Snøskredvarsel for Nord-Troms onsdag 27.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Skredproblemet finnes der det er interessant å ferdes på ski. Svakt lag under fokksnø kan påvirkes av skiløper. Fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Lite vind og kaldt vær gjør at skredfaren forblir uendret. Skredproblemet gjelder for områder der det finnes et overliggende flak. Vær spesielt forsiktig i skoggrensen der flaket er mykere og det er enklere å påvirke svake lag. Tykkelsen på flaket er avgjørende for potensiell skredstørrelse. Det er mulig å fjernutløse skred for en enkelt skiløper. Det ligger mest fokksnø i NV himmelretninger, skredfaren er derfor størst her. Unngå bratte områder med sammenhengende fokksnø. I losider der snødekket er erodert ned til eldre skare, så er skredfaren liten.
Det er store kontraster i snødekket som følge av sterk vind fra SØ i forrige uke. I losider er skare dominerende og mesteparten av snødekket er kraftig erodert. Stedvis har skaren gått i oppløsning og det ligger kantkorn i overflaten. I leområder og forsenkninger ligger det harde flak av vindpåvirket snø. Generelt er det lite snø i regionen for årstiden. Observasjoner tyder på at forrige snøvær ga mer snø i Kvænangsfjella enn i Kåfjord/Nordreisa.
Kantkornlaget under skare er fortsatt tilstede over 400 moh. og kan påvirkes av en enkelt skiløper.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-16 °C til -11 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Østlig liten kuling i utsate områder

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-18 °C til -11 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Av og til sørøst liten kuling utsatte steder

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Kvænangen

Snø

25.01.2021 kl. 13:05

610 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Kantkorn under fokksne.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Drønn i sneen fra 400 moh og opp i høyden.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fortsatt lave temperaturer vil fortsette utviklingen av kantkorn høyt i dekket der det er lite sne. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Vær

Ikke nedbør -15 °C 0 m/s 75% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr De snødekket er tynt bører den dårlig. Kollapser i et kantkorn lag

Skredaktivitet

25. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

9 cm 1F RG 0 mm D, 0,5 cm P RG 0 mm D, 10 cm 4F FC 2 mm D, 15 cm P MF D

ObsID: 251787

Nord-Troms / Kvænangen

Snø

25.01.2021 kl. 12:29

565 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Total snedybde der profil ble tatt er ca 3,0 m.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTX God

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stedvis mye sne deponert i le for sø vind.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det ligge kantkorn høyt i snedekket der vinden ikke har deponert sne. Snedekket bryter lett. Der der er deponert sne der sneen stabil og homogent. Dersom lave temperaturer fortsetter vil det utvikles ytterligere kantkorn. I hovedsak er snedekket tynt men den sterke vinden i det siste har flyttet betydelige mengder sne i le for sø vind. Ras i slike områder kan bli store. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -15,4 °C 3 m/s fra SØ ↖ 95% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Over en meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 500 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket hard Tørr Varierende med vindpåvirket hard og stedvis løssnø. Lite sne med bare rabber. Det høres mye drønn i sneen der snedekket er tynt. For observasjonsstedet er det 2,80m sne dybde. I le siden mot NV.

Skredaktivitet

25. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm 1F RG 0 mm D, 42 cm P RG 0 mm D, 3 cm 1F RG/RGxf 1 mm, 4 cm P MFcr/MFcl 1 mm, 29 cm P RG 1 mm D, 3 cm 1F RG/RGxf 1 mm D -15,8 °C @ 0 cm, -14,5 °C @ 10 cm, -13,2 °C @ 20 cm, -11,9 °C @ 30 cm, -10,9 °C @ 40 cm, -9,8 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 251783

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org