Snøskredvarsel for Nord-Troms søndag 26.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leheng der det har samla seg fersk fokksnø de siste dagene.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er ventet lite nedbør i regionen lørdag og søndag, men lengst nord i regionen vil det natt til søndag blåse friskt fra NV og der det er løssnø tilgjengelig kan man forvente seg dannelse av ferske fokksnøflak. Ellers i regionen ventes at fokksnøen fra tidligere i uken gradvis stabiliserer seg. Det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn dypere i snødekket, men det er ventet at dette laget stort sett er vanskelig å påvirke. Synkende temperaturer søndag og mandag kan potensielt føre til økende aktivitet i dette laget.
Denne uka har det kommet 20-40 cm snø i regionen, mest i nordlige og ytre strøk. I skogen ligger det rundt 30 cm snø, mens i tregrensen og høyere er snøen vindpåvirket i varierende grad, med både hard vindpåvirket snø og løs nysnø i enkelte lommer. Observasjoner tyder på at fokksnøen er relativt stabil.
Det er observert lag med kantkorn over/under skarelag flere steder i regionen, og der snødekket har vært tynt er det observert drønn. Forrige helg ble det observert kantkorn både på 300 og 600 moh på Kvænangsfjellet.
Torsdag ettermiddag ble et middels stort naturlig utløst skred observert ved Otertinden ved Storfjord. Noen små, str. 1, naturlig utløste tørre løssnøskred som har gått i svært bratt terreng, ble observert ved Kåfjord på fredag.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-15 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-20 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

26.01.2020 kl. 13:57

844 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Ikke nedbør -13 °C fra SØ ↖

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

ObsID: 209884

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

26.01.2020 kl. 13:22

271 moh

Nilsjo (Ukjent)

Vær

12 °C 5 m/s fra SØ ↖ )

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn over tregrense.

ObsID: 209875

Nord-Troms / Skjervøy

Snø

26.01.2020 kl. 11:38

775 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Andreas@SVV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Andreas@SVV
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  En del str 2 skred i forskjellige himelretning og i bratt terreng (over 40grader). Antas flakskred i fokksnøen natt til søndag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV Forventet vind ca 15m/s fra SØ mandag og tirdag. Finnes mye snø for transport.

Faretegn

Ingen faretegn observert Mye ubunden snø tilgjenlig for transport.

Snødekke

Ikke snøfokk Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye ubunden snø tilgjenlig for transport. Ca 30-40cm på tur opp til Arnøyhøgda.

Skredfarevurdering

2 Moderat Regiatrert en hel del str 2 flak skred i ulike himmelretninger. De antas gått natt til søndag i NØ kuling. På tidlig søndagsmorgenen kom ca 20cm nysnø uten vind. Det ligger mye snø tilgjengelig for transport. Kantkorn under skare er registrert men gav ikke noen særlig respons. Forventet vind ca 15m/s fra SØ mandag og tirdag. Finnes mye snø for transport. Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@40cmQ2 Middels-god stabilitet

Snøprofil

20 cm F PP, 20 cm 4F DF, 1 cm K MFcr, 2 cm 4F RGxf, 30 cm 1F RG, 1 cm K MFcr, 40 cm 1F RG, 2 cm K MFcr, 40 cm P MF -9,6 °C @ 10 cm, -2,5 °C @ 140 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 209912

Nord-Troms / Skjervøy

Snø

25.01.2020 kl. 12:47

579 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Moderat snødrev fra NØ

Skredfarevurdering

2 Moderat Antatt god stabilitet i gammel snø og ikke noen vedvarende svake lag som ga brudd på stabilitetstester (denne plass). Fersk fokksnø fra NØ med oppsprekking rundt skien antas å være det som kan gi skred. Kom nok ca 10-20cm nysnø ila dagen og blåste fra NØ med ca 10-15m/s. Fokksnøen stabiliserer seg langsammere pga kaldere tempretur. Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@150cmQ3 God stabilitet.

Snøprofil

5 cm F DF, 25 cm 1F RG, 1 cm K MFcr, 30 cm P RGlr/RGsr, 2 cm K MFcr, 25 cm P RG, 2 cm 1F RGxf, 1 cm K MFcr, 30 cm P RG, 40 cm P MF -6 °C @ 10 cm, -4 °C @ 70 cm, -2 °C @ 150 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 209728

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

25.01.2020 kl. 11:23

468 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Østvendt heng ved tregrensa. 40 cm fokksnø av ulik hardhet over tynn porøs skarelag etter mildvær tirsdag. blyanthard fokksnø under dette skarelaget. Stabilt

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Vindpakket hardt snødekke over tregrensa. Litt løssnø tilgjengelig for vindtrasnport i skog. Fokksnøflak har fått tid til å stabilisere seg.

Snøprofil

ObsID: 209681

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

24.01.2020 kl. 12:44

1008 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 700 moh og 300 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Over tregrensa er det neste av nysnøen flyttet på. Vindpakket hardt og bærende. Stabile forhold. Kantkornlaget er ikke et aktuelt skredproblem

Skredaktivitet

24. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 209543

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

24.01.2020 kl. 12:34

625 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  StigR@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh

Vær

Ikke nedbør -5,5 °C 2 m/s fra SØ ↖ 60% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Snødekke

235 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr I skogen er det ca30 cm med tørr nysnø. Ikke vindpåvirket. Under dette fuktig smeldeomdannet sne fra mandagens regnvær. Over tregrense er det stedvis mye løs nysne. Stedvis vindpåvirket hard.

Skredfarevurdering

2 Moderat Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

24. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ. Mellom 600 moh og 500 moh 4-5 små selvutløste skred i svært bratt terreng. Sannsynlig gått siste døgn etter stort påfyll av sne fra NV.

Tester

ECTN13Q3 God

Snøprofil

8 cm F DF 1 mm D, 18 cm 4F DF 1 mm D, 3 cm 4F FC 0 mm D, 32 cm 4F DF 1 mm D, 28 cm 1F RG/RGxf, 7 cm P MF 1 mm D -7 °C @ 0 cm, -5,7 °C @ 10 cm, -4,5 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3,4 °C @ 40 cm, -2,9 °C @ 50 cm, -2,5 °C @ 60 cm, -2,2 °C @ 70 cm, -2 °C @ 80 cm, -1,8 °C @ 90 cm, -1,6 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 209582

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

24.01.2020 kl. 10:53

59 moh

StigR@obskorps (***)

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C fra SØ ↖ 55% skyer

ObsID: 209521

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

24.01.2020 kl. 10:46

370 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Ikke nedbør -3 °C fra SØ ↖ 40% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr 15. Cm løssnø i skog. Mer bundet og vindpåvirket over tregrense. Tynn porøs skarelag fra mildvær tirsdag under fokksnøen. Fokksnøflak virker stabil

ObsID: 209520

Nord-Troms / Storfjord

Snø

23.01.2020 kl. 14:46

556 moh

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps Kommentar:  Virker som et rimelig ferskt skred.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  FrodeHansen@ObsKorps

Vær

Snø 0 °C 100% skyer

Skredaktivitet

23. jan. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst N, NØ

ObsID: 209446

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

23.01.2020 kl. 13:04

696 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Vindpakket hard

ObsID: 209429

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

23.01.2020 kl. 12:26

452 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Østvendt skogsgrense
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 2500 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk Vindpakket myk Tørr En del vind men lite vindtransport. Det meste er flyttet på etter gårsdagens snø med NV vind. Fokksnø virker å ha stabilisert seg. Over tregrense mer vindpakket hard.

Skredfarevurdering

2 Moderat Observasjon basert på tur i indre deler av regionen. Snø kombinert med NV vind fra onsdag har gitt pålagring av fokksnøflak i leområder. Dette virker å ha stabiliser seg godt. Vind har endret til SV og kan ha gitt enkelte ustabile fokksnøflak i nye lesider. Men lite løssnø tilgjengelig for vindtransport. Kantkorn er ikke et aktivt skredproblem Værutsikter tilsier roligere forhold med ytterligere stabilisering

Snøprofil

15 cm 4F RG, 20 cm 1F RG, 5 cm F/4F DF, 1 cm P MFcr, 6 cm 4F RG, 20 cm 1F RG, 50 cm P MF ECTN14@25.

ObsID: 209406

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

23.01.2020 kl. 10:52

998 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 209380

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org