Snøskredvarsel for Nord-Troms torsdag 04.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Våte flak- eller løssnøskred kan forekomme. Vær forsiktig i løsneområder og utløpsområder for skred

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høye temperaturer på dagtid gir kraftig snøsmelting. Våte skred og skavlbrudd vil være mest aktuelt når snøsmeltingen er sterkest på ettermiddagen og mot kvelden. Det kan ikke utelukkes at det vil løsne enkelte store naturlig utløste flakskred og/eller glideskred. Enten som følge av opphopning av vann i snødekket, eller ved stor tilleggsbelastning som løssnøskred eller skavlfall. Mest utsatt er bratte fjellsider i høyden. Vær forsiktig rundt glidesprekker og store skavler. Enkelte løssnøskred kan forekomme i bratte fjellsider.
Snøoverflaten er smelteomvandlet og våt etter flere dager med varme temperaturer. Under 200 moh. er det bart.
Generelt er snødekket i lavlandet smelteomvandlet og drenerer vannet godt. Men høyere til fjells er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan hope seg opp innad i snøen.
Det er mer snø enn normalt, men den siste uka har det smeltet mye, særlig i lavlandet. Det finnes fortsatt store skavler og glidesprekker.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-3 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
0 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

03.06.2020 kl. 20:14

1097 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  StigR@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@obskorps Kommentar:  Sør Lyngenfjorden

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fra snøgrense og oppe innta 900 moh er snøen våt IG kornete. Mye vann k øvre del. Virker som det er homogent helt ned der serbiske er særlig mere en 1 m tykt. Opp mot 1100 moh er snøen smeltepåvirlet men hardere.

Vær

Ikke nedbør -0,6 °C fra SØ ↖ 30% skyer

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig I høyden noe smelte/frys skare. Ellers våt og kornete send.

Skredfarevurdering

2 Moderat I høyden er snedekket noe mere stabilt pga litt frost. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1100 moh

Skredaktivitet

3. jun. I løpet av dagen Våte løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 1100 moh

ObsID: 237917

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

03.06.2020 kl. 18:25

442 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@obskorps Kommentar:  Bilde tatt sør langs østsiden av Lyngen fjorden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@obskorps

Vær

Ikke nedbør 7 °C 1 m/s fra NV ↘ 40% skyer Sol og litt trekk i luften.

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Våt løssnø Fuktig Homogent snølag av fuktig smelteomvandlet sne. Smelter godt i sidene langs fjorden.

Skredfarevurdering

2 Moderat Smeltingen vil formentlig stabilisere snedekket Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 700 moh og 200 moh

Skredaktivitet

3. jun. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 237916

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

03.06.2020 kl. 15:22

807 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye snø i høyden kombinert med høy temperatur kan gi naturlig utløste skred både flakskred og løssnøskred i bratte heng. Skred kan også løses ut som følge av skavlbrekk Værutsikter tilsier fortsatt moderat skredfare med mulig naturlig utløste skred. Dette gjelder i høyde over 500 meter.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Skredaktivitet

3. jun. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm F MF V, 15 cm P MF V, 30 cm 1F MF V, 20 cm 4F MF Vestvendt brattheng over rygg. 850 moh

ObsID: 237896

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

03.06.2020 kl. 14:53

596 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Ikke nedbør 4% skyer

Snødekke

6-7 cm løs grovkornet gjennomvåt snø i topp over bærende grovkornet våt snø. Ski sklir i bratt terreng. Mye snø i fjellet over tregrense med noe bare rygger

ObsID: 237894

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

02.06.2020 kl. 19:15

775 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Mye vann i snøen. .7-8 cm grovkornet løs gjennomvåt snø i topp. Hardt under. Enkelte rabber tint frem men mye snø i høyden

ObsID: 237832

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

02.06.2020 kl. 18:39

439 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Regn 5 °C fra SØ ↖

Snødekke

110 cm totalt Gj våt snødekke i topp men hardt og bærende. Snøgrense ved ca 200 m. 110 cm snødybde ved tregrense. Ikke gravd til bunn men snødekket er grovkornet hardt ned til bunn

ObsID: 237830

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org