Snøskredvarsel for Nord-Troms tirsdag 24.11.2020

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

22.11.2020 kl. 11:45

1081 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 450 moh Vindpakket hard Tørr Pålagret fokksnø av ulik hardhet i leformasjoner etter gårdagens kraftig vind fra Sør. Lite løssnø tilgjengelig fior vindtransport.Stedvis gammelt snødekke bestående av hard smelteomvandlet snø. Også mye avblåste partier. Fokksnøflak virker å stabilisert seg godt til underliggende lag av gammel skare. Under tregrense 15-20 cm snø uten såle. Stedvis Fokksnøflak men 5-6 cm løssnø i leformasjoner

Skredaktivitet

22. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 242744

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org