Snøskredvarsel for Nord-Troms fredag 05.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Det finnes svake lag i snødekket. Vær spesielt forsiktig i områder med fersk fokksnø. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det vil fortsatt være påyll av noe snø kombinert med vind i de samme områdene som har fått mest snø de siste dagene. Dermed vil ustabile fokksnøflak øke i størrelse og utbredelse i deler av regionen. Vær oppmerksom på at fokksnøflakene kan legge seg over vedvarende svake lag nede i snødekket, og dette kan føre til at man kan løse ut større skred og at fjernutløsning kan være mulig. Skredfaren er økende og vil være størst i de delene av regionen som får mest nysnø og vind.
De siste dagene har det kommet noe nysnø i regionen, men det er store lokale variasjoner i nysnømengde. Det gamle snødekket er preget av store variasjoner etter uværet “Frank”. Noen steder består det av harde fokksnøflak, andre steder er det avblåst ned til bakken eller gammel skare, mens noen få steder er det ferskere fokksnøflak eller bare lett bundet snø. Generelt er det lite snø i regionen for årstiden, men observasjoner viser at det ligger mer snø i Kvænangsfjella enn i Kåfjord.
Kantkornlaget under skare/islag er fortsatt tilstede over ca. 400 moh. I tillegg er det observert et lag med overflatekantkorn/rim som lett går til brudd over skarelaget.
Onsdag ble det observert drønn i snødekket på Kvænangsfjellet.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nord.
-14 °C til -8 °C på 1100 moh.
Skyet.
Ustabil bygesituasjon kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord., endring til liten kuling fra nord om kvelden.
-11 °C til -7 °C på 1100 moh.
Skyet.
Ustabil bygesituasjon kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

05.02.2021 kl. 12:33

775 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP10@36cmQ2 Dårlig

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk 6 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Kommet en god del snø siden søndag. 10 cm løssnø tilgjengelig for vindtransport, 20 cm i skog og isolerte områder. Løssnø opp til 900 meter ujevnt fordelt i terrenget ligger over fingerhard fersk Fokksnøflak. Fokksnø er pålagret i leområder etter snøfall tidligere i uken. Mer bundet snø i øverste del med litt vindtransport med vind fra nord. Over rygger i høyden er det avblåst

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere markante drønn med kollaps i det godt utviklete kantkornlag under skare

Vær

Snø -4 °C fra N ↓ 50% skyer Vekslende vær. Sol og klarvær så enkelte lette snøbyger

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, S, SV, V, NV

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Skredproblem er knyttet til et vedvarende svakt lag av kantkorn med stor utbredelse. Siste uka med tilførsel av snø kombinert med vind har gitt pålagring av Fokksnøflak over dette laget. Flere drønn som forplanter seg i hele henget tyder på at det er lett å trigge dette laget. I tillegg er det nok løssnø tilgjengelig for vindtransport som gjør at det fortsatt vil pålagres Fokksnøflak i bratte leheng. Vindøkning i høyden fra nord/nordøst vil gi pålagring i flere himmelretninger utover kvelden Ventet vindøkning i høyden og pålagring av fersk Fokksnøflak. Vil gi også bli en mer kompleks situasjon med skredproblem både med kantkorn og nedføyket nysnø Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

7 cm F PP, 14 cm 1F RG, 11 cm 4F RG, 1 cm K MFcr, 6 cm F-4F/F+ FC 3 mm, 55 cm P-K MFpc/FC -7,5 °C @ 0 cm, -6,4 °C @ 10 cm, -5,5 °C @ 36 cm 1 test knyttet til snøprofilen NV vendt brattheng. Representativ for snødekket og skredproblem som beskrevet

ObsID: 253651

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

05.02.2021 kl. 11:47

443 moh

StigR@Obskorps (***)

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Gjentatte drønn i snøen.

Vær

Snø -5 °C

ObsID: 253691

Nord-Troms / Storfjord

Snø

05.02.2021 kl. 11:29

547 moh

ElGreco@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP27@37cmQ2 God

CTN God

Snødekke

140 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -5 °C 2 m/s fra Ø ← 20% skyer

Snøprofil

10 cm F PP D, 27 cm 1F DF D, 2 cm 4F RG D, 34 cm P RG D, 2 cm 1F MF D, 1 cm P MFcr D, 3 cm 1F MF D, 31 cm 1F RG D, 30 cm F FC D -6 °C @ 0 cm, -8,4 °C @ 10 cm, -8,8 °C @ 37 cm, -8,6 °C @ 39 cm, -6,6 °C @ 73 cm, -6,4 °C @ 75 cm, -6,1 °C @ 76 cm, -5,5 °C @ 79 cm, -3,4 °C @ 110 cm, -1,3 °C @ 140 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 253687

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

04.02.2021 kl. 14:41

280 moh

Sjha NVE (Ukjent)

Snødekke

40 cm totalt 4 cm nysnø

Vær

Snø i lufta

ObsID: 253560

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

03.02.2021 kl. 10:31

585 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Mot øst
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Kantkorn under skarelag renner ut ved måking av grop.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Skarelaget som ble liggende igjen på kantkorn.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Usikker men tror bruddet gikk i nedføyket overflaterim over vindpakket hard skare. Under skaren var det utpreget kantkorn. Bildet er under blokka som gikk i brudd.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps

Tester

ECTP8@29cmQ1 Dårlig Brudd i et skare-fokksnelag med kantkorn under. Dette laget går i oppløsning med 1 slag.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 10 cm nysnø. Underliggende er vindpakket hard og enkelte steder myk. Drønn i snødekket, men ikke skytende sprekker. Særlig nær konvekser og på flat mark. I lesider der det ligger noe mer sne høres drønn der snedekket er tynnest. I regionen er det mye tørr og lett nysnø som ligger klar for vindtransport.

Vær

Snø -11 °C 2 m/s fra SØ ↖ 55% skyer Lettere snebyger. Litt vind fra sø. Vrir om og kommer med sne fra NV.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, SV, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er flere tydelige skredproblem i snedekket. Enkelte steder svært lett å påvirke. Det ligger flere steder vindtransportert sne av ulik hardhet. Særlig i le for S-SØ vind. Det er mye snø som med meldt vind vil deponere i le sider der det nå ligger skare og vindpakket hard snø. Det vil bli skredproblemer i nye himmelretninger i tillegg til det som har vært utpreget i det siste. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

8 cm F PP 2 mm D, 8 cm 4F DF 2 mm D, 16 cm P RG 1 mm D, 1 cm 4F SH 1 mm D, 4 cm 1F RG/RGwp 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 2 mm D, 40 cm 1F RG 1 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Profil er skrevet etter bilde og minne da den ble slettet på tlf.

ObsID: 253313

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org