Snøskredvarsel for Nord-Troms tirsdag 09.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Hold avstand til bratte områder med fokksnø. Fjernutløsning og naturlig utløste skred er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ventes fortsatt snøbyger og vind fra omkring nord, så det vil pålagres mer fokksnø i de samme lehengene som har fått mye snø den siste uka. Dette vil opprettholde den ustabile situasjonen der det stedvis er svært lett å løse ut skred. Fokksnøflakene ligger mange steder over vedvarende svake lag nede i snødekket. Fjernutløsning av skred er mulig og naturlig utløste skred kan forekomme. For en skiløper er det lettest å løse ut skred der fokksnøflakene er tynne og/eller myke. I leområder med mye snø kan evt skred bli store.
Den siste uka har det kommet en god del nysnø i regionen, men med lokale variasjoner i nysnømengde. Periodevis kraftig vind fra nord/nordøst har lagt fokksnø i leområder, men det er fortsatt løs snø tilgjengelig for transport ved evt. vindøkning.
Under et tynt skarelag fra desember ligger et lag med godt utviklede kantkorn. Dette finnes mange steder over ca. 3-400 moh, og det gir faretegn som drønn og bryter lett på stabilitetstester. I tillegg er det på Kvænangsfjellet observert nedføyket kantkorn/rim under fersk fokksnø. Utbredelsen av dette er usikker.
Søndag ble det observert et stort naturlig eller fjernutløst skred på ca 500 moh på Giilavarri i Kåfjord.
Fredag ble det observert flere store drønn i snødekket ved Sorbmegaisa i Kåfjord og i nærheten av Sørkjosen.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-16 °C til -9 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordøst.
-17 °C til -11 °C på 1100 moh.
Skyet.
Bygevær kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning. Mest vind i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

07.02.2021 kl. 17:25

504 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Faretegn

Drønn i snøen

Fersk vindtransportert snø

Ferske skred

Snødekke

80 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Svært varierende snødekke. kommet en solid dose med fersk snø den siste uka. 10 cm nysnø siste døgn ligger ujevnt fordelt i terrenget. Pågående snøtransport med vind fra NØ. Fersk vindtranportert snø i leområder. Fokksnøflak er pålagret over det gamle tynne skarelaget med godt utviklet kantkorn under. Over rygger er dette skarelaget oppe i overflaten. Under tregrense er det kommet 20-30 cm snø de siste dagene men uten såle.

Tester

ECTPV@50cmQ1

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, S, SV, V, NV over 400 moh

Vær

Snø -3 °C fra NØ ↙ En del vind og snøtranport i høyden. enkelte snøbyger

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Noen (2-5). 3 - Store. Lett å løse ut Mange bratte heng. V. Mellom 600 moh og 300 moh Skred str 3-4. Mulig fjernutløst eller naturlig utløst. Kollaps i kantkornlag. Bruddkant på 40-60 cm. Skred gått i hele henget nær normalrute opp til Giilavarre. Observasjonspunkt helt i nordlige ytterkant av skredet

Skredfarevurdering

Det er kommet en del snø de siste dagene med vind fra N/NØ. Det har gitt pålagring av fersk fokksnøflak i leområder. Med et godt utviklet kantkornlag under et tynt skarelag etter lang tid med kulde og lite snø har gitt en situasjon hvor det er sannsynlig både å fjernutløse skred og at skred i fokksnø med et svakt lag av innblåst nysnø kan utløse større skred i dette kantkornlaget (step-down). Pågående vindtransport i høyden. Skredfaren vurderes som betydelig og en bør unngå all skredterreng Skredfaren vi fortsatt være betydelig og det kan være mulig med store naturlig utløste skred dersom det fortsatt vil pålagres fokksnøflak som følge av nysnø og vind

Snøprofil

7 cm 4F+ RG, 40 cm 1F RG, 1 cm K MFcr, 5 cm F-4F FC 3 mm, 30 cm K- MFpc 1 test knyttet til snøprofilen Profil tatt i bruddkant på stort flakskred vestvendt heng 34 grader. Representativ for snødekket og skredproblem

ObsID: 254109

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

07.02.2021 kl. 13:50

642 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Stedvis, særlig rundt tregrensen høres tydelige drønn i snøen. Underliggende tynn skare som bryter.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 350 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I skogen 10-20 cm løs tørr snø. Fra ca 400 moh enkelte drønn i snedekket. Ikke skytende sprekker. Fra 400 10-30 cm tørr myk snø. Lenger opp mer vindpåvirket. Stedvis mye snø deponert. Fokksneen har ulik binding og er lagdelt.

Tester

CTE7@25cmQ2 Dårlig

CTE2@15cmQ1 Dårlig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S

Vær

Snø -6 °C fra NØ ↙ Snebyger med noe varierende vind fra NV.

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kommet mye ny snø som er lagret i le sider. Varierende hardhet. Finnes i hele regionen et velutviklet kantkornlag under dette. Mere vind vil lagre mye snø i le eller forsenkninger i terrenget. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

15 cm 4F DF D, 35 cm F DF D, 2 cm 4F FC D, 1 cm P MFcr D, 2 cm 4F FC D, 10 cm K IF D

ObsID: 254075

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

06.02.2021 kl. 11:50

813 moh

marius84 (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  marius84
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  marius84

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet

Ferske skred Område: På dette stedet

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk 80 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Mye vindtransportert snø i lesider. Hardpakket snø i losider.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store SØ, S over 800 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store SØ, S over 800 moh

Notater

Fikk ikke gravd snøprofil pga dårlig vær. Beskrivelse av snødekket er gjort utfra opbservasjoner i le/losider og over ås/fjelltopper.

Vær

Snø -8 °C 8 m/s fra NV ↘ 70% skyer Skiftende bygevær med snø

Skredaktivitet

6. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. SØ, S

Skredfarevurdering

3 Betydelig Gammelt snødekke er påvirket av lang kuldperiode. Vedvarende svake lag av kantkorn under skare, samt overflaterim over skare. Vindtransportert snø fra N/NV bygger opp i lesider mot S/SØ. Varslet faregrad er riktig Opp mot faregrad 4 i enkelte bratte heng.

ObsID: 254344

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org