Snøskredvarsel for Nord-Troms mandag 01.03.2021

4
Stor
Publisert:

Omfattende ustabile forhold. Mange store store naturlig utløste skred ventes. Hold avstand fra utløsnings-og utløpsområder for snøskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er fortsatt stor fare for store naturlig utløste skred. Belastningen av nedbøren kan løse ut skred i vedvarende svake lag og gi større skred. Temperaturen synker og nysnø og vind danner ustabile fokksnøflak. Der snødekket fortsatt er vått vil det kunne sløsne store våte flakskred først på dagen.
Søndag gikk mildværet opp til ca 1000 moh. Snødekket har blitt fuktet høyt opp og i lavereliggende strøk har snødekket blitt gjennombløtet. Tidligere snødekke var preget av kraftig vind fra forskjellige retninger
Før mildværet var det vedvarende svake lag av kantkorn og begerkrystaller. Dette finnes enten ved bakken, i forbindelse med skare eller i lag under fokksnøen.
15 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra vest., endring til sterk kuling fra vest om ettermiddagen.
-4 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Periodevis liten storm sent.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra vest., endring til liten kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-7 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til mandag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

01.03.2021 kl. 12:54

428 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

16 cm 4F RG D-M, 5 cm 1F MF W, 2 cm F MF V, 38 cm 1F MF, 5 cm F FC/MF V, 50 cm 4F MF W Vestvendt heng ca 600 moh

ObsID: 258578

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

01.03.2021 kl. 12:48

391 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø 1 °C Oladalen (100moh) kl 12:48 2 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste 3 timer.

ObsID: 258569

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

01.03.2021 kl. 11:25

348 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Tester

ECTP13@45cmQ1

ECTN8@12cmQ1

Snødekke

90 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Under tregrensa 2-3 cm fuktig nysnø over smelteomvandlet, delvis bærende snø. rundt tregrensa mer bundet snø og mye drønn og skytende sprekker. Det gamle snødekket har fått en real bløtning av siste dagers mildvær. Over tregrensa og opp til 600 meter pågående vindtransport. Det gamle smelteomvandlete snødekket er hardt og bærende. Godt bløytet snødekke ned mot bunn og kantkornlaget er i ferd med å bli omvandlet. MEN Vanskelig å si mer om snøfordelingen P.g.a null sikt. Stanset på 600 moh

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø over 500 moh

Skredaktivitet

1. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

Pågående vindtransport fra V/SV og snø i høyden har gitt pålagring av ustabile fokksnøflak i leområder. Dette vil trenge tid å stabilisere seg , men gunstig temperatur gjør at stabiliseringen skjer raskt. Kantkornlaget virker å være aktiv rundt tregrense hvor det er mulig å påvirke dette, Flere drønn og sprekker i snødekket tyder på dette. Men dette laget virker å være mer beskyttet av overliggende lag i høyden, samt i ferd med å bli ødelagt av mildværet som har vært de siste dagene. Skredfaren vurderes til betydelig. Lite skredaktivitet observert tyder på at FG 4 er for høy Meldt vær tilsier fortsatt betydelig skredfare. Men usikkerhet hvor aktiv dette vedvarende svake laget er, eller om det er ødelagt av mildværet

Snøprofil

12 cm F/ F-4F PP/DFbk D-M, 2 cm F MF V, 30 cm 1F MF, 5 cm F FC 3 mm W, 35 cm P MF 2 tester knyttet til snøprofilen Profil ved observert faretegn

ObsID: 258557

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

01.03.2021 kl. 11:13

352 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Faretegn

Ferske sprekker

Drønn i snøen

ObsID: 258533

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

01.03.2021 kl. 11:00

257 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

6 cm F PP M, 30 cm 1F MF W Vestvendt heng skog

ObsID: 258529

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

01.03.2021 kl. 10:34

46 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Snø 100% skyer

Snødekke

40 cm totalt 3 cm nysnø Annet Fuktig 3 cm fuktig nysnø ved havnivå. På vår og delvis bærende lag av smelteomvandlet. Mildvær har tatt mye av snø i skogen

ObsID: 258522

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

01.03.2021 kl. 08:25

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Snø 4 °C Arnøya (0moh) kl 08:25 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 258492

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

28.02.2021 kl. 14:47

710 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Naturlig utløst. Str 3 vått flakskred gått på kantkorn
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Opphoping av vann i snødekket

Ferske skred

Vær

Regn 4 °C fra SV ↗ 100% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Annet Våt Gjennomvåt snødekke men bærende. Mye avblåste rygger og partier. Mindre observerte skred enn antatt og hva skredfarevurdering på Varsom i dag tilsier både i østvendte og vestvendt sider. I skogen og til tregrense er det betydelig mindre snø etter siste dager med mildvær og regn. I høyden har kraftig SØ landvind tidligere i uken blåst rygger bar og lagt snø i leformasjoner i terrenget.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 800 moh og 400 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mildvær opp til topp. Opphoping av vann i snødekket vil kunne gi naturlig utløste skred i de fleste himmelretninger i høyde mellom 400 - 800 m. Usikkerhet hvordan mildværet har påvirket ned i snødekket høyere opp i fjellet. Fortsatt er det mulig med naturlig utløse skred på kantkornlaget som ligger godt beskyttet ned i snødekket. Men observert mindre skredaktivitet på kantkornlaget en antatt. Mulig at det vil ta noe tid for at mildværet vil påvirke dette kantkornlaget. Betydelig snøskredfare har mulig vært mer riktig i dag, Fortsatt mildt vær med regn utover mandagen gjør at skredfaren mandag vurderes til stor Varslet faregrad er for høy

Snøprofil

13 cm 4F RG W, 2 cm F MF V, 30 cm K- RGsr/MF M-W, 1 cm K MFcr, 6 cm 4F FC, 30 cm K MFpc/FC Østvendt side rett over tregrense hvor snødekket er relativt tykt.

ObsID: 258381

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

28.02.2021 kl. 10:47

391 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Vær

Regn 5 °C Oladalen (100moh) kl 10:48 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 258335

Nord-Troms / Skjervøy

Snø

28.02.2021 kl. 08:33

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Snø 3 °C Arnøya (0moh) kl 08:34 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 258299

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

27.02.2021 kl. 13:53

391 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Ikke nedbør 3 °C Oladalen (100moh) kl 13:54

ObsID: 258213

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

27.02.2021 kl. 08:29

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 2 °C Arnøya (0moh) kl 07:30 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 258153

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

26.02.2021 kl. 12:20

624 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 250 moh Vindpakket myk Tørr Over 500 m ligger nysnøen ujevnt fordelt i terrenget. Vært vindtransport med fersk Fokksnøflak i le for Sv/V vind. Er moderat vindtransport. Kantkornlag som det var stor skredaktivitet på for 2 uker siden virker å være godt beskyttet under hardpakket fokksnø etter flere dager med kraftig sø vind. Ingen drønn. Svært dårlig sikt fra 650 meter og vanskelig å si mer om snødekket

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 400 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Skredfarevurdering

Kommet en del nysnø kombinert med SV/V vind i høyden som har gitt pålagring av fersk fokksnøflak i bratte leheng. Kantkornlaget som har vært styrende skredproblem de siste ukene virker å være noe beskyttet av overliggende lag av fokksnø. Skal større tilllegsbelastning for å påvirke, men da fare for skred på størrelse 4 - 5. Fortsatt vurderes skredfaren til betydelig Fortsatt snøvær i høyden med kraftig SV/V vind i høyden vil vi pålagring av fersk fokksnøflak i leområder. Under mildværsgrense kan stabiliteten i snødekket påvirkes negativt og mulig svekke det vedvarende svake lage

Snøprofil

20 cm 4F RG D, 6 cm P-K RGsr, 50 cm P RG, 1 cm K MFcr, 7 cm F-4F FC 3 mm D, 50 cm K MFpc SV vendt heng 650 moh. Representativt for snødekket med tanke på at vedvarende svakt lag av kantkorn ligger godt beskyttet under hardpakket fokksnø. Kantkornlaget vil nok ligge høyere opp i snødekket over konveks, men fortsatt beskyttet av overliggende lag av fokksnø

ObsID: 258022

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

26.02.2021 kl. 10:52

406 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Sludd 0 °C fra SV ↗ 100% skyer

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 250 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Våt nysnø fra 200 moh. Merfuktig ved tregrense

Snøprofil

10 cm F PP, 15 cm 4F RG M, 2 cm 1F RG M, 25 cm K MFpc

ObsID: 257991

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

26.02.2021 kl. 10:45

29 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 3 °C Oladalen (100moh) kl 10:46 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 257986

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

26.02.2021 kl. 08:37

0 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 4 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 257950

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org