Snøskredvarsel for Nord-Troms torsdag 21.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå skredterreng der vinden har samla snø den siste uka. Denne snøen ligger over vedvarende svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I noen heng kan det være lett løse ut skred på vedvarende svake lag av kantkorn. Merk at det er mulig å fjernutløse skred. Størrelsen på skred som kan løses ut vil variere etter hvor mye fokksnø det ligger over det vedvarende svake laget. Vind fra varierende retning den siste uka kan ha lagt opp fokksnø i leområder i flere ulike himmelretninger.
På fredag og i helga har det vært bygevær med vind fra nordvest med varierende styrke og nedbørsmengde. Da samla det seg fokksnø i leområder mot øst og sør. Tirsdag dreide vinden til sørøstlig retning, og økende vind utover uka kan gjøre at snøen i overflata blir omfordelt og blåst ut i mer vest- og nordvendt terreng. Ellers er det mye is og skare i snøoverflata. Rygger og andre vindutsatte terrengformasjoner er avblåst.
Under is og skare er det eit vedvarande svakt lag av kantkorn.
Lørdag og søndag blei det observert drønn på grunn av kollaps i kantkornlaget.
Generelt er det lite snø for årstida i regionen. Observasjoner tyder på at det siste snøværet har gitt mer snø i Kvænangsfjella enn i Kåfjord/Nordreisa.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-20 °C til -14 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-22 °C til -16 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

21.01.2021 kl. 15:31

1202 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Kraftig vind og snøtransport i høyden. Bilde fra NVE målestasjon Gamanjunni, Manndalen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Sterk vind fra Øst og stor vindtransport av snø i høyden.

ObsID: 251176

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

21.01.2021 kl. 15:19

728 moh

StigR@Obskorps (***)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Som forventet observeres betydelig snøfokk i høyden. Vind S-SØ flytter mye snø til le i N-NV.

Vær

Ikke nedbør -11 °C 10 m/s fra SØ ↖ 60% skyer

ObsID: 251173

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

20.01.2021 kl. 14:18

32 moh

Stein Torbjørn (Ukjent)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Stein Torbjørn Kommentar:  Skredvoll samuelsberg

Skredfarevurdering

2 Moderat Liten/Moderat Litt økende Varslet faregrad er riktig

ObsID: 251022

Nord-Troms / Staluvarre

Snø

20.01.2021 kl. 14:08

1246 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Kraftig snøfokk Kraftig snøfokk i høyden med vind fra øst, det på tross av at det er lite løssnø tilgjengelig for vindtransport

ObsID: 251020

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

18.01.2021 kl. 17:13

545 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Øverste kantkornlag.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Krystaller der snedekket gikk i brudd.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@Obskorps Kommentar:  Man ser at den tørre nysnøen er lagt i dyner og vindpåvirket. Sneen er bundet og bryter stedvis opp i flak.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fra ca 400 moh begynner drønn i sneen. Særlig mot konvekse partier og også i søkk i terrenget der det er tykkere snølag. Fra samme høyde er den påvirket av vinden og begynner å binde seg

Snødekke

52 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 350 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr I skog ca1 -4 cm nysnø. Ikke påvirket av vind men fuktig opp til ca350 moh. Fra 450 moh er sneen tørr og noe påvirket av vind. På 500 moh er sneen mere bundet. Sneen brekker opp rundt ski med drønn. Ca 3-4 kvm. Lettest å påvirke nær forhøyninger og også i forsenkninger i terrenget der snedekket er dypere. I skogen er det mye is under et tynt snelag. Mange steder der det er litt bratt er det meget slitsomt uten brodder!!

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er kommet noe sne i fjellet. Allerede noe påvirket av vind. Dersom dette deponeres i le vil størrelsen på skred kunne bli større. Det er flere lag med kantkorn der det bryter lett. Fokk sneen kan stabilisere seg dersom det ikke kommer mye vind fremover. Kantkorn lag vil fortsatt være stedvis lett å påvirke. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 500 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Tester

CTM11@16cmQ2 Dårlig Bryter ute kantkornlag med store krystaller.

Vær

Snø -4,6 °C 5 m/s fra NV ↘ 90% skyer

Skredaktivitet

18. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

4 cm F DF 2 mm D, 6 cm P MFpc/MFpc 2 mm D, 4 cm 4F FC 2 mm D, 4 cm P MFcr 1 mm D, 4 cm 4F FC 2 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 19 cm P MF/MFpc 2 mm D -3 °C @ 0 cm, -2,6 °C @ 10 cm, -0,5 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 250770

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

18.01.2021 kl. 15:13

58 moh

StigR@Obskorps (***)

Snødekke

1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh

Vær

Snø 0,5 °C 2 m/s fra V → 85% skyer Lette snebyger.

ObsID: 250764

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

18.01.2021 kl. 11:07

35 moh

Stein Torbjørn (Ukjent)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Stein Torbjørn Kommentar:  Skredvoll Samuelsberg

Skredfarevurdering

2 Moderat Liten Økende Varslet faregrad er riktig Lite snø på bakken ,litt i luften

ObsID: 250732

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org