Snøskredvarsel for Nord-Troms søndag 31.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Våte snøskred kan løsne av seg selv, unngå derfor utløps- og utløsningsområder. Vær obs på skavlbrudd og glideskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høy temperatur og perioder med sol svekker bindingene i snødekket og fører til mye vann i snøen, noe som kan gi naturlig utløste våte skred. Mest utsatt er bratte fjellsider der sola skinner. Enkelte store flakskred/glideskred kan forventes. Enten på grunn av opphopning av vann i lag i snøen/ved bakken, eller ved stor tilleggsbelastning som løssnøskred eller skavlfall. Sigesprekker er tydelige tegn på at glideskred er i anmarsj. Hold avstand til områder med sigesprekker. Det er store skavler i fjellet, vær forsiktig ved ferdsel på rygger og topper. Skavlbrudd kan løse ut skred i underliggende terreng. Faren for alle typer våte skred avhenger av flere faktorer, som blant annet graden av vannmetning i snødekket og om det blir nattefrost eller ikke. I og med at vi er inne i en krevende periode for å kunne forutsi skredfaren, oppfordres det til konservative veivalg og god turplanlegging.
Snøoverflaten er smelteomvandlet og våt etter regnvær de siste dagene. Høyt til fjells kom det litt nysnø torsdag og fredag, denne er nå sannsynligvis fuktig.
Snødekkets oppbygging varierer med himmelretning, bratthet og høydenivå. Generelt er snødekket i lavlandet smelteomvandlet og drenerer vannet godt. Men høyere til fjells er det lagdeling i snødekket og smeltevann kan hope seg opp innad i snøen.
Det er mer snø enn normalt og fortsatt skiføre nesten fra havnivå noen steder, men den siste uka har det smeltet mye, særlig i lavlandet. Det finnes fortsatt store skavler og glidesprekker.
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-2 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Stigende temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest.
3 °C til 8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

31.05.2020 kl. 12:45

410 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Vestvendt heng, samme posisjon som observasjon fredag. Lite endring i snødekket. 160 cm snødybde
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV, V over 300 moh

Snødekke

160 cm totalt 6 cm gjennomvåt grovkornet snø men bærende. Utover dagen bløtere og mye vann i snøen i solvente sider. Enkelte rabber og rygger er tint frem, men fortsatt mye snø i fjellet. Lite endring i snødekket siden fredag

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varmt og mye vann i snøen gjør at det ventes naturlig utløste skred i bratte fjellsider. mye snø i fjellet, og med høye temperaturer vil det fortsatt være fare for naturlig utløste løssnøskred i bratte fjellsider

Skredaktivitet

31. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Renner litt snø over berg og bratte partier, men ikke sett skredaktivitet i området siden fredag

Snøprofil

ObsID: 237604

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

29.05.2020 kl. 20:06

959 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Ø, SØ, S, SV, V mellom 800 moh og 200 moh

Snødekke

6-7 cm løs gjennomvåt grovkornet snø over et hardt bærende lag. Fra 800 m er det tidligere på dagen kommet snø med 2-4 cm våt nysnø som ligger over våt smeltefrys som sprekker ved fot. Tåke og null sikt men virker ikke å ha tint så mye i høyden

Skredfarevurdering

2 Moderat Kaldere temperatur i høyden har gjort skredfaren forbigående lavere i høyden. Men fortsatt er det mulig med naturlig utløste skred. Det er mye vann i snøen i lavere høyde

Skredaktivitet

30. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

29. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Kan ikke se noen få løssnøskred i solvendte sider siden forrige helg

Snøprofil

4 cm F PP W, 7 cm P MFcr W, 30 cm F MF V Vestvent heng 1000 moh hvor snødekket er tynt

ObsID: 237414

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

29.05.2020 kl. 18:23

417 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

170 cm totalt Meget våt Snødekket over tregrense er gj våt grovkornet snø som bæret godt under tregrense har snøen synker godt sammen og er uten lagdeling. Bare flekker over rygg men fortsatt mye snø

Vær

Regn 4 °C 100% skyer

Snøprofil

20 cm 1F MF V, 30 cm P MF V, 5 cm K IF V, 105 cm K MF V Opphoping av vann over islag 50 cm ned

ObsID: 237409

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

28.05.2020 kl. 15:04

719 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  StigR@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  StigR@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@obskorps Kommentar:  Foto mot vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 0,3 °C 3 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Snebyger i høyden

Skredproblem

Våte løssnøskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Over en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 400 moh

Snødekke

195 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 750 moh. Snøgrense på 50 moh Våt løssnø Fuktig Skogen mye våt løssnø. Ca 1 m fra 200 moh. Våt sne opp til ca850 moh der det finnes smelte/frys skare.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere våte løssnøskred i flere himmelretninger.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye tung våt sne. Det sees enkelte glidesprekker i ikke alt for bratt terreng. Mellom 25-30 grader. Ytterligere vann vil øke skredfaren betydelig. Kaldere vær vil stabilisere snedekket i høyden. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

28. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 800 moh og 400 moh

Snøprofil

20 cm F MF/MFsl M-W, 22 cm 4F MF/MFcl M, 74 cm 1F MF/MFcl M -0,3 °C @ 0 cm, -0,4 °C @ 10 cm, -0,4 °C @ 20 cm, -0,4 °C @ 30 cm, -0,4 °C @ 40 cm, -0,4 °C @ 50 cm, -0,4 °C @ 60 cm, -0,4 °C @ 70 cm, -0,4 °C @ 80 cm, -0,4 °C @ 100 cm

ObsID: 237282

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org