Snøskredvarsel for Nord-Troms søndag 17.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det kan finnes områder med svake lag under den vindtransporterte snøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Eldre fokksnø fra fredag antas nå å ha stabilisert seg de fleste steder, men kan stedvis fortsatt være mulig å løse ut ved stor tilleggsbelastning. Litt synkende temperatur og overskyet vær fører til at faren for våte løssnøskred avtar. Enkelte store skred er observert den sist uka. Dette kan tyde på at det kan være vedvarende svake lag tilstede i snødekket enkelte steder, men dette er ikke bekreftet av andre observasjoner. Det er fortsatt mye snø og store skavler i regionen. Vær varsom rundt skavler og eventuelle glidesprekker.
Mye vind og en del nysnø fredag har lagt fokksnø av varierende hardhet i leområder, vesentlig mot nord-øst. Fredag ble det observert moderat snøfokk i høyden, men fuktig snødekke under ca 500 moh.
I naboregionen, Lyngen, er det observert enkelte steder med kantkorn høyt i snødekket, men utbredelsen av dette er usikker. I høyden finnes kantkornlag dypt i snødekket, men dette er ikke mulig å påvirke nå.
Torsdag morgen ble det observert et stort naturlig utløst flakskred i østvendt terreng ved Storslett.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og det finnes mange store skavler.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-8 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-8 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

15.05.2020 kl. 17:00

905 moh

mikal@nortind (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  mikal@nortind
ObsID: 235786

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

15.05.2020 kl. 11:53

438 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

250 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Tørr og myke fokksnøflak i le for SV vind. Mer avblåst og skare over rygger og losider. Fuktig snødekke opptil 550 m.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kommet endel nysnø kombinert med vind hovedsaklig fra SV. Har gitt pålagring av fersk fokksnøflak i leområder. Skreproblemet er mest gjeldene i høyereliggende områder. Fokksnøflak vil stabilisere seg relativt raskt og dermed også synkende skredfare. Med stigende temperatur og sol er det mulig med naturlig utløste løssnøskred i solvendte sider

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 600 moh

Skredaktivitet

15. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 235748

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

15.05.2020 kl. 11:44

399 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Våt nysnø opp til 400 m. Over tregrense har vind fra sv pålagret myke Fokksnøflak i leområder. Pågår lett snøtransport

Vær

12 m/s fra SV ↗ 100% skyer

ObsID: 235743

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

14.05.2020 kl. 18:56

954 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Litt tørr løssnø i nordvendte sider. Snødekket over tregrensa er vekselsvis tørr fokksnø i isolerte områder, 3-4 cm porøs solpåvirket skarelag hvor sola har tatt tidligere på dagen. Over rygger er snødekket hard skare. Fokksnøflak i enkelte leheng nordvendte sider og i skyggesider.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snøbyger og vind fra Nv vfra torsdag kveld vil gi pålagring av fersk fokksnøflak i leheng som trenger tid å stabilisere seg, Fokksnøflak fra siste snøfall har fått til til å stabilisere seg Ventet vær med snø i høyden kombinert med vind fra ulike retninger vil gi ny pålagring av ustabile fokksnøflak i leheng. Dette vil gi en forbigående økt skredfare i regionen til betydelig. Utover fredag ettermiddag vil snøbygene avta og fokksnøflak er ventet å stabilisere seg utover lørdagen. Stigende temperatur og sol lørdag vil øke faren for naturlig utløste løssnøskre i solvente sider. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 500 moh

Vær

Snø -1 °C fra NV ↘ 100% skyer Sol og fint vær tidlig på dagen. Utover ettermiddagen dreining til NV og snøbyger fra ca 500 m.

Skredaktivitet

14. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 235663

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

14.05.2020 kl. 08:14

830 moh

StigR@Obskorps (***)

Skredhendelse

14. mai 08:14 (+02:00) Tørt flakskred 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 830 moh og sluttet på 679 moh Brattheng Str 3 skred ved Snøfonna på Storslett

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ukjent tidspunkt innen siste døgn.

ObsID: 235570

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org