Snøskredvarsel for Nord-Troms søndag 31.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Skredproblemet finnes der det er interessant å ferdes på ski. Svakt lag under fokksnø kan påvirkes av skiløper. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredproblemet gjelder for områder der det finnes et overliggende flak. Vær spesielt forsiktig i skoggrensen der flaket er mykere og det er enklere å påvirke svake lag. Det er mulig å fjernutløse skred for en enkelt skiløper. Unngå bratte områder med sammenhengende fokksnø. Der snødekket er erodert ned til eldre skare, så er skredfaren liten.
Det er store kontraster i snødekket som følge av sterk vind fra SØ i forrige uke. I losider er skare dominerende og mesteparten av snødekket er kraftig erodert. Stedvis har skaren gått i oppløsning og det ligger kantkorn i overflaten. I leområder og forsenkninger ligger det harde flak av vindpåvirket snø. Generelt er det lite snø i regionen for årstiden. Observasjoner tyder på at det ligger mer snø i Kvænangsfjella enn i Kåfjord/Nordreisa.
Kantkornlaget under skare er fortsatt tilstede over 400 moh.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-19 °C til -12 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-20 °C til -12 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

31.01.2021 kl. 10:36

406 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Sørvendt side Sorbmegaisa 4-900 moh

Skredfarevurdering

1 Liten I store deler av regionen bortsett fra grensetraktene mot Vest-Finnmark region er det stort sett hard skare og et svært tynt snødekke. Selv med stor utbredelse av kantkorn under skare, er det kun i svært få isolerte steder at det ligger sammenhengende flak over dette laget. Det er heller ikke kommet nok snø det siste døgnet som skulle tilsi en høyere faregrad Skredfaren i dag er vurdert ut i fra observasjoner i Kåfjord, men gårdagens observasjon viser at det er mer snø ved Kvænangsfjellet Må tilførsel av snø for at skredfaren skal øke

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

50 cm totalt 3 cm nysnø Snøgrense på 150 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Komplekst snødekke. Mellom 300-500 moh stedvis tynne og godt sintret fokksnøflak (3-5 cm og blyanthard) med et tynt lag av små kantkorn under. Utbredelsen av dette er usikker men kun observert i vestvente isolerte områder. I høyden er det hardt, enten glatt skare eller i vestvendte heng knivhard godt sinteret fokksnø. Men også stor utbredelse av det tynne islaget (1 cm) med godt utviklet kantkorn under. Svært lite snø. Stormen "Frank" har også gjort at det er ennå flere partier hvor snøen er blåst bort. Over 600- høyeste topp ca 3 cm nysnø, 1 cm fra havnivå og opp til tregrensa.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 1 - Små N, V, NV over 500 moh

Snøprofil

4 cm P-K RGwp, 3 cm F FC 1 mm, 1 cm K MFcr, 7 cm 4F/F+ FC 3 mm, 45 cm K MFpc

ObsID: 252790

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

31.01.2021 kl. 10:13

255 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

1 cm nysnø Tørr Godt utviklet kantkorn under tynt skarelag fra denne høyde

ObsID: 252787

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

30.01.2021 kl. 16:53

401 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@Obskorps

Vær

Ikke nedbør -12 °C 70% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Stedvis overflate rim under utvikling.

ObsID: 252694

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

30.01.2021 kl. 16:38

327 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@Obskorps

Vær

Ikke nedbør -12 °C 0 m/s 70% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket hard Tørr Lite sne. Mye bare rabber. I lo ligger stedvis myk fokksne og andre steder hard fokksne. Lfer er tynt og det er utpreget kantkorn under.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små N, SV, V, NV

ObsID: 252693

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

30.01.2021 kl. 11:39

540 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Brudd over skare i sjiktovergang

Vær

Ikke nedbør -7 °C 50% skyer Tilskyet i fjellene i ytre deler av Kåfjord, men kan også se lengre sør hvor det er skyfritt

Skredfarevurdering

2 Moderat Mer snø i denne delen av regionen (i grense mot Finnmark) samt pågående vindtransport av snø med vind fra øst gjør at skredfaren totalt vurderes til moderat. Skredproblem knyttet både til svakt lag i fokksnøen, samt kantkorn under tynn skarelag. Usikkerhet hvorvidt kantkornproblematikken er så potent da tester viser at det er moderat til god stabilitet. Ellers i regionen er det for lite snø til at skredfaren kan vurderes til lav.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snødekke

Snøgrense på 150 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket myk Tørr Mer snø i denne delen av regionen, dvs Kvænangsfjellet og grense mot finnmark. Fersk fokksnøflak i le for østlig vind i høyde mellom 300 - 600 moh, og litt løssnø tilgjengelig i isolerte områder. Men lite snø og ellers mye skare og avblåste partier.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 400 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 2 - Middels V, NV over 400 moh

Snøprofil

10 cm 1F RG, 5 cm F-4F DF, 1 cm K MFcr, 7 cm 4F FC, 30 cm P MFpc/FC Vestvendt heng. Representativt for snødekket i dette området av regionen

ObsID: 252595

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

30.01.2021 kl. 10:49

336 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Snø -9 °C fra Ø ← 50% skyer Sol ogklarvær men fra kvænangsfjellet kommer det inn litt snøbyger med vind fra øst. Ikkenoe som legger seg

Snøprofil

ObsID: 252578

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

29.01.2021 kl. 13:35

490 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Tynn og glatt islag mellom 5-900 m høyde. Var ikke lignende på samme sted for to uker siden
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Store kantkorn og ispedd beger under skarelaget med stor utbredelse i alle himmelretninger fra høyde 500 m.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Små kantkorn mellom fokksnøflak på topp og underliggende skare

Vær

Ikke nedbør -11 °C fra SØ ↖ 10% skyer Frisk bris fra SØ, klarvær og kaldt

Skredfarevurdering

1 Liten Kraftig vind fra ø/sø i forrige uke har pålagret tynne fokksnøflak i bratte leheng som ligger over et tynt lag med små kantkorn. Men på grunn av lite snø tilgjengelig for vindtransport før stormen "Frank" så er det snakk om pålagring av små og tynne fokksnøflak i isolerte områder. Skredfaren vurderes til liten Ingenting som tilsier endring i skredfaren Varslet faregrad er for høy

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 250 moh Skare Tørr Svært lite snø i fjellet. Under tregrense stort sett bare is. Over tregrense er snødekket preget av is og skare av ulik tykkelse med mye avblåste partier. Isolerte områder knivhard og godt sintret fokksnøflak. NB! tynn og glatt islag i overflaten med kantkorn under i daler og isolerte områder mellom 450 til 900 m. Var ikke slik for to uker siden på samme område. Vanskelig å ta seg opp fjellsider uten stegjern. Stort sett ikke skiføre

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 1 - Små N, V, NV over 500 moh

Snøprofil

8 cm P-K RGwp, 2 cm F FC 1 mm, 6 cm P-K MFcr, 5 cm F-4F FC/DH 2 mm, 36 cm P-K MFpc/FC

ObsID: 252484

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org