Snøskredvarsel for Nord-Troms mandag 22.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå skredterreng. Store skred kan gå på vedvarande svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Store skred kan gå på vedvarande svake lag. Personar eller skuterar kan løyse ut skred i alle himmelretningar, også frå avstand. Enkelte naturlege utløyste skred kan gå der vinden laster snø inn i leheng eller som følgje av skavlbrot. Fara for dette minkar truleg utover dagen sidan vinden løyar litt. I tillegg kan skred løysast ut i nyleg vindtransportert snø. Unngå skredterreng, også i skogen.
Sidan torsdag har det lokalt vore svært sterk vind. På dei vindutsette stadane er det hard fokksnø eller avblåst til bakken. I meir skjerma områder er snøen mjukare eller laus.
Lengre ned i snødekket er det fleire vedvarande svake lag av kantkorn og begerkrystallar. Dette er både ved bakken, i samband med skare, eller under fokksnøen. Den siste tida, særleg førre helg, har det gått mange naturleg utløyste skred på desse laga. Dei fleste skreda har vore store. Det er også observert fareteikn som drønn, både over og under tregrensa.
Før vindauka torsdag var det eit jamnt dekke med overflaterim med store krystallar. Desse kan vere føyka ned og utgjer eit svakt lag.
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra sørøst.
-25 °C til -17 °C på 1100 moh.
Skyet.
Lokalt sørøstlig liten til full storm og kraftige vindkast.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra sørøst., endring til stiv kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-24 °C til -12 °C på 1100 moh.
Skyet.
Sørøstlig liten kuling om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

22.02.2021 kl. 06:48

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -8 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 5 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 257140

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

21.02.2021 kl. 15:13

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -8 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 257031

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

21.02.2021 kl. 12:50

699 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Mot østvendt fjelleside.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Fjellet Jyppere. Nordsiden.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 14 m/s fra SØ ↖ 50% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Kraftig snøfokk i skog og på fjell.

ObsID: 256973

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

21.02.2021 kl. 11:45

391 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -9 °C Kvænangsfjellet (400moh) kl 11:45 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 2 døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 256951

Nord-Troms / Gamanjunni

Snø

21.02.2021 kl. 08:40

1092 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Snøfokk på Indre Nordnes
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Snøfokk Gamanjunni

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Framleis mykje vindtransport av snø i dag, sjølv om det har blåst sidan torsdag. Vind frå SØ, liten storm på middelvind, orkanstyrke i kasta.

ObsID: 256908

Nord-Troms / Jettan/Nordnesfjellet

Snø

20.02.2021 kl. 11:09

648 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Snøfokk sett frå Jettan (mot sør)
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Snøfokk sett frå Joppelen, mot sør
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Snøfokk sett frå Indre Nordnes mot sør

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Mykje snøfokk i fjellet, også i dag. Vind frå SØ.

ObsID: 256746

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

20.02.2021 kl. 09:25

391 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -12 °C Ola dalen (200moh) kl 09:25 0 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet),

ObsID: 256725

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

20.02.2021 kl. 08:22

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -7 °C Arnøya (0moh) kl 08:22 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 256715

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

19.02.2021 kl. 14:52

362 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Tatt mot øst og Lundefjellet/Båtfjellet.

Snødekke

Kraftig snøfokk Tørr Kraftig snefokk.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 11 m/s fra SØ ↖ 60% skyer Kraftige vindkast fra sø. Legger sne i le.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Kraftig snefokk

ObsID: 256602

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

19.02.2021 kl. 06:55

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -6 °C Arnøys (0moh) kl 06:55 Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 256458

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org