Snøskredvarsel for Nord-Troms lørdag 16.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå skredterreng med vindpåverka snø. Denne snøen ligg over vedvarande svake lag som gjer at skred er lettare å løyse ut enn om slike lag var fråverande.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbør og vind gjer at små fokksnøflak vil fortsette å danne seg i leområder over mildvêrsgrensa. Desse vil legge seg over skare og vedvarande svake lag og skred kan difor vere lettare å løyse ut og få større utbreiing enn ved fråvær av slike lag. Ved å unngå fokksnøflak unngår du skredproblemet. Skredfara er størst der det har kome mest snø dei siste dagane.
Det er generelt lite snø i regionen. Snøoverflata består i hovudsak av is og skare, i tillegg er det oppstikkande stein. Det har kome litt nysnø dei siste dagane har blitt vindtransportert og samla seg i leområder.
Under is og skare er det eit vedvarande svakt lag av kantkorn.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest.
-8 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra nordvest om kvelden.
-7 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Delvis skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Kvænangen

Snø

16.01.2021 kl. 11:17

522 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Er pålagret Fokksnøflak i bratte leheng for vedtlig vind. Skredproblem er knyttet til utbredelsen av godt utviklet kantkorn under et tynt islag. Skredproblem er lett å identifisere. Skredfaren vurderes dermed til moderat og i de deler av regionen som har fått mest påfyll av snø de siste dagene (grense mot vest-Finnmark). Skredfaren er også mest fremtredende i østvendte sider Skredfaren er knyttet til vedvarende svakt lag og vil være stabil de kommende dagene. Varslet faregrad er riktig

Vær

fra V → 100% skyer Går enkelte snøbyger

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket hard Lite snø tilgjengelig for vindtransport. Stedvis skare med blyanthard Fokksnøflak i bratte leheng for vestlig vind. Avblåst over rygg og generelt lite snø sammenlignet med normalt denne tiden av pret

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Heftige drønn I Fokksnøflak men ingen brudd. Godt utviklet lag kantkorn under et tynt islag som kollapser er årsaken til drønn

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø over 500 moh

ObsID: 249446

Nord-Troms / Kvænangen

Snø

16.01.2021 kl. 10:56

443 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

25 cm P RG, 0,6 cm K IF, 4 cm F-4F FC/FCxr, 10 cm 4F FCxr, 70 cm K MF

ObsID: 249434

Nord-Troms / Kvænangen

Snø

16.01.2021 kl. 10:22

327 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr Fokksnøflak i le for vestlig vind. Men den ferske snøen er ujevnt fordelt i terrenget og ligger over det gamle skarelaget. Også i denne delen av regionen et tynt islag i topp med godt utviklet kantkorn under

ObsID: 249423

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

15.01.2021 kl. 11:25

657 moh

jan arild@obskorps (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Mindre snø er kommet enn antatt. Vært vindtransport fra V og det er pålagret ferske fokksnøflak i bratte leområder. Dette er pålagret over et godt utviklet kantkornlag. Skreproblemet vil også være knyttet til pålagring av fokksnø over glatt skare. Usikkerhet rundt størrelse på fokksnøflak, samt manglende informasjon om forhold i østvendte sider gjør at skredfaren vurderes til moderat, da begrenset til øst/nordøst vendte sider. II resten av eksponeringer er det knapt snakk om fokksnøflak som kan gå i brudd Må komme mer nedbør i form av snø for at skredfaren skal endres.

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

fra V → 100% skyer Anelse lette snøbyger over 400 moh, lett yr i lavlandet

Snøprofil

5 cm F+ DFdc, 2 cm K IF, 4 cm F FC/DH, 50 cm K MF

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 450 moh Skare Tørr Generelt lite snø, og det er kommet ca 4-5 cm nysnø siste døgn hvor det meste er flyttet med vestlig vind og pålagert i le for denne vindretningen. Observert i NV-V-SV vendte sider i ytre del av Kåfjord. Mye avblåste partier og stein stikkende frem. Snødekket er stort sett skare av ulik hardhet med små tynne ferske fokksnøflak i isolerte områder. Stedivs tynne is/skarelaget med et lag på 5-6 cm godt utviklet kantkornlag under. Observert fra 400 moh - 950 moh i alle nevnte himmelretninger.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø over 600 moh Skreproblemet er ventet å være i østvendte brattheng da fersk fokksnøflak er sannsynlig pålageret i disse sider etter vind fra NV og V

ObsID: 249288

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

15.01.2021 kl. 10:33

406 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Sørvendt heng 6-700 moh sorbmegaisa. Avblåst og lite snø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -0,2 °C fra V → 100% skyer

Snøprofil

F PP, 1 cm K IF, 5 cm F FC 3 mm, 33 cm K MFpc/MFpc -0,8 °C @ 0 cm, -1,2 °C @ 9 cm

Snødekke

41 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 350 moh. Snøgrense på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Observasjon ved tregrense: Kommet mindre snø enn antatt. 2-3 cm løssnø over det gamle snødekket som e lik som observasjon for to uker siden. Tynt islag med godt utviklet lag kantkorn under

ObsID: 249258

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

14.01.2021 kl. 10:33

35 moh

Stein Torbjørn (Ukjent)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Stein Torbjørn Kommentar:  Skredvoll samuelsberg

Skredfarevurdering

1 Liten Liten Økende Varslet faregrad er riktig

ObsID: 249063

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org