Snøskredvarsel for Nord-Troms mandag 25.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå skredterreng der det har samla seg fokksnø. Fokksnøflaka ligger over et vedvarende svakt lag og er lett å løse ut.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes flere svake lag i snødekket. Kantkornlaget under skare kan fortsatt påvirkes av en enkelt skiløper. Fjernutløsning av snøskred er også mulig. Potensiell skredstørrelse er avhengig av hvor mye fokksnø som ligger over det svake laget. Sterk vind de siste dagene har lagt opp flak av fokksnø som fortsatt kan påvirkes av en enkelt skiløper. Kaldt vær gjør at fokksnøen stabiliseres sakte.
De siste dagene har kraftig vind fra sørøst flyttet tilgjengelig løs snø over i leområder. Turbulent vind kan ha avsatt snø i ulike himmelretninger. Det kan også finnes eldre fokksnøflak i andre himmelretninger fra forrige helg. Rygger og andre vindutsatte terrengformasjoner er avblåst. Generelt er det lite snø i regionen for årstiden. Observasjoner tyder på at forrige snøvær ga mer snø i Kvænangsfjella enn i Kåfjord/Nordreisa.
Kantkornlaget under skare er fortsatt tilstede over 400 moh. og kan påvirkes av en enkelt skiløper.
Lørdag er det observert kraftig snøfokk, mest i indre strøk.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-21 °C til -13 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Perioder med sørøst liten kuling

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-18 °C til -11 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Sørøst liten kuling utsatte steder

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Kvænangen

Snø

25.01.2021 kl. 13:05

610 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Kantkorn under fokksne.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -15 °C 0 m/s 75% skyer

Faretegn

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Drønn i sneen fra 400 moh og opp i høyden.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Fortsatt lave temperaturer vil fortsette utviklingen av kantkorn høyt i dekket der det er lite sne. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr De snødekket er tynt bører den dårlig. Kollapser i et kantkorn lag

Skredaktivitet

25. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

9 cm 1F RG 0 mm D, 0,5 cm P RG 0 mm D, 10 cm 4F FC 2 mm D, 15 cm P MF D

ObsID: 251787

Nord-Troms / Kvænangen

Snø

25.01.2021 kl. 12:29

565 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Total snedybde der profil ble tatt er ca 3,0 m.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -15,4 °C 3 m/s fra SØ ↖ 95% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stedvis mye sne deponert i le for sø vind.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Over en meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 500 moh

Tester

ECTX God

Skredfarevurdering

2 Moderat Det ligge kantkorn høyt i snedekket der vinden ikke har deponert sne. Snedekket bryter lett. Der der er deponert sne der sneen stabil og homogent. Dersom lave temperaturer fortsetter vil det utvikles ytterligere kantkorn. I hovedsak er snedekket tynt men den sterke vinden i det siste har flyttet betydelige mengder sne i le for sø vind. Ras i slike områder kan bli store. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket hard Tørr Varierende med vindpåvirket hard og stedvis løssnø. Lite sne med bare rabber. Det høres mye drønn i sneen der snedekket er tynt. For observasjonsstedet er det 2,80m sne dybde. I le siden mot NV.

Skredaktivitet

25. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm 1F RG 0 mm D, 42 cm P RG 0 mm D, 3 cm 1F RG/RGxf 1 mm, 4 cm P MFcr/MFcl 1 mm, 29 cm P RG 1 mm D, 3 cm 1F RG/RGxf 1 mm D -15,8 °C @ 0 cm, -14,5 °C @ 10 cm, -13,2 °C @ 20 cm, -11,9 °C @ 30 cm, -10,9 °C @ 40 cm, -9,8 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 251783

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

22.01.2021 kl. 13:32

958 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Tatt retning sør mot Kildalen.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Tatt retning Vest mot Snøfonna.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Fra Sørkjosfjellet mot Storvik.

Vær

Ikke nedbør -11 °C fra SØ ↖ 65% skyer Varierende vind og vindkast.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Mye vind med ulik styrke gir sterk snøfokk. Ser ut til at det er noe mer snøfokk mot indre strøk en ytre strøk i varslingsregionen.

Snødekke

Kraftig snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 251298

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org