Snøskredvarsel for Nord-Troms mandag 12.04.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med mye fokksnø, særlig i eller nært terrengfeller. Det finnes områder med vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Et lite påfyll av nedbør sammen med vind fører til at det kan dannes enkelte nye ustabile fokksnøflak. Fokksnø dannet på søndag vil gradvis stabiliseres. I høyden vil kuden gjøre at stabilsieringen går noe saktere. Vær oppmerksom på at skred løsnet i fokksnø også kan påvirke svake lag lengre ned i snødekket, som kan føre til større skred.
Etter nedbøren onsdag er det nå en del ubunden nysnø under skoggrensa som dekker den eldre smelteomvandlede snøen. I høyden finner man fokksnøflak av varierende hardhet, men de siste dagers nedbør gjør at man også finner ubunden nysnø mange steder også her.
I høyden kan det fortsatt finnes vedvarende svake lag av kantkorn. De fleste steder er dette laget begravd under hard snø/is. I høyden er det også observert et skarelag etter mildvær før påske, som kantkorn potensielt kan ha utviklet seg rundt. Godt utviklede kantkorn ble tirsdag observert på 500moh nord i Kåfjord på ca 120cm dybde i snødekket, fortsatt vanskelig å påvirke.
Tiidlig forrige uke ble det observert noen store til svært store skred i regionen.
10 - 15 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest.
-8 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Skyet.
Periodevis stiv kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-12 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

12.04.2021 kl. 14:51

391 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø 3 °C Oladalen (100moh) kl 14:51 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 2 døgn.

ObsID: 267172

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

12.04.2021 kl. 09:42

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

Vær

Snø 0 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 267089

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

11.04.2021 kl. 14:17

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

Vær

Snø 2 °C Arnøya (0moh) kl 08:00 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 266933

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

11.04.2021 kl. 11:42

47 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

Moderat snøfokk Snø og vind fra NV . Null sikt

ObsID: 266894

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

11.04.2021 kl. 11:10

379 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Over tregrense. Vind fra NV/V og pågående vindtransport

Skredfarevurdering

3 Betydelig Pågående snøvær og pålagring av fersk vindtransportert snø i le for V/Nv vind gir ustabile fokksnøflak som lett kan løses ut skred i. Gunstige temperaturer gjør at dette vil stabilisere seg raskt, men skredfaren vurderes til betydelig i dag mens bygeværet pågår. Selv om skredproblemet et mest utbredt i Østvendt brattheng, finnes skredprobelemt i flere skponeringer.Den kraftige vinden fra SV/S lørdag har også flyttet mye snø og gitt pålagring av fokksnø. Dette har stabilisert seg noe men fortsatt mulig å løse ut skred i Fokksnøen vil stabilisere seg raskt, og med meldt vær vurderes skredfaren til moderat

Skredaktivitet

11. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen sikt over tregrensa så observasjon er basert på dårlig grunnlag

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 500 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Tørr snødekke fra observasjonspunkt. Våt og gradvis fuktigsnødekke i skog. 15-20 cm nysnø siste døgn. Ubundet og lite tegn på vindtransport. OVer tregrense ligger nysnøen mer ujevnt fordelt i terrenget og kommer med vind fra V/NV. pågående vindtransport og pålagring av fersk fokksnø i leområder. Null sikt over tregrensa

Snøprofil

14 cm F PP, 20 cm 4F RG D, 3 cm F DF, 15 cm 1F RG, 4 cm 4F DF, 22 cm P RG, 9 cm P+ MFpc, 10 cm P RG, 50 cm K MFpc, 9 cm 4F DHxr 4 mm W, 10 cm K MFpc

Vær

Snø 0 °C 100% skyer Lett snøbyger

ObsID: 266893

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

10.04.2021 kl. 12:23

720 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøflak har fått god til å stabilisere seg. Etter hvert økende vind fra Sør, og noe vindtransport kan gi pålagring av ferske fokksnøflak i leheng som er lett å løse ut skred i. Utover ettermiddagen vil sola kunne varme opp snødekket med fare for naturlig utløste løssnøskred i sørvendte sider. Søndag er det ventet ny ladning med nedbør kombinert med vind fra SV. Hvor nedbøren går som snø vil det gi pålagring av ustabile fokksnøflak i nord- og nordøstvendte eksponering. Hvor nedbøren går som regn kan det også være fare for naturlig utløste løssnøskred og flakskred som følge av at bindinger mellom lag blir svekket

Skredaktivitet

10. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV over 400 moh

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Noe løssnø tilgjengelig for vindtransport men ligger ujevnt fordelt i terrenget. i høyden bundet snø med gradvis hardere fokksnø. Hard og bærende fokksnø på rygg. Flott skiføre. fuktig snødekke under tregrense Utover ettermiddagen hvor sola har fått stå på

Snøprofil

14 cm 4F RG, 2 cm F DF, 30 cm 1F RG, 2 cm 4F DF, 30 cm 1F+/P RGsr, 25 cm 1F/P RG/MF, 10 cm K MFpc, 9 cm 4F DHxr, 79 cm K- MFpc -6,7 °C @ 0 cm, -7,1 °C @ 15 cm, -5,2 °C @ 26 cm, -4,6 °C @ 36 cm, -3,8 °C @ 50 cm, -3,6 °C @ 60 cm, -3,4 °C @ 70 cm, -3,3 °C @ 83 cm, -3,3 °C @ 90 cm, -3,4 °C @ 100 cm, -2 °C @ 130 cm

Vær

Ikke nedbør -5 °C 10% skyer

ObsID: 266724

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

10.04.2021 kl. 09:55

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

Vær

Ikke nedbør -6 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 266652

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

09.04.2021 kl. 17:48

1020 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøflak som er pålagret etter siste snøvær med vind fra vest har stabilisert seg godt og skal stor tilleggsbelastning til for å løse ut skred i. Ingen endring i skredfaren kommende døgn, men søndag er det ventet inn nedbør i form sv Regn og snø i høyden. Økende skredfare med pålagring i nordøst vendt eksponering

Skredaktivitet

9. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 500 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Litt løssnø i skog men også tynn skare etter soloppvarming og påfølgende frost i går. Generelt lett bundet snø med gradvis hardere. Noe avblåst over rygger og hard bølgede fokksnø over rygg. Ikke observert noen løssnøskred i løpet av ettermiddag. Gjelder også lengre inn i regionen

ObsID: 266573

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

09.04.2021 kl. 15:43

391 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -5 °C Oladalen (100moh) kl 15:43

ObsID: 266560

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

09.04.2021 kl. 08:28

6 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

Vær

Ikke nedbør -4 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 266450

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org