Snøskredvarsel for Nord-Troms onsdag 03.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finst også områder med vedvarende svake lag i snødekket. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Økende vind og nedbør utover ettermiddagen, fører til at det vil dannes ferske fokksnøflak i leområder. Vær oppmerksom på at fokksnøflakene kan legge seg over vedvarende svake lag nede i snødekket, og dette kan føre til at man kan løse ut større skred og at fjernutløsning kan være mulig. Skredfaren er økende og vil være størst i de delene av regionen som får mest nysnø og vind.
Det siste døgnet har det kommet noen cm nysnø i regionen, stedvis opp mot 10 cm. Det gamle snødekket er preget av store variasjoner etter uværet “Frank”. Noen steder består det av harde fokksnøflak, andre steder var det avblåst ned til bakken eller gammel skare, mens noen få steder er det ferskere fokksnøflak eller bare lett bundet snø. Generelt er det lite snø i regionen for årstiden, men observasjoner viser at det ligger mer snø i Kvænangsfjella enn i Kåfjord/Nordreisa.
Kantkornlaget under skare/islag er fortsatt tilstede over ca. 400 moh.
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-15 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst., endring til stiv kuling fra nord om kvelden.
-17 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Bygevær fører til lokale variasjoner i nedbørmengde og vindstyrke.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

03.02.2021 kl. 10:31

585 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Mot øst
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Kantkorn under skarelag renner ut ved måking av grop.
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Skarelaget som ble liggende igjen på kantkorn.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Usikker men tror bruddet gikk i nedføyket overflaterim over vindpakket hard skare. Under skaren var det utpreget kantkorn. Bildet er under blokka som gikk i brudd.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er flere tydelige skredproblem i snedekket. Enkelte steder svært lett å påvirke. Det ligger flere steder vindtransportert sne av ulik hardhet. Særlig i le for S-SØ vind. Det er mye snø som med meldt vind vil deponere i le sider der det nå ligger skare og vindpakket hard snø. Det vil bli skredproblemer i nye himmelretninger i tillegg til det som har vært utpreget i det siste. Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -11 °C 2 m/s fra SØ ↖ 55% skyer Lettere snebyger. Litt vind fra sø. Vrir om og kommer med sne fra NV.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 10 cm nysnø. Underliggende er vindpakket hard og enkelte steder myk. Drønn i snødekket, men ikke skytende sprekker. Særlig nær konvekser og på flat mark. I lesider der det ligger noe mer sne høres drønn der snedekket er tynnest. I regionen er det mye tørr og lett nysnø som ligger klar for vindtransport.

Tester

ECTP8@29cmQ1 Dårlig Brudd i et skare-fokksnelag med kantkorn under. Dette laget går i oppløsning med 1 slag.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, SV, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Snøprofil

8 cm F PP 2 mm D, 8 cm 4F DF 2 mm D, 16 cm P RG 1 mm D, 1 cm 4F SH 1 mm D, 4 cm 1F RG/RGwp 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 2 mm D, 40 cm 1F RG 1 mm D 1 test knyttet til snøprofilen Profil er skrevet etter bilde og minne da den ble slettet på tlf.

ObsID: 253313

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

01.02.2021 kl. 21:32

54 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

10 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 253059

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

31.01.2021 kl. 10:36

406 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Sørvendt side Sorbmegaisa 4-900 moh

Skredfarevurdering

1 Liten I store deler av regionen bortsett fra grensetraktene mot Vest-Finnmark region er det stort sett hard skare og et svært tynt snødekke. Selv med stor utbredelse av kantkorn under skare, er det kun i svært få isolerte steder at det ligger sammenhengende flak over dette laget. Det er heller ikke kommet nok snø det siste døgnet som skulle tilsi en høyere faregrad Skredfaren i dag er vurdert ut i fra observasjoner i Kåfjord, men gårdagens observasjon viser at det er mer snø ved Kvænangsfjellet Må tilførsel av snø for at skredfaren skal øke

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

50 cm totalt 3 cm nysnø Snøgrense på 150 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Komplekst snødekke. Mellom 300-500 moh stedvis tynne og godt sintret fokksnøflak (3-5 cm og blyanthard) med et tynt lag av små kantkorn under. Utbredelsen av dette er usikker men kun observert i vestvente isolerte områder. I høyden er det hardt, enten glatt skare eller i vestvendte heng knivhard godt sinteret fokksnø. Men også stor utbredelse av det tynne islaget (1 cm) med godt utviklet kantkorn under. Svært lite snø. Stormen "Frank" har også gjort at det er ennå flere partier hvor snøen er blåst bort. Over 600- høyeste topp ca 3 cm nysnø, 1 cm fra havnivå og opp til tregrensa.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, V, NV over 500 moh

Snøprofil

4 cm P-K RGwp, 3 cm F FC 1 mm, 1 cm K MFcr, 7 cm 4F/F+ FC 3 mm, 45 cm K MFpc

ObsID: 252790

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

31.01.2021 kl. 10:13

255 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

1 cm nysnø Tørr Godt utviklet kantkorn under tynt skarelag fra denne høyde

ObsID: 252787

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org