Snøskredvarsel for Nord-Troms torsdag 28.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Torsdag synker temperaturen videre, og snøpakken vil generelt stabilisere seg. Det kommer likevel noe nedbør, særlig i ytre strøk, som gjør at skredfaren opprettholdes. Enkelte naturlig utløste skred kan ventes. Over mildværsgrensa vil nedbøren komme som nysnø, men denne vil stort sett være fuktig og ikke føre til fokksnøflakdannelse av betydning. Under mildværsgrensa vil det fortsatt være lett for en enkel skiløper å løse ut våte løssnøskred. Flakskred opp til stor størrelse trenger sannsynligvis stor tilleggsbelastning for å løses ut, men en slik belastning kan komme av mindre løssnøskred eller skavlfall. Utbredelsen av de svake lagene som gir grunnlag for disse flakskredene er usikker. Unngå områder under glidesprekker og skavler.
I skogen er det våt, råtten snø uten lagdeling. Over skoggrensa er snøen fuktig øverst i alle himmelretninger etter temperaturøkning de siste dagene. Om natten fryser snøoverflaten til mildværsskare i høyden. I fjellet finnes det fortsatt snø med lagdeling og mye snø.
I naboregionene Lyngen og Vest-Finnmark er det observasjoner som tyder på at det finnes kantkorn over skare høyt i snødekket. Det antas at dette derfor også finnes i Nord-Troms, men utbredelsen av dette er usikker.
Det har blitt observert mange våte løssnøskred og våte flakskred de siste dagene, særlig i solvendte heng.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og det finnes mange store skavler.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-3 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh natt til onsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-3 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

28.05.2020 kl. 15:04

719 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  StigR@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  StigR@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@obskorps Kommentar:  Foto mot vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

28. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 800 moh og 400 moh

Vær

Snø 0,3 °C 3 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Snebyger i høyden

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mye tung våt sne. Det sees enkelte glidesprekker i ikke alt for bratt terreng. Mellom 25-30 grader. Ytterligere vann vil øke skredfaren betydelig. Kaldere vær vil stabilisere snedekket i høyden. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I denne fjellsiden

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere våte løssnøskred i flere himmelretninger.

Snødekke

195 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 750 moh. Snøgrense på 50 moh Våt løssnø Fuktig Skogen mye våt løssnø. Ca 1 m fra 200 moh. Våt sne opp til ca850 moh der det finnes smelte/frys skare.

Skredproblem

Våte løssnøskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Over en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 400 moh

Snøprofil

20 cm F MF/MFsl M-W, 22 cm 4F MF/MFcl M, 74 cm 1F MF/MFcl M -0,3 °C @ 0 cm, -0,4 °C @ 10 cm, -0,4 °C @ 20 cm, -0,4 °C @ 30 cm, -0,4 °C @ 40 cm, -0,4 °C @ 50 cm, -0,4 °C @ 60 cm, -0,4 °C @ 70 cm, -0,4 °C @ 80 cm, -0,4 °C @ 100 cm

ObsID: 237282

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

25.05.2020 kl. 17:16

moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE Kommentar:  Laussnøskred
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Ingrid@NVE

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Har vore i området arnøya og kågen dei siste dagane, og kjørt til olderdalen. Det har jamt gått våte skred og dei går når sola står på. Det betyr at det har gått i alle eksposisjonar sidan det er midnattsol, men det varierer iløp av døgnet kva himmelretning som er mest utsatt. Det er både laussnøskred og flakskred. Str. Varierer, dei fleste er størrelse 2 og 3. Flakskreda er såpass store at det tyder på vedvarende svake lag som blir våte/fuktige. Men ser ikkje ut til at dette finnast overalt. I tillegg er det skavlbrot og glidesprekker har starta å utvikle seg. Det er mykje snø som skal ned..

ObsID: 236955

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

25.05.2020 kl. 13:13

733 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Hallvard@SkredAS
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Snøgrense på 100 moh Våt løssnø Våt Stor variasjon i hardhet på snøen med bratthet. Rimelig våt løssnø der det er bratt. Ganske fast i slakt terreng.

Tester

LBT@80cmQ3 Svært stor belastning. Får en følelse at det skal veldig mye til å løse ut flak, men er nok ikke helt usannsynlig hvis skarelag er litt mer intakte i andre himmelretninger. Bruddet gikk ikke i noe tydelig lag, men det var antydning til rester av skarelag i den nedre delen av profilen.

Skredaktivitet

25. mai. I løpet av dagen Glideskred 3 - Store. Naturlig utløst Se kommentar vått flakskred.

25. mai. I løpet av dagen Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Så ett vått flakskred (har ikke bilde) som nok er et par dager gammelt. Utløst av glideskred som har gått i overkant, men flakskredet har gått i snødekket. Dvs svært stor tilleggsbelastning.

25. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Har gått masse våte løssnøskred siste dagene. Mye str 1, men noe str 2 også. Hørte og så et par mens vi har vært ute i dag.

Snøprofil

5 cm F MF W, 2 cm 4F MFcr W, 4F MF W, 35 cm 1F/P- MF W, 1F MFcr W, 15 cm 1F MF W, 2 cm P MFcr W Dreneres vann gjennom, 76 cm 1F MF W, 10 cm 4F MF W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 5 cm, 0 °C @ 18 cm, 0 °C @ 35 cm, 0 °C @ 55 cm, -0,2 °C @ 75 cm, -0,1 °C @ 95 cm, -0,1 °C @ 120 cm, -0,2 °C @ 145 cm

ObsID: 236948

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org