Snøskredvarsel for Nord-Troms torsdag 04.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Det finnes svake lag i snødekket. Vær spesielt forsiktig i områder med fersk fokksnø. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det vil fortsatt være påyll av noe snø med vind opptil kuling styrke i de samme områdene som har fått mest snø de siste dagene. Dermed vil ustabile fokksnøflak øke i størrelse og utbredelse i deler av regionen. Vær oppmerksom på at fokksnøflakene kan legge seg over vedvarende svake lag nede i snødekket, og dette kan føre til at man kan løse ut større skred og at fjernutløsning kan være mulig. Skredfaren er økende og vil være størst i de delene av regionen som får mest nysnø og vind.
De siste dagene har det kommet litt nysnø i regionen, men det er store lokale variasjoner i nysnømengde. Det gamle snødekket er preget av store variasjoner etter uværet “Frank”. Noen steder består det av harde fokksnøflak, andre steder er det avblåst ned til bakken eller gammel skare, mens noen få steder er det ferskere fokksnøflak eller bare lett bundet snø. Generelt er det lite snø i regionen for årstiden, men observasjoner viser at det ligger mer snø i Kvænangsfjella enn i Kåfjord.
Kantkornlaget under skare/islag er fortsatt tilstede over ca. 400 moh. I tillegg er det observert et lag med overflatekant/rim som lett går til brudd over skarelaget.
Onsdag ble det observert drønn i snødekket på Kvænangsfjellet.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst., endring til stiv kuling fra nord om kvelden.
-17 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Bygevær fører til lokale variasjoner i nedbørmengde og vindstyrke.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nord.
-14 °C til -8 °C på 1100 moh.
Skyet.
Ustabil bygesituasjon kan gi store lokale forskjeller i nedbørmengde og vindstyrke/retning.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

04.02.2021 kl. 14:41

280 moh

Sjha NVE (Ukjent)

Vær

Snø i lufta

Snødekke

40 cm totalt 4 cm nysnø

ObsID: 253560

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

03.02.2021 kl. 10:31

585 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Mot øst
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Kantkorn under skarelag renner ut ved måking av grop.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Skarelaget som ble liggende igjen på kantkorn.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Usikker men tror bruddet gikk i nedføyket overflaterim over vindpakket hard skare. Under skaren var det utpreget kantkorn. Bildet er under blokka som gikk i brudd.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er flere tydelige skredproblem i snedekket. Enkelte steder svært lett å påvirke. Det ligger flere steder vindtransportert sne av ulik hardhet. Særlig i le for S-SØ vind. Det er mye snø som med meldt vind vil deponere i le sider der det nå ligger skare og vindpakket hard snø. Det vil bli skredproblemer i nye himmelretninger i tillegg til det som har vært utpreget i det siste. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, SV, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Vær

Snø -11 °C 2 m/s fra SØ ↖ 55% skyer Lettere snebyger. Litt vind fra sø. Vrir om og kommer med sne fra NV.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 10 cm nysnø. Underliggende er vindpakket hard og enkelte steder myk. Drønn i snødekket, men ikke skytende sprekker. Særlig nær konvekser og på flat mark. I lesider der det ligger noe mer sne høres drønn der snedekket er tynnest. I regionen er det mye tørr og lett nysnø som ligger klar for vindtransport.

Tester

ECTP8@29cmQ1 Dårlig Brudd i et skare-fokksnelag med kantkorn under. Dette laget går i oppløsning med 1 slag.

Snøprofil

8 cm F PP 2 mm D, 8 cm 4F DF 2 mm D, 16 cm P RG 1 mm D, 1 cm 4F SH 1 mm D, 4 cm 1F RG/RGwp 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 2 mm D, 40 cm 1F RG 1 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Profil er skrevet etter bilde og minne da den ble slettet på tlf.

ObsID: 253313

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

01.02.2021 kl. 21:32

54 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 253059

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org