Snøskredvarsel for Nord-Troms onsdag 03.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Vedvarende svake lag nede i snødekket og ansamlinger av fersk fokksnø. Utvis stor varsomhet inntil videre.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er mulig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt påfyll av nysnø og vind vil danne ferske fokksnøflak i leområder. I høyden, særlig der hvor mildværet ikke har gjennomfuktet snødekket, kan det fortsatt være mulig å løse ut skred på vedvarende svake lag. De fleste steder er overliggende snø hard, slik at det er vanskelig å påvirke svake lag. Men vær særlig varsom i overgang fra tynt til tykt snødekke.
Søndag var det plussgrader og regn opp til ca 800 moh. Mandag sank temperaturen, og det har de siste dagene vært snøbyger med vind fra omkring nordvest som legger nysnøen ujevnt fordelt i terrenget.
Før mildværet var det vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller. Dette finnes enten ved bakken, i forbindelse med skare eller i lag under fokksnøen. I lavereliggende områder er de svake lagene blitt fuktige, men mandag ble det observert drønn og skytende sprekker i snødekket rundt tregrensa.
Tirsdag ble det observert et naturlig utløst skred ved Sorbmegaisa som trolig hadde løsnet på kantkornlag.
15 - 20 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest.
-10 °C til -5 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest.
-13 °C til -6 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær som kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vind.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

03.03.2021 kl. 14:44

391 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø -1 °C Oladalen (100moh) kl 14:44 15 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 259009

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

03.03.2021 kl. 07:05

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -1 °C Arnøya (0moh) kl 07:06 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 258868

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

02.03.2021 kl. 13:41

646 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Notater

Tynt skarelag under det nye snøen som er kommet og over det fuktige snødekket. mulig dannet av et kortvarig mildvær før det gikk over til kaldere vær og snø i høyden. Bør følges med tanke på mulig dannelse av nytt kantkornlag.

Snøprofil

10 cm F PP, 9 cm 4F DF, 1 cm F PP, 2 cm K MFcr, 4 cm F DF, 6 cm P-K MF M, 30 cm 1F RG M -1 °C @ 19 cm, 0 °C @ 25 cm Sv vendt heng 650 moh. Mye fuktighet ned i snødekket.

ObsID: 258772

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

02.03.2021 kl. 12:19

391 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -4 °C Oladalen (100moh) kl 12:19 10 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 258730

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

02.03.2021 kl. 11:01

408 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kommet rikelig med snø i høyden kombinert med vind fra NV. Det har gitt pålagring av ustabile fokksnøflak i leområder som trenger tid å stabilisere seg. I snødekket er det også et vedvarende svakt lag av kantkorn. Dette ligger noe beskyttet nede i snødekket av overliggende lag, men er fortsatt potent. Skred på dette vil bli stor. Skredfaren vurderes til betydelig Fortsatt snø og vindøkning med vind fra flere retninger gjør at skredfaren fortsatt vurderses som betydelig de kommende dagene

Snødekke

100 cm totalt 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) 20-30 cm nysnø kommet siste døgn ligg ujevnt fordelt i terreng. Tørt fra ca 300 meter. Kommet med en del vind fra NV og pålagret Fokksnøflak i le. Observert 1 skred str2 -3 i sørvendt brattheng/søkk pga av pålagring. Trolig på kantkorn. Enkelte avblåste rygger i høyden. Det gamle snødekket er fuktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 2 - Middels N, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Pålagring fra NV. Etter hvert endring til sørlig vind

Skredaktivitet

2. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ett (1) S. Mellom 800 moh og 500 moh gått i løpet av natt til den 2.mars

Snøprofil

15 cm F/4F PP/DF, 5 cm P MFcr, 35 cm P+ MF, 3 cm F FC/MF W, 5 cm K MFcr M, 5 cm F FC W, 20 cm K MF Enkel spadetest. Gikk på to lette klapp Q1 på 60 cm. Kollaps i kantkornlaget. Men ikke brudd på ECT test

ObsID: 258709

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

02.03.2021 kl. 11:01

408 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Nysnø ligg ujevnt fordelt i terreng. Kommet med en del vi d fra NV og pålagret Fokksnøflak i le. Observert 1 skred str2 -3 i sørvendt brattheng/søkk pga av pålagring. Trolig på kantkorn

Skredaktivitet

2. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ett (1) S. Mellom 800 moh og 500 moh

Snøprofil

15 cm F/4F PP/DF, 5 cm P MFcr, 35 cm P+ MF, 3 cm F FC W, 5 cm K MFcr M, 5 cm F FC W, 20 cm K MF

ObsID: 258765

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

02.03.2021 kl. 10:16

96 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Snø 0 °C Går til dels tette snøbyger

Snødekke

20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 10 cm nysnø siden i går kveld

ObsID: 258692

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

02.03.2021 kl. 08:16

10 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Gjelder Fv7940 Arnøyhamn - Langfjordbotn,

ObsID: 258676

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

02.03.2021 kl. 08:16

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Snø -2 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 3 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 258677

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

01.03.2021 kl. 12:54

428 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

16 cm 4F RG D-M, 5 cm 1F MF W, 2 cm F MF V, 38 cm 1F MF, 5 cm F FC/MF V, 50 cm 4F MF W Vestvendt heng ca 600 moh

ObsID: 258578

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

01.03.2021 kl. 12:48

391 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 1 °C Oladalen (100moh) kl 12:48 2 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste 3 timer.

ObsID: 258569

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

01.03.2021 kl. 11:25

348 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredfarevurdering

Pågående vindtransport fra V/SV og snø i høyden har gitt pålagring av ustabile fokksnøflak i leområder. Dette vil trenge tid å stabilisere seg , men gunstig temperatur gjør at stabiliseringen skjer raskt. Kantkornlaget virker å være aktiv rundt tregrense hvor det er mulig å påvirke dette, Flere drønn og sprekker i snødekket tyder på dette. Men dette laget virker å være mer beskyttet av overliggende lag i høyden, samt i ferd med å bli ødelagt av mildværet som har vært de siste dagene. Skredfaren vurderes til betydelig. Lite skredaktivitet observert tyder på at FG 4 er for høy Meldt vær tilsier fortsatt betydelig skredfare. Men usikkerhet hvor aktiv dette vedvarende svake laget er, eller om det er ødelagt av mildværet

Tester

ECTP13@45cmQ1

ECTN8@12cmQ1

Snødekke

90 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Under tregrensa 2-3 cm fuktig nysnø over smelteomvandlet, delvis bærende snø. rundt tregrensa mer bundet snø og mye drønn og skytende sprekker. Det gamle snødekket har fått en real bløtning av siste dagers mildvær. Over tregrensa og opp til 600 meter pågående vindtransport. Det gamle smelteomvandlete snødekket er hardt og bærende. Godt bløytet snødekke ned mot bunn og kantkornlaget er i ferd med å bli omvandlet. MEN Vanskelig å si mer om snøfordelingen P.g.a null sikt. Stanset på 600 moh

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 500 moh

Skredaktivitet

1. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

12 cm F/ F-4F PP/DFbk D-M, 2 cm F MF V, 30 cm 1F MF, 5 cm F FC 3 mm W, 35 cm P MF 2 tester knyttet til snøprofilen Profil ved observert faretegn

ObsID: 258557

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

01.03.2021 kl. 11:13

352 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Faretegn

Ferske sprekker

Drønn i snøen

ObsID: 258533

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

01.03.2021 kl. 11:00

257 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

6 cm F PP M, 30 cm 1F MF W Vestvendt heng skog

ObsID: 258529

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

01.03.2021 kl. 10:34

46 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Snø 100% skyer

Snødekke

40 cm totalt 3 cm nysnø Annet Fuktig 3 cm fuktig nysnø ved havnivå. På vår og delvis bærende lag av smelteomvandlet. Mildvær har tatt mye av snø i skogen

ObsID: 258522

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

01.03.2021 kl. 08:25

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Snø 4 °C Arnøya (0moh) kl 08:25 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 258492

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

28.02.2021 kl. 14:47

710 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Naturlig utløst. Str 3 vått flakskred gått på kantkorn
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Annet Våt Gjennomvåt snødekke men bærende. Mye avblåste rygger og partier. Mindre observerte skred enn antatt og hva skredfarevurdering på Varsom i dag tilsier både i østvendte og vestvendt sider. I skogen og til tregrense er det betydelig mindre snø etter siste dager med mildvær og regn. I høyden har kraftig SØ landvind tidligere i uken blåst rygger bar og lagt snø i leformasjoner i terrenget.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Opphoping av vann i snødekket

Ferske skred

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mildvær opp til topp. Opphoping av vann i snødekket vil kunne gi naturlig utløste skred i de fleste himmelretninger i høyde mellom 400 - 800 m. Usikkerhet hvordan mildværet har påvirket ned i snødekket høyere opp i fjellet. Fortsatt er det mulig med naturlig utløse skred på kantkornlaget som ligger godt beskyttet ned i snødekket. Men observert mindre skredaktivitet på kantkornlaget en antatt. Mulig at det vil ta noe tid for at mildværet vil påvirke dette kantkornlaget. Betydelig snøskredfare har mulig vært mer riktig i dag, Fortsatt mildt vær med regn utover mandagen gjør at skredfaren mandag vurderes til stor Varslet faregrad er for høy

Vær

Regn 4 °C fra SV ↗ 100% skyer

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 800 moh og 400 moh

Snøprofil

13 cm 4F RG W, 2 cm F MF V, 30 cm K- RGsr/MF M-W, 1 cm K MFcr, 6 cm 4F FC, 30 cm K MFpc/FC Østvendt side rett over tregrense hvor snødekket er relativt tykt.

ObsID: 258381

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

28.02.2021 kl. 10:47

391 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Vær

Regn 5 °C Oladalen (100moh) kl 10:48 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 258335

Nord-Troms / Skjervøy

Snø

28.02.2021 kl. 08:33

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Snø 3 °C Arnøya (0moh) kl 08:34 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 258299

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org