Snøskredvarsel for Nord-Troms torsdag 11.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Hold avstand til bratte områder med fokksnø. Fjernutløsning og naturlig utløste skred er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Torsdag roer snøbygene og vinden seg noe, men den ustabile situasjonen der det er svært lett å løse ut skred vedvarer. Fokksnøflakene ligger mange steder over vedvarende svake lag nede i snødekket. Fjernutløsning av skred er mulig, og for en skiløper er det lettest å løse ut skred der fokksnøflakene er tynne og/eller myke. I leområder med mye snø oppå vedvarende svake lag kan evt skred bli store.
Den siste uka har det kommet mye nysnø i regionen, men det er samtidig lokale variasjoner i nysnømengde. Periodevis kraftig vind fra nord/nordøst har lagt fokksnø i leområder, men det er fortsatt løs snø tilgjengelig for transport ved evt. vindøkning.
Under et tynt skarelag fra desember ligger et lag med godt utviklede kantkorn. Dette finnes mange steder over ca. 3-400 moh, og det gir faretegn som drønn og bryter lett på stabilitetstester. I tillegg er det på Kvænangsfjellet observert nedføyket kantkorn/rim under fersk fokksnø. Utbredelsen av dette er usikker.
Søndag ble det observert et stort naturlig eller fjernutløst skred på ca 500 moh på Giilavarri i Kåfjord.
Fredag ble det observert flere store drønn i snødekket ved Sorbmegaisa i Kåfjord og i nærheten av Sørkjosen.
8 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra nord om ettermiddagen.
-16 °C til -11 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 7 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-16 °C til -10 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

11.02.2021 kl. 20:45

426 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Ikke nedbør -3 °C Vindøkning utover kvelden

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr 60 cm nysnø de siste dagene. Ligger ujevnt fordelt i terrenget. Tydelige drønn fra 200 moh. Under tregrense kollpas i kantkornlag over skare. rundt tregrense kollaps i et godt utviklet kantkornlag under et tynt skarelag. Mer bundet over tregrense.

Faretegn

Drønn i snøen

Snøprofil

30 cm F/F+ PP, 20 cm F-4F/4F PP/DFbk, 2 cm K MFcr, 5 cm F FC 4 mm, 30 cm K MFpc Vestvendt heng ved tregrense 450 moh. Tydelige drønn ved gravestedet

ObsID: 254796

Nord-Troms / Kvænangen

Snø

11.02.2021 kl. 16:09

290 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Lille blokktest tatt på ca 350 moh. Brudd i kantkorn ved bakken etter 1 lett klapp på siden.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store N, SØ, S, SV, V, NV

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

ObsID: 254758

Nord-Troms / Kvænangen

Snø

11.02.2021 kl. 14:45

424 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@Obskorps

Vær

Ikke nedbør -10,5 °C 4 m/s fra SØ ↖ 65% skyer

Snødekke

135 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 350 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye tørr løssnø. Varierer fra 10-40 cm. Drønn i sneen også der det er mye løssnø. Særlig i skogen. Underliggende lag er myke.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, S, SV, V, NV over 400 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye løssnø i hele området. Varier fra 10-40 cm. Stort sett upåvirket av vind. Enkelte steder noe vindpåvirket. Man ser enkelte steder barnabber

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Små drønn og små sprekker under skiene. Også der det ligger mye tørr løssnø

Skredfarevurdering

4 Stor Øvre del av snedekket er mykt. Et tynt lag med eldre sintrrt skare som bryter lett opp over kantkorn. Ventes mye vind. Dette vil deponere mye sne i lesider. Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP11@28cmQ2 Middels

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

38 cm F DF 1 mm D, 2 cm P RGwp 1 mm D, 3 cm 4F FC 1 mm D, 22 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm K MFcr D, 27 cm 1F FCxr/RGxf 2 mm D -9,7 °C @ 0 cm, -7,5 °C @ 10 cm, -7,3 °C @ 20 cm, -7 °C @ 30 cm, -4,5 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254756

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

11.02.2021 kl. 14:19

17 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -2 °C Laukøy (300moh) kl 14:20 7 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Etter observasjon. FV7944 Nikkeby - Helnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7944 Nikkeby - Helnes, Ingen tegn til snøskred

ObsID: 254722

Nord-Troms / Singla reingjerdet /johanessletta

Snø

11.02.2021 kl. 13:22

15 moh

drift@svv (**)

Skredhendelse

11. feb 13:22 (+01:00) Snø på FV7940 løsnet fra fjell/dalside >200m. Anslått skredvolum på veg: <1000m^3.Blokkert veglengde: >100m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 258757

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

11.02.2021 kl. 13:02

391 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Snømengde. EV6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet) er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 254689

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

11.02.2021 kl. 12:44

977 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Mange bratte heng. S. Over 900 moh Et naturlig utsløst flakskred observert sørvendt brattheng fra Nordmannviktinden. Gått i løpet av siste døgn

ObsID: 254679

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

11.02.2021 kl. 10:53

26 moh

Sjha NVE (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Sjha NVE

Vær

Fint vær, lett skydekke

Snødekke

40 cm nysnø

ObsID: 254652

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

11.02.2021 kl. 08:08

0 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -2 °C Arnøya (500moh) kl 08:13 10 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredaktivitet

11. feb 08:15 (+01:00) - 10. feb 08:15 (+01:00) Tørre flakskred 4 - Svært store. Naturlig utløst NØ. Mellom 500 moh og 400 moh Gjelder Fv7940 Lauksundskaret - Arnøyhamn, Utløst etter brøytebil ble oppdaget når brøytebil kom på tilbaketur

ObsID: 254617

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

10.02.2021 kl. 21:59

83 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -5 °C Arnøya (0moh) kl 08:00 20 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Snøfokk siste 3 døgn. Værobservasjon fra Arnøya (0 moh) kl 07:00 Snø, -5,0 °C. 20 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Snøfokk siste 3 døgn.

Faretegn

Stort snøfall

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7940 Langfjordbotn - Årviksand,

ObsID: 254578

Nord-Troms / D1907(CLA20) Nord Troms 2017-2022

Snø

10.02.2021 kl. 18:42

391 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Ferske skred

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Synlige skred. Uforandret skredfare neste døgn: Rolig forhold, mindre nedbør.

Skredaktivitet

10. feb 18:46 (+01:00) - 9. feb 18:46 (+01:00) Tørre flakskred 2 - Middels. Naturlig utløst NV. Mellom 600 moh og 500 moh Gjelder Ev6 Mettevoll - Rakkenes (Kvænangsfjellet),

ObsID: 254561

Nord-Troms / Kvænangen

Snø

10.02.2021 kl. 13:25

463 moh

Radicalex1 (***)

Skredhendelse

10. feb 13:26 (+01:00) Tørt løssnøskred 3 - Store Naturlig utløst Brattheng

ObsID: 254507

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org