Snøskredvarsel for Nord-Troms torsdag 27.02.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder der det samler seg fokksnø, feks bak rygger, i søkk og renneformasjoner. Lettest å løse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mykt.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren avhenger en del av hvor mye snø som kommer på onsdag. Det er mulighet for lokalt store snømengder og denne nysnøen trenger tid på å stabilisere seg. Perioder med en del vind vil flytte snø inn i leområder og føre til ferske ustabile fokksnøflak. I områder som har fått mindre mengder nysnø de siste dagene vil muligheten for store skred være mindre og skredfaren generelt noe lavere.
Mandag og tirsdag kom en del snøbyger og NV vind i ytre strøk. Det har vært store variasjoner i hvor mye snø som har kommet i regionen. Gammelt snødekke består i stor grad av ulike skarelag og smelteomvandlet snø.
Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn under skarelag fra januar, trolig mest fremtredende i indre deler av regionen. Men dette ligger stort sett dypt og er vanskelig å påvirke.
10 mm i døgnet, opp mot 30 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørøst., endring til stiv kuling fra vest om ettermiddagen.
-16 °C til -6 °C på 1100 moh.
Passerende lavtrykk gir kraftigere vind en periode om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest.
-12 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Varierende vindretning og styrke gjennom dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

27.02.2020 kl. 13:59

1049 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  StigR@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@obskorps

Vær

Ikke nedbør 10 m/s fra SØ ↖ 50% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Snødekke

Kraftig snøfokk Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Vindpakket mykt. Enkelte steder hardere. Obs på store skavler etter mye vind fra s/sø i lenger periode. Mye vindtransportert sne lager store skavler i heng mot n/nø

ObsID: 217810

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

27.02.2020 kl. 12:56

643 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  StigR@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@obskorps

Tester

CTH22@33cmQ2 Middels

Vær

Ikke nedbør -3,1 °C 8 m/s fra S ↑ 50% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Fersk vindtransportert sne legger seg i le. Varierende hardhet i lagene. Svakt lag i fokksne finnes men vanskelig å påvirke. Varslet faregrad er for høy

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, SV, V, NV

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket hard Tørr

Skredaktivitet

27. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Observert flere middels løssnøskred på øst siden av uløy. Naturlig utløste. 5-8 stk. I bratte heng. Ingen i dette området.

ObsID: 217818

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

27.02.2020 kl. 12:22

482 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  StigR@obskorps

Vær

Ikke nedbør 5 m/s fra S ↑ 45% skyer

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Mye løssnø, 10-30 cm. Under skoggrensen myk og upåvirket av vind. Over skoggrensen samme mengde men moderat snøfokk og vindpåvirket. Under 200moh er snøen påvirket av mildværet. Noe fuktig.

Snødekke

Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr

ObsID: 217766

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

27.02.2020 kl. 11:56

25 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Ikke nedbør 2 °C fra S ↑ Kraftig vind fra sør

Snødekke

Observert langs vei fra kvænangsfjellet og sørover. Kraftig vind og snøfokk hvor vind får tak. Flytter mye snø. Set ut som det har vært mye vind i høyden

ObsID: 217759

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

27.02.2020 kl. 11:24

58 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@obskorps

Vær

Ikke nedbør 5 m/s fra SØ ↖ 55% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 217747

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

26.02.2020 kl. 20:47

17 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  StigR@obskorps

Vær

Snø 0 °C 0 m/s 100% skyer Snebyger med enkelte vind kast.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Stort snefall med rask temp stigning og vind enkelte steder vil påføre større belastning og høyere risiko for naturlig utløste skred. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre løssnøskred Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Fylket/varslingsregion

Stort snøfall Område: Fylket/varslingsregion

ObsID: 217653

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org