Snøskredvarsel for Nord-Troms mandag 20.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø i høyden. Her kan man løse ut store skred. I lavlandet kan våte skred løsne av seg selv.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kommer nytt lavtrykk med nedbør og temperaturstigning. Skredfaren øker i det været slår inn. Der nedbøren kommer som snø vil det legges opp ferske fokksnøflak. Der pålagringen er størst vil det være lett å løse ut skred og skred kan bli store. Der nedbøren kommer som regn kan våte skred løsne av seg selv.
Etter mange dager med relativt lite vind er det fortsatt løs snø i terrenget. Snøen er noe mer vindpåvirket over tregrensa, men også her er det myke flak og løs snø mange steder. Der vinden har fått tak ligger hardere fokksnø og på svært vindutsatte steder er det avblåst. Lavtrykket som kommer inn mandag vil endre på snødekket.
Det er tidligere observert lag med kantkorn over/under skarelag over ca 600 moh, men det er ikke registrert aktivitet fra dette laget den siste tiden.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til liten kuling fra sør om formiddagen.
-14 °C til -6 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om kvelden.
-8 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

20.01.2020 kl. 19:11

444 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN28@30cmQ3 God

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: I skogen er sneen fuktig ned til ca 35-40 cm.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig Fuktig løssnø. Lite vindpåvirket under tregrensen, mer over.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Vær

Sludd 0,1 °C 3 m/s fra SØ ↖ Tåke og lite sint fra 350-400moh. Sludd.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Snøprofil

13 cm F DF 1 mm/0 mm W, 27 cm F RG 0 mm/0 mm M, 12 cm 4F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F MF 1 mm/0 mm D, 24 cm 1F FC/FCxr 1 mm/0 mm D, 18 cm P MF 1 mm/0 mm M 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207962

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

20.01.2020 kl. 18:00

59 moh

StigR@obskorps (***)

Snødekke

Våt

Vær

Regn 3,5 °C 3 m/s fra S ↑

ObsID: 207957

Nord-Troms / Kvænangen

Snø

19.01.2020 kl. 13:43

290 moh

jan arild@obskorps (*****)

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

75 cm totalt Vindpakket hard Tørr Vindpakket av ulik hardhet i høyden. Gammel skare over rygger. Tykt lag av kantkorn over og under flere skarelag. Tydelige drønn men på områder hvor det er mye avblåst og tynt snødekke.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 400 moh

ObsID: 207741

Nord-Troms / Kvænangen

Snø

19.01.2020 kl. 12:14

640 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP16@25cmQ3

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk Vindpakket i leområder. Skare over rygger. Tykt lag av Kantkornlag mellom skarelag på steder hvor vind har blåst bort mye snø. En del drønn på dette laget. Ikke et skredproblem men bør nok fortsatt føles med

Snøprofil

10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm K MF 0 mm/0 mm, 4 cm F MF 0 mm/0 mm, 3 cm K MF 0 mm/0 mm, 15 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 30 cm K MF 0 mm/0 mm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 207740

Nord-Troms / Kvænangen

Snø

19.01.2020 kl. 11:54

597 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

ObsID: 207703

Nord-Troms / Kvænangen

Snø

19.01.2020 kl. 11:07

378 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Litt løsnø i leområder. Fokksnøflak hvor vind har fått tak

Vær

Ikke nedbør -7 °C 10% skyer

Snøprofil

25 cm F/4F DF, 23 cm P RG, 4 cm K MFcr, 15 cm K RG, 4 cm P MF, 23 cm 1F, 3 cm K MFcr, 50 cm P MF

ObsID: 207697

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org