Snøskredvarsel for Nord-Troms fredag 29.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Regn fører til økende skredfare. Svake lag kan vekkes til live og øke faren for naturlig utløste skred. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Regn svekker snødekket, og enkelte naturlige utløste skred kan forventes. Høyt til fjells kan det komme noe nysnø og det kan det dannes enkelte fokksnøflak i nysnøen, men disse antas å stabiliseres raskt. Flakskred av stor størrelse kan forekomme, enten på grunn av opphopning av vann i lag i snøen, eller ved stor tilleggsbelastning som løssnøskred eller skavlfall. Utbredelsen av de svake lagene som gir grunnlag for disse flakskredene er usikker. Unngå områder under glidesprekker og skavler.
I skogen er det våt snø uten særlig lagdeling. I fjellet finnes det fortsatt lagdeling i snødekket. Høyt til fjells kan det ligge noe nysnø på overflaten.
Det ble observert mange våte løssnøskred og våte flakskred i begynnelsen av uka, særlig i solvendte heng.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og det finnes mange store skavler.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-3 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-2 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

29.05.2020 kl. 20:06

959 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Kaldere temperatur i høyden har gjort skredfaren forbigående lavere i høyden. Men fortsatt er det mulig med naturlig utløste skred. Det er mye vann i snøen i lavere høyde

Skredproblem

Ø, SØ, S, SV, V mellom 800 moh og 200 moh

Snødekke

6-7 cm løs gjennomvåt grovkornet snø over et hardt bærende lag. Fra 800 m er det tidligere på dagen kommet snø med 2-4 cm våt nysnø som ligger over våt smeltefrys som sprekker ved fot. Tåke og null sikt men virker ikke å ha tint så mye i høyden

Skredaktivitet

30. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

29. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Kan ikke se noen få løssnøskred i solvendte sider siden forrige helg

Snøprofil

4 cm F PP W, 7 cm P MFcr W, 30 cm F MF V Vestvent heng 1000 moh hvor snødekket er tynt

ObsID: 237414

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

29.05.2020 kl. 18:23

417 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Regn 4 °C 100% skyer

Snødekke

170 cm totalt Meget våt Snødekket over tregrense er gj våt grovkornet snø som bæret godt under tregrense har snøen synker godt sammen og er uten lagdeling. Bare flekker over rygg men fortsatt mye snø

Snøprofil

20 cm 1F MF V, 30 cm P MF V, 5 cm K IF V, 105 cm K MF V Opphoping av vann over islag 50 cm ned

ObsID: 237409

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

28.05.2020 kl. 15:04

719 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  StigR@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  StigR@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@obskorps Kommentar:  Foto mot vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø 0,3 °C 3 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Snebyger i høyden

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye tung våt sne. Det sees enkelte glidesprekker i ikke alt for bratt terreng. Mellom 25-30 grader. Ytterligere vann vil øke skredfaren betydelig. Kaldere vær vil stabilisere snedekket i høyden. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere våte løssnøskred i flere himmelretninger.

Skredproblem

Våte løssnøskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Over en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 400 moh

Snødekke

195 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 750 moh. Snøgrense på 50 moh Våt løssnø Fuktig Skogen mye våt løssnø. Ca 1 m fra 200 moh. Våt sne opp til ca850 moh der det finnes smelte/frys skare.

Skredaktivitet

28. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 800 moh og 400 moh

Snøprofil

20 cm F MF/MFsl M-W, 22 cm 4F MF/MFcl M, 74 cm 1F MF/MFcl M -0,3 °C @ 0 cm, -0,4 °C @ 10 cm, -0,4 °C @ 20 cm, -0,4 °C @ 30 cm, -0,4 °C @ 40 cm, -0,4 °C @ 50 cm, -0,4 °C @ 60 cm, -0,4 °C @ 70 cm, -0,4 °C @ 80 cm, -0,4 °C @ 100 cm

ObsID: 237282

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org