Snøskredvarsel for Nord-Troms lørdag 17.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Utfordrende forhold! Det kan gå enkelte store naturlig utløste skred og mange mindre skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stigende temperaturer og solinnstråling vil svekke snødekket. Det forventes omfattende skredaktivitet i den siste nysnøen, i hovedsak som våte løssnøskred. Fjellsider som vender mot sola vil være mest utsatt, men en generell temperaturstigning vil også svekke snøen i skyggen. Det er usikkert hvor mye skredaktivitet mildværet vil føre til. Om varmen klarer å påvirke de vedvarende svake lagene i snødekket, så forventes det enkelte store eller svært store naturlig utløste skred, men det er svært vanskelig å forutsi når og hvor de løsner. Fokksnøen fra fredag vil fortsatt være ustabil og lett å løse ut i høyden, spesielt når temperaturstigningen kommer.
Onsdag og torsdag var det bygevær, sterk vind og stigende temperaturer, noe som påvirka snødekket. Snøoverflaten er antatt å være våt opptil 400 moh. Først oppe på 500-600 moh er snøen tørrere, men også mer vindpåvirket.
Det er flere vedvarende svake lag i snødekket. Tirsdag var det observert nedføyka rim høyt i snødekket på Stalluvarri. Det er også kantkornlag i høyden, et dannet i januar, og kanskje har det også dannet seg et rundt skare fra påska. De fleste steder er kantkornlagene dekket av hard snø/is og er vanskelig å påvirke.
Onsdag og torsdag var det observert flere flakskred i regionen.
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra vest.
-4 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra sørvest om formiddagen.
-5 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lettere skydekke utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

17.04.2021 kl. 11:56

391 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Rask temperaturstigning

Vær

Ikke nedbør 6 °C Oladalen (100moh) kl 11:56

Skredaktivitet

17. apr 11:59 (+02:00) - 16. apr 11:59 (+02:00) Tørre flakskred 3 - Store. Naturlig utløst NV. Mellom 500 moh og 400 moh Gjelder Ev6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet),

ObsID: 267967

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

16.04.2021 kl. 16:04

688 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  StigR@Obskorps

Skredaktivitet

16. apr. 18-24 (+02:00) Våte flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Ø

ObsID: 267864

Nord-Troms / SKJERVØY

Snø

16.04.2021 kl. 09:00

11 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

16. apr 09:00 (+02:00) Snø på FV7940 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 50-100m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 267807

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

16.04.2021 kl. 08:21

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 4 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 267765

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

15.04.2021 kl. 17:28

786 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Bilde sør lyngenfjorden.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Under 450 moh vil nedbøren i hovedsak være regn.

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Moderat snefokk over 600 moh.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 400 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV over 500 moh

Snødekke

205 cm totalt Lett snøfokk Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket myk Tørr I skogen og opp til va 450 moh mye ny våt snø. Snøen er myk. Over 500 moh begynner den å bli tørr i overflaten og dea 600 fremstår snedekket som tørt. Mye ny snø. Snødekket er mykt og noe vindpåvirket. Stedvis noe hardere og bundet med mykere snø under.

Vær

Snø -2,3 °C 7 m/s fra S ↑ 100% skyer Regn under 450 moh. Over snebyger og vindtransportert sne.

Tester

CTM18@33cmQ2 Middels

Skredfarevurdering

2 Moderat Fortsatt komplekst med flere skredproblem i flere ulike høyder og eksposisjoner. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

32 cm F DF 1 mm D, 8 cm 4F DF 1 mm D, 8 cm P RG 0 mm D, 73 cm I RG 1 mm D 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 267701

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

15.04.2021 kl. 14:30

29 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 4 °C Oladalen (100moh) kl 14:30

Skredaktivitet

15. apr 14:32 (+02:00) - 14. apr 14:32 (+02:00) Tørre flakskred 1 - Små. Naturlig utløst NV. Mellom 500 moh og 400 moh Gjelder Ev6 Oksfjordhamn - Mettevoll,

ObsID: 267662

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

15.04.2021 kl. 07:49

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø 1 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 20 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 267570

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

14.04.2021 kl. 15:04

7 moh

mikal@nortind (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  mikal@nortind Kommentar:  Bruddkant under steiner til venstre og nedover langs ryggen til høyre i bildet
ObsID: 267478

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

14.04.2021 kl. 07:52

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø 0 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 267394

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org