Snøskredvarsel for Nord-Troms lørdag 21.11.2020

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

21.11.2020 kl. 13:55

743 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Kraftig snøfokk 4 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Kraftig vind fra sør/sørøst har gitt pålagring av fersk fokksnø i leområder. Over tregrense er snødekket preget av mye avblåste partier og gammel skare over rygg. Fersk fokksnø i leområder, søkk og renner .

Vær

fra S ↑ Sterk vind fra sør/sørøst

ObsID: 242715

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

20.11.2020 kl. 14:05

658 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Enkel spadeprøve- Q2 brudd ved 1 lett slag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN12@20cmQ2

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 10 cm nysnø under 200 moh, 15-20 cm fra tregrense og høyere er kommet siden i går med vind fra NV. Ligger ujevnt fordelt i terrenget.Myke Fokksnøflak er pålagret i leområder som sprekker opp rundt fot. Under tregrense ligger nysnø på bakken uten såle. Over tregrense på stedvis gammel snødekke bestående av hard smelteomvandlet snø og skare. Avblåst i høyden med skare og bare partier over rygg og Fokksnøflak i søkk og renneformasjoner. Noe løssnø tilgjengelig for vindtransport.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

20 cm 1F RG D, 8 cm 4F RG D, 60 cm P MF -4,6 °C @ 1 cm, -0,6 °C @ 28 cm 1 test knyttet til snøprofilen Sørvendt konveks brattheng 700 moh

ObsID: 242675

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org