Snøskredvarsel for Nord-Troms mandag 08.06.2020

2
Moderat
Publisert:

I høyfjellet er det fare for naturlig utløste tørre flakskred. Under nysnøgrensen kan regn svekke snødekket og det kan forekomme store naturlig utløste skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I høyfjellet kan det danne seg ustabile fokksnøflak i leområder, og i noen områder kan disse løsne naturlig. Økende nedbør kan øke faren for våte flakskred og glideskred. Unngå områder under glidesprekker. Vær observant der det er skavler. Disse kan knekke og løse ut skred i fjellsiden under.
Snøoverflaten er smelteomvandlet og våt etter flere dager med varme temperaturer. Under 200 moh. er det bart, men over tregrensen er det fremdeles mye snø i terrenget. Rygger og egger er bare. Over 800 moh. er snøoverflaten våt, mens resten av snødekket er hardt og bærende.
Generelt er snødekket i lavlandet smelteomvandlet og drenerer vannet godt. Men høyere til fjells er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan hope seg opp innad i snøen.
Ingen skred rapportert siste tre døgn.
Det er mer snø enn normalt, men den siste uka har det smeltet mye, særlig i lavlandet. Det finnes fortsatt store skavler og glidesprekker.
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør.
2 °C til 7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Delvis skyet.
Tilskyende om formiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om formiddagen.
0 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 900 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

08.06.2020 kl. 20:00

914 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Martin Venås Kommentar:  Flere flakskred på bakken. Ser ut som er trigget av noe som kom ovenfra.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kommentar:  Flere flakskred på bakken. Ser ut som er trigget av noe som kom ovenfra.

Skredaktivitet

8. jun. 0-6 (+02:00) Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Kan være gamle.

ObsID: 238603

Nord-Troms / KVÆNANGEN

Snø

08.06.2020 kl. 18:13

329 moh

lda (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  lda Kommentar:  På vei ned fra Kvænangsfjellet utsikt nordover

Snødekke

ObsID: 238413

Nord-Troms / NORDREISA

Snø

08.06.2020 kl. 18:10

373 moh

lda (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  lda Kommentar:  På vei opp mot Kvænangsfjellet utsikt sørover,

Snødekke

ObsID: 238412

Nord-Troms / NORDREISA

Snø

08.06.2020 kl. 17:44

4 moh

lda (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  lda Kommentar:  Fra E6 broen over reisaelva opp mot reisadalen

Snødekke

ObsID: 238410

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

08.06.2020 kl. 16:33

7 moh

lda (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  lda Kommentar:  Utsikt fra Birtavarre mot lyngen/Olderdalen fergesteekning

Snødekke

ObsID: 238408

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

08.06.2020 kl. 16:19

49 moh

lda (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  lda

Snødekke

Smeltet mye i lavlandet, variert snøgrennse, lokale forskjeller

ObsID: 238407

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

08.06.2020 kl. 14:04

983 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Nordnesfjellet med utsikt utover Lyngenfjord
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Nordvendt side av balkesvarre
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredfarevurdering

1 Liten Skredfaren er knyttet til mulig våte løssnøskred og skavlbrekk i bratte fjellsider med våte løssnøskred som resultat. Betydelig mindre snø i indre deler av regionen. Værutsikter tilsier fortsatt lav skredfare

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Skredaktivitet

8. jun. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Snøgrense på 450 moh Mindre snø i indre strøk hvor det ligg snø i daler, renneformasjoner og skyggesider. Løst og gjennomvåt snø i toppen med hard og våt smelteomvandlet snø til bunn. Ikke tegn på opphoping av vann mellom lag i snødekket.

Snøprofil

Blyanthard våt smelteomvandlet snø til bunn. Nordvendt brattheng 900 moh

ObsID: 238397

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

06.06.2020 kl. 15:37

1061 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket virker stabilt. Enkelte løssnøskred i bratte fjellsider kan løsne naturlig også som følge av skavlbrekk. Siste uka har vært dager med sommertemperatur og påfølgende regn. Skredfaren vil holde seg lav de kommende dagene

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Skredaktivitet

6. jun. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Snøgrense på 200 moh Sakte tining i fjellet med enkelte bare rygget og knauser. Snødekket virker å være uten lagdeling. Bløtt og vått på topp men lite skred som renner

ObsID: 238239

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

05.06.2020 kl. 14:13

1262 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Virker å være stabilt og lite skredaktivitet observert den siste uka. Høye tempereraturer gjør at det kan gå naturlig utløste skred, både flakskred og løssnøskred. Fare for flakskred er begrenset da det kam virke som lite lagdelt snø Værutsiktene tilsier liten endring i skredfaren kommende dager

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Skredaktivitet

5. jun. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 238130

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

05.06.2020 kl. 13:06

780 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Lite e during i snødekket siden onsdag. Ikke tint så mye i høyden, annet enn litt flere bare rygger. 7-8 cm grovkornet gjennomvåt snø i toppen, over hard grovkornetvåt snø. Kan stå med støvler uten å synke til anklene

Snøprofil

Sammeposisjon som onsdag. I ferd med å bli fritt for lagdeling i snødekket i

ObsID: 238120

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

05.06.2020 kl. 12:05

167 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Ikke nedbør 15 °C 10% skyer Varmt og vindstille

Snødekke

Snøgrense på 150 moh Snøgrense på 150-200 m alt etter hvor i regionen

ObsID: 238107

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org