Snøskredvarsel for Nord-Troms søndag 07.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Naturlig utløste skred kan forekomme ved mye vind først på dagen nord i regionen. Krevende forhold med vedvarende svak lag i høyden og ustabile fokksnøflak.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøbyger og perioder med vind kan danne ferske flak i leområder. Natt til søndag og søndag morgen kan det bli mye vind nord i regionen, som Kågen og Arnøya, naturlig utløste skred kan forekomme. Bygevær gir usikre prognoser og lokale forskjeller. Situasjonen er kompleks, for i høyden kan det gå store skred på vedvarende svake lag. De fleste steder ligger de svakeste lagene under hard snø slik at de er vanskelig å påvirke, men mye pålagring av nysnø den siste uka kan føre til at de stedvis er lettere å påvirke. Fjernutløsning er mulig.
Forrige helg var det plussgrader og regn opp til ca 800 moh. Mandag sank temperaturen, og det har siden vært snøbyger med vind fra omkring nordvest som legger nysnøen ujevnt fordelt i terrenget. I løpet av uka har det kommet 40-60 cm nysnø.
Før mildværet var det et komplekst snødekke med vedvarende svake lag av kantkorn/begerkrystaller og store lokale variasjoner pga kraftig vind. Det er usikkert hvordan mildværet har påvirket vedvarende svake lag, men de fleste steder under ca 500 moh har de nok blitt fuktig/våt og omdannes til rundere smelteformer.
Tirsdag ble det observert et naturlig utløst skred ved Sorbmegaisa som trolig hadde løsnet på kantkornlag.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest., endring til stiv kuling fra nord om kvelden.
-14 °C til -7 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordøst., endring til bris fra nord om formiddagen.
-15 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Bygevær gir usikre nedbørsprognoser, følg med på yr.no

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

07.03.2021 kl. 18:26

747 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Bruddflate
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Store utviklede kantkorn/beger over mildværsskare/smelte frys på omlag 1 m dybde. Kunne ikke finne kantkorn over/under mildværsskare høyere i snedekket.

Tester

ECTP3@14cmQ1 Dårlig Ser ut til at bruddet går i nedføyket overflaterim.

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr I skogen og opp til 5-600 moh består snedekket av upåvirket myk nysne, ca 40 cm. Fra 600 moh blir den mere vindpåvirket men er stort sett myk opp til 700-750 moh. Der er snøoverflaten vindpåvirket middels hard. Underliggende snedekke er myknende til mildværs skare.

Vær

Ikke nedbør -9,9 °C 5 m/s fra NV ↘ 55% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

2 Moderat Endel vindtransportert sne som er forholdsvis myk. Men bryter lett. Stabilt vær vil stabilisere snedekket, men påfyll av snø og ytterligere vind vil bli liggende over myk fokksnø. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 600 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Skredaktivitet

7. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm 1F RG 0 mm D, 25 cm F DF 1 mm D, 27 cm 1F RG 0 mm D, 1 cm K MFcr D, 5 cm P RG 0 mm D, 10 cm P/P-K, 22 cm P MF D, 2 cm 4F FC 3 mm D, 22 cm K MF D -11,1 °C @ 0 cm, -9,5 °C @ 10 cm, -8,1 °C @ 20 cm, -7 °C @ 30 cm, -6,4 °C @ 40 cm, -5,4 °C @ 50 cm, -4,8 °C @ 60 cm, -4,4 °C @ 70 cm, -4,1 °C @ 80 cm, -3,6 °C @ 90 cm, -3,3 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 259850

Nord-Troms / Storfjord

Snø

07.03.2021 kl. 15:30

369 moh

tomas.l@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@65cmQ3 Brudd i kantkornlag på 65 cm. Brudd i kantkornlag Q3 på 15 slag. Tykk isskare på toppen av kantkorn.

Snødekke

72 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr

Vær

-6 °C 2 m/s 20% skyer Varierende snøbyger og sol.

Snøprofil

45 cm F PP D, 0,5 cm I MFcr D, 26,5 cm P FC 3 mm D

ObsID: 259867

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

07.03.2021 kl. 11:35

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -4 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 50 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 259742

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

06.03.2021 kl. 19:28

421 moh

Tanem (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Tanem Kommentar:  Norsk folkehjelp Nordreisa omegn kjører grunnkurs snøskred for nye mannskap i område.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Tanem
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTV@30cmQ2 Middels Fikk brudd første brudd etter 15slag

Snødekke

130 cm totalt Moderat snøfokk 65 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Bildet er av blokk ved kollen mens informasjonen er fra flatmark. Tok snøprofil både i lesiden av en liten kolle og ved på flatmark slik at vi fikk sett på forskjellige forhold. Ved kompresjonstest så fikk vi brudd ca 30cm ned i det øverste laget av vind transportert snø(slag 15) ganske fin glideflate på første brudd. Det øverste laget gikk ca 90cm ned, her kom første skarelag, ett tynt lag med kantkornet snø(2cm) før ett nytt skare lag og de siste 40cm var våt kantkornet snø.

Vær

Snø -7 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer Bygevær kom inn over område ca kl 1230, har bragt med seg mye snø, store ansamlinger av snø i lesider.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Pga dårlig vær i aktuelt område (mye vind og snø) fikk vi ikke fysisk sett om skred har gått men kom voldsomt drønn fra område. Under snødekke undersøkelser.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Jeg vurderer faregraden til 3, men bakgrunn i snøprofil samt de gjeldene værforholdene. Mye nysnø samt vind i det aktuelle området. Kommet ca 60cm med nysnø de siste 6timer. Varslet faregrad er riktig Det var rett å justere opp til 3 igjen pga den økte nedbørmengdene vi har nå samt vind. Hørte drønn i snøen/dalen men pga manglende sikt kunne vi ikke verifisere om det kun var drønn eller om det faktisk gikk ett lite skred (naturlig utløst)

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Over en meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 400 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 400 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 400 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S under 400 moh

Snøprofil

90 cm 1F RG D, 0,3 cm P IF D, 2 cm F FC 1 mm M Hele laget Tynt lag mellom to islag med kantkornet snø., 40 cm 4F MF 2 mm M 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 259657

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

06.03.2021 kl. 15:51

391 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Oladalen (100moh) kl 15:52 40 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Ferske skred

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredaktivitet

6. mar 15:55 (+01:00) - 5. mar 15:55 (+01:00) Tørre løssnøskred 1 - Små. Naturlig utløst NV. Under 100 moh Gjelder Ev6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet),

ObsID: 259623

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

06.03.2021 kl. 12:30

71 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps

Snødekke

Moderat snøfokk 30 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Kommet mye ny snø siste døgn. Frem til nå ikke påvirket av vind, men stedvis er det nå snøfokk. I høyden er det meldt om vindpåvirket snø fra 500moh. I skogen upåvirket. Ligger derfor mye ubunden snø for vindtransport fra 500moh og ned.

Vær

Snø -4,5 °C 8 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Stedvis betydelig snefall med vind.

Stort snøfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Betydelig snøfall med stedvis mye vind og snefokk

Skredfarevurdering

3 Betydelig Dersom fortsatt stort snefall og sterk vind kan skredfaren nok nærme seg 4 mtp underliggende problematikk som vedvarende svake lag. Varslet faregrad er riktig Søndagens varslede fsregrad 2 er trolig lavt.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter NØ, Ø, SØ, S, SV

ObsID: 259571

Nord-Troms / Kaiones

Snø

06.03.2021 kl. 09:52

6 moh

drift@svv (**)

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

6. mar 09:52 (+01:00) Snø på FV7942 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 260102

Nord-Troms / Storsteinryggen

Snø

06.03.2021 kl. 09:49

5 moh

drift@svv (**)

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

6. mar 09:49 (+01:00) Snø på FV7940 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 50-100m.

ObsID: 260100

Nord-Troms / Reingjerdet

Snø

06.03.2021 kl. 09:46

11 moh

drift@svv (**)

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

6. mar 09:46 (+01:00) Snø på FV7940 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 50-100m.

ObsID: 260099

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

06.03.2021 kl. 08:45

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 60 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredaktivitet

6. mar 08:48 (+01:00) - 5. mar 08:48 (+01:00) Tørre flakskred 3 - Store. Naturlig utløst NV. Mellom 400 moh og 300 moh Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 259533

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

05.03.2021 kl. 08:26

391 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -3 °C Oladalen (100moh) kl 08:26 50 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn. Snøfokk siste 2 døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 259350

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

05.03.2021 kl. 07:30

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -5 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 20 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 259341

Nord-Troms / Njerran

Snø

05.03.2021 kl. 03:00

9 moh

drift@svv (**)

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

5. mar 03:00 (+01:00) Snø på FV7940 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <1000m^3.Blokkert veglengde: 50-100m.Stengt for all trafikk på FV7940 mellom 05.03.2021 kl. 09:43 og 07.03.2021 kl. 09:44.

ObsID: 260096

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

04.03.2021 kl. 16:50

391 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -4 °C Oladalen (100moh) kl 16:50 15 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 259281

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

04.03.2021 kl. 06:47

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -4 °C Arnøya (0moh) kl 06:48 20 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 259088

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org