Snøskredvarsel for Nord-Troms onsdag 17.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Komplekse forhold. Vedvarende svake lag nede i snødekket kan føre til store skred. Skred kan også løses ut i skogen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Været roer seg, men siden det er vedvarende svake lag under den ferske snøen kan det fortsatt være lett å løse ut skred. På grunn av disse vedvarende svake lagene som kan forplante seg langt, kan skred bli store og fjernutløses fra avstand Vær obs på at det kan gå skred også i skogen, og at selv små skred kan få store konsekvenser i nærhet av trær og andre terrengfeller.
De siste dagene har det kommet mye nysnø i regionen. Kraftig vind fredag har lagt opp snø i leområder, og det finnes fortsatt løssnø tilgjengelig for vindtransport i terrenget.
Snødekket er komplekst med flere overlappende svake lag. Under kuldeperiodene i januar dannet det seg et kantkornlag høyt i snødekket. Dette laget kan være tykt og består av godt utviklete kantkorn. Laget med kantkorn ligger noen steder over fokksnø, og andre steder rett over skarelaget som ble dannet i slutten av desember. Under dette skarelaget ligger det det også et potent og velutviklet lag av kantkorn og begerkrystaller. Under skoggrensen finnes et utbredt, tykt lag med begerkrystaller.
Tirsdag rapporteres det om et stort skred på sørsia av Nordmannviktinden, kan ha gått under mandagen. Søndag er det observert flere naturlig utløste store til svært store skred i området rundt Sorbmegáisá. Lørdag ble det løst ut 3 store skred og mange små og middels store skred på Arnøya fra helikopter (Daisybell).
Den siste tiden er det rapportert om mange faretegn som drønn og skytende sprekker i snødekket i regionen, både under og over skoggrensa.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-14 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-16 °C til -5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

17.02.2021 kl. 17:37

391 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -10 °C Kvænangsfjellet (400moh) kl 17:37

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 256182

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

17.02.2021 kl. 15:54

820 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Skred frå Nordmannvikfjellet.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Skred i olderdalen

Faretegn

Ferske skred Det har gått fleire relativt store skred.

ObsID: 256148

Nord-Troms / Skjervøy

Snø

17.02.2021 kl. 11:00

411 moh

Håvard@TFFK (***)

Notater

Daisybellaksjon arnøya og laukøya. Observasjoner og skudd med DB, øst og vest i langfjorden (småtindan og sandnestindan), singla og på laukøya mellom kjellvågodden og storskredneset. SV-NV vendte heng avblåst tynt snødekke foruten skålformasjoner og renner som samler snø, men terreng generelt i denne himmelretning har oppstikkende steiner i store deler av sidene. SØ-NØ har samlet betydelig mer snø. Skudd i sør- til vestvendte sider løste ikke ut skred. Fikk noen mindre forplantning i øst, men bare str 1. Løste ut tre skavler på sørøstside av sandnestindan, den største rev med seg en del snø masser, men ingen forplantning. Snømasser raste 2/3 av siden langs renneformasjon.

ObsID: 256185

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

17.02.2021 kl. 08:18

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -5 °C Arnøya (0moh) kl 07:00 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 255998

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

16.02.2021 kl. 16:53

391 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -6 °C Kvænangsfjellet (400moh) kl 16:53 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet),

ObsID: 255924

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

16.02.2021 kl. 11:17

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -5 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 255814

Nord-Troms / Lilledalen- Giilavárri/ Nordmannviktinden

Snø

16.02.2021 kl. 10:42

503 moh

Jon_Frantzen@regobsTroms (*)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jon_Frantzen@regobsTroms Kommentar:  Flere bruddkanter synlig på bilde. Skredmassene følger Doronelva nedover til ca 350 moh. #Dronebilde
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jon_Frantzen@regobsTroms Kommentar:  Stoppet omtrent på 350 m. #Dronebilde
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jon_Frantzen@regobsTroms Kommentar:  Flere bruddkanter synlig. #Dronebilde

Skredhendelse

16. feb 10:42 (+01:00) Tørt flakskred 3 - Store SØ-vendt Skredet startet på 1194 moh og sluttet på 354 moh

ObsID: 255798

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

15.02.2021 kl. 16:00

391 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Avblåst på toppen. EV6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet) er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

Vær

Ikke nedbør -1 °C Ola dalen (300moh) kl 16:00 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet),

ObsID: 255682

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

15.02.2021 kl. 15:05

711 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye tørr løs snø i fjellet for transport. Vinden har transportert endel sne i le sider. Snedekket er mykt. Mildværet har påvirket snøen i skogen i dette området. Derav har det blitt ulike lag i snedekket i skogen. Vind og mildværspåvirket med underliggende myk snø. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -4,4 °C 6 m/s fra NV ↘ 95% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I skogen upåvirket men fuktig sne opp til 350 moh. Over dette mye tørr til dels vindpåvirket. Drønn i sneen. Også under tregrensen.

Tester

CTH30@80cmQ1 Dårlig Går brudd i kantkorn under skare.

CTH18@30cmQ2 Middels

CTE1@12cmQ3 Dårlig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 400 moh

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

41 cm F DF 1 mm D, 17 cm 4F DF 1 mm D, 22 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 3 cm 4F FC 3 mm D, 28 cm 1F 3 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 255687

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

15.02.2021 kl. 07:52

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 3 °C Arnøya (0moh) kl 06:00 20 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Rask temperaturstigning

Stort snøfall

Skredaktivitet

15. feb 07:59 (+01:00) - 14. feb 07:59 (+01:00) Tørre flakskred Ukjent. Naturlig utløst NV. Mellom 500 moh og 400 moh Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 255566

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

14.02.2021 kl. 12:43

704 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Et godt bilde på snødekket. Mye løssnø i leområder. Vært en del forflytning av snø med vind fra SV/V på fredag og flere naturlig utløste skred gått i bratt terreng
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredfarevurdering

3 Betydelig Fortsatt en kompleks skredsituasjon. Er pålagret fokksnøflak i bratte leheng. Dette er pålagret over et vedvarende svakt lag som over konsveks brattheng ligger under halvmeter fra overflaten. Selv om det er mindre drønn på tur så er er det lett å påvirke dette laget. I tillegg også skredproblem med nedføyket lag av nysnø hvor det er pålagret fokksnøflak i bratte leheng værutsiktene de kommende dagene tilsier fortsatt betydelig skredfare, selv om skredproblem 2 er i ferd med å stabilisere seg noe

Vær

Snø -3 °C 100% skyer Enkelte lette snøbyger og lite vind

Faretegn

Drønn i snøen Enkelte drønn rundt tregrense

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye løssnø tilgjengelig for vindtransport i skog og i leområder. 3-4 cm nysnø siste døgn, og har vært lite vindtranport siden i går. Har vært en del forflytning av snø fredagen med fokksnø i le for siste dagers SV/V vind. Avblåst over enkelte rygger. Flere naturlig utløste skred str 3-4 i dette området.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

6 cm F PP, 20 cm 1F RG, 13 cm 4F RG, 40 cm 1F RG, 2 cm P MFcr, 3 cm F/F FC, 2 cm P MFcr, 7 cm 4F FC, 30 cm K- MFpc Vestvendt brattheng, like ved et naturlig utløst skred

ObsID: 255400

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

14.02.2021 kl. 10:11

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -3 °C Arnøya (0moh) kl 10:12 30 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn,

ObsID: 255353

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

14.02.2021 kl. 09:50

391 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 255345

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org