubehagelig store. Skredfaren er størst i fjellsider som vender mot sola. Hold god avstand til skavler!
Snøoverflaten er preget av smelteriller opptil 500 moh. I fjellsider som vender mot sola har snøoverflaten vært fuktig og våt og frosset til igjen på natta. I nordvendte sider som ikke har sett sola, består snødekket av gammel fokksnø.
Det er flere vedvarende svake lag i snødekket. Tirsdag var det observert nedføyka rim høyt i snødekket på Stalluvarri. Det er også kantkornlag i høyden, et dannet i januar, og kanskje har det også dannet seg et rundt skare fra påska. De fleste steder er kantkornlagene dekket av hard snø/is og er vanskelig å påvirke.
Det er ikke rapportert om skred siste tre døgn, men fredag ble det meldt om ett str 3 skred på Kvænangsfjellet og ett str 3 i Kildalen ved Storslett.
Natt til mandag har det vært nattefrost i store deler av regionen, så det er skare på morgenkvisten.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-6 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Lokal nattefrost i fjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til liten kuling fra sør om ettermiddagen.
-4 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Tilskyende utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Storfjord

Snø

20.04.2021 kl. 11:06

584 moh

Pål@SkredAS (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 7 m/s fra SØ ↖

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt

Tester

ECTX God

Snøprofil

4 cm 4F MF W, 4 cm 1F MF W, 30 cm P MFcl M, 1 cm K MFcr W, 4 cm 1F MF W, 30 cm P MFcl M, 4 cm K MFcr M-W, 33 cm 4F MF M 0 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,2 °C @ 80 cm, -0,4 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 269695

Nord-Troms / Storfjord

Snø

20.04.2021 kl. 10:45

583 moh

Sondre@SkredAS (Ukjent)

Skredfarevurdering

2 Moderat Selv i sør-vente heng var det ved gravepunktet vanskelig å trigge våte løssnøskred med masser fra snøprofilen. Tyder på at vinden avkjøler snøoverflaten nok til at øvre del ikke blir nok ubunden til å gi våte løssnøskred. Kan derimot være et problem der vinden er svakere og solen tar mer tak sammenlignet med gravepunktet. For det meste smelteomvandlet og våt/fuktig snødekket. Ved tykkere snødekket var snøen mindre smelteomvandlet enn der snødekket var tykt. Løsere lag av smelteomvandlet beger/kant ved bakken. Stabiliseres av kaldere tenperaturer. Nysnøen vil bindes godt til den milde snøoverflaten. Mulig et kortvarig nedføyket nysnøprobelm i høyden om det kommer nok nysnø. Smelteomvandlet snøpakke på gravepunkt (550). 400 moh for vvsl (dagens skredproblem) var derfor ikke representativt her, men mulig andre steder siden det er klassifisert til få bratte heng.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 6 m/s fra SØ ↖

Tester

ECTP26@29cmQ3 God

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Fant vannmettet lag i tilknytning til skatelag i annen profil

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels S, SV

Skredaktivitet

20. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

8 cm 4F MF, 7 cm 4F/F MF, 11 cm 1F MF, 3 cm 4F MF, 38 cm P/1F MF, 1 cm 1F

ObsID: 269694

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

20.04.2021 kl. 09:04

29 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 6 °C Oladalen (100moh) kl 09:05

ObsID: 269402

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

20.04.2021 kl. 07:47

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 6 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 269387

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

19.04.2021 kl. 06:46

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 5 °C Arnøya (0moh) kl 06:47

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 268232

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

18.04.2021 kl. 14:48

965 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er komplekst i fjellet men virker å hastabilisert seg. Mildværet vil påvirke i sider mot solen og innstråling vil gi flere skred i bratte sider. Varslet faregrad er for høy

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Høy temp og fuktig sne opp til ca800 moh. Derfra tørrere og vindpåvirket.

Vær

Ikke nedbør 0,4 °C 5 m/s fra S ↑ 35% skyer Sol og noe disig.

Snødekke

300 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket hard Tørr I skogen myk ogpåvirket av mildværet. Bryter opp rundt ski, men ikke skytende sprekker. Våt sne opp til700 moh. Derfra Mie tørrere selv moden stedvis over detter er fuktig. Fra 900 moh tørr og vindpåvirket over konvekser. Mykt i forsenkninger.

Tester

ECTX God

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Ø, SØ, S, SV, V over 600 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NV

Skredaktivitet

18. apr. I løpet av dagen Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. S. Over 700 moh

Snøprofil

17 cm 1F RG D, 23 cm 4F DF D, 42 cm 1F RG D, 20 cm P RG D

ObsID: 268170

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

18.04.2021 kl. 09:51

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 5 °C Arnøya (0moh) kl 07:00

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 268099

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

17.04.2021 kl. 11:56

391 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Rask temperaturstigning

Vær

Ikke nedbør 6 °C Oladalen (100moh) kl 11:56

Skredaktivitet

17. apr 11:59 - 16. apr 11:59 Tørre flakskred 3 - Store. Naturlig utløst NV. Mellom 500 moh og 400 moh Gjelder Ev6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet),

ObsID: 267967

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org