Snøskredvarsel for Nord-Troms fredag 15.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i den ferske fokksnøen, særlig der denne ligger over vedvarende svakt lag av kantkorn.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøbyger og noe vindøkning vil føre til ferske fokksnøflak som kan være lette å løse ut, særlig i østvendt terreng. Vær ekstra varsom der fokksnøflakene dannes over et vedvarende svakt lag av kantkorn. Følg nøye med på faretegn som skytende sprekker og drønn i snøen. Mest snø vil komme i ytre strøk, og det er her skredfaren vil være størst, men nedbørsprognosene er usikre så følg med på oppdaterte varsler.
Det er kommet noen cm påfyll av snø i ytre strøk, men generelt er det lite snø. Opp til ca 600 moh er det hovedsakelig is eller skare på overflaten der det ikke har kommet snø det siste døgnet.
Under skarelaget har det mange steder dannet seg et velutviklet lag av kantkorn som bryter lett på stabilitetstest. I helgen ble det observert små drønn i snødekket over ca 500 moh. Det er foreløpig usikkert hvor stor evne laget har til bruddforplantning.
3 - 7 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-14 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest.
-8 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

15.01.2021 kl. 11:25

657 moh

jan arild@obskorps (*****)

Skredfarevurdering

2 Moderat Mindre snø er kommet enn antatt. Vært vindtransport fra V og det er pålagret ferske fokksnøflak i bratte leområder. Dette er pålagret over et godt utviklet kantkornlag. Skreproblemet vil også være knyttet til pålagring av fokksnø over glatt skare. Usikkerhet rundt størrelse på fokksnøflak, samt manglende informasjon om forhold i østvendte sider gjør at skredfaren vurderes til moderat, da begrenset til øst/nordøst vendte sider. II resten av eksponeringer er det knapt snakk om fokksnøflak som kan gå i brudd Må komme mer nedbør i form av snø for at skredfaren skal endres.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø over 600 moh Skreproblemet er ventet å være i østvendte brattheng da fersk fokksnøflak er sannsynlig pålageret i disse sider etter vind fra NV og V

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 450 moh Skare Tørr Generelt lite snø, og det er kommet ca 4-5 cm nysnø siste døgn hvor det meste er flyttet med vestlig vind og pålagert i le for denne vindretningen. Observert i NV-V-SV vendte sider i ytre del av Kåfjord. Mye avblåste partier og stein stikkende frem. Snødekket er stort sett skare av ulik hardhet med små tynne ferske fokksnøflak i isolerte områder. Stedivs tynne is/skarelaget med et lag på 5-6 cm godt utviklet kantkornlag under. Observert fra 400 moh - 950 moh i alle nevnte himmelretninger.

Vær

fra V → 100% skyer Anelse lette snøbyger over 400 moh, lett yr i lavlandet

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm F+ DFdc, 2 cm K IF, 4 cm F FC/DH, 50 cm K MF

ObsID: 249288

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

15.01.2021 kl. 10:33

406 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Sørvendt heng 6-700 moh sorbmegaisa. Avblåst og lite snø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

41 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 350 moh. Snøgrense på 100 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Observasjon ved tregrense: Kommet mindre snø enn antatt. 2-3 cm løssnø over det gamle snødekket som e lik som observasjon for to uker siden. Tynt islag med godt utviklet lag kantkorn under

Vær

Ikke nedbør -0,2 °C fra V → 100% skyer

Snøprofil

F PP, 1 cm K IF, 5 cm F FC 3 mm, 33 cm K MFpc/MFpc -0,8 °C @ 0 cm, -1,2 °C @ 9 cm

ObsID: 249258

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

14.01.2021 kl. 10:33

35 moh

Stein Torbjørn (Ukjent)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Stein Torbjørn Kommentar:  Skredvoll samuelsberg

Skredfarevurdering

1 Liten Liten Økende Varslet faregrad er riktig

ObsID: 249063

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org