Snøskredvarsel for Nord-Troms mandag 01.06.2020

3
Betydelig
Publisert:

Våte snøskred kan løsne av seg selv, unngå derfor utløps- og utløsningsområder. Vær obs på skavlbrudd og glideskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høy temperatur og perioder med sol svekker bindingene i snødekket og fører til mye vann i snøen. Det forventes enkelte store naturlig utløste flakskred og/eller glideskred. Enten som følge av opphopning av vann, eller ved stor tilleggsbelastning som løssnøskred eller skavlfall. Mest utsatt er bratte solvendte fjellsider i høyden. Vær forsiktig rundt glidesprekker og store skavler. Enkelte løssnøskred kan forekomme i bratte fjellsider. Under 700-900 moh er snødekket i større grad smelteomvandlet og har en bedre evne til å drene vannet i snøen. Skredproblemet er derfor mindre utbredt og skredfaren ventes å være lavere her.
Snøoverflaten er smelteomvandlet og våt etter regnvær de siste dagene. Høyt til fjells kom det litt nysnø torsdag og fredag, denne er nå sannsynligvis fuktig.
Generelt er snødekket i lavlandet smelteomvandlet og drenerer vannet godt. Men høyere til fjells er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan hope seg opp innad i snøen.
Det er mer snø enn normalt og fortsatt skiføre nesten fra havnivå noen steder, men den siste uka har det smeltet mye, særlig i lavlandet. Det finnes fortsatt store skavler og glidesprekker.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest.
3 °C til 8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
4 °C til 10 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

31.05.2020 kl. 12:45

410 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Vestvendt heng, samme posisjon som observasjon fredag. Lite endring i snødekket. 160 cm snødybde
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varmt og mye vann i snøen gjør at det ventes naturlig utløste skred i bratte fjellsider. mye snø i fjellet, og med høye temperaturer vil det fortsatt være fare for naturlig utløste løssnøskred i bratte fjellsider

Snødekke

160 cm totalt 6 cm gjennomvåt grovkornet snø men bærende. Utover dagen bløtere og mye vann i snøen i solvente sider. Enkelte rabber og rygger er tint frem, men fortsatt mye snø i fjellet. Lite endring i snødekket siden fredag

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV, V over 300 moh

Skredaktivitet

31. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Renner litt snø over berg og bratte partier, men ikke sett skredaktivitet i området siden fredag

Snøprofil

ObsID: 237604

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

29.05.2020 kl. 20:06

959 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Kaldere temperatur i høyden har gjort skredfaren forbigående lavere i høyden. Men fortsatt er det mulig med naturlig utløste skred. Det er mye vann i snøen i lavere høyde

Snødekke

6-7 cm løs gjennomvåt grovkornet snø over et hardt bærende lag. Fra 800 m er det tidligere på dagen kommet snø med 2-4 cm våt nysnø som ligger over våt smeltefrys som sprekker ved fot. Tåke og null sikt men virker ikke å ha tint så mye i høyden

Skredproblem

Ø, SØ, S, SV, V mellom 800 moh og 200 moh

Skredaktivitet

30. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

29. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Kan ikke se noen få løssnøskred i solvendte sider siden forrige helg

Snøprofil

4 cm F PP W, 7 cm P MFcr W, 30 cm F MF V Vestvent heng 1000 moh hvor snødekket er tynt

ObsID: 237414

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

29.05.2020 kl. 18:23

417 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Regn 4 °C 100% skyer

Snødekke

170 cm totalt Meget våt Snødekket over tregrense er gj våt grovkornet snø som bæret godt under tregrense har snøen synker godt sammen og er uten lagdeling. Bare flekker over rygg men fortsatt mye snø

Snøprofil

20 cm 1F MF V, 30 cm P MF V, 5 cm K IF V, 105 cm K MF V Opphoping av vann over islag 50 cm ned

ObsID: 237409

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org