Snøskredvarsel for Nord-Troms onsdag 04.12.2019

4
Stor
Publisert:

Mildvær og mye regn gir økt fare for naturlige våte skred, spesielt nord i regionen. I høyfjellet vil fersk fokksnø være skredproblemet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred. Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Hold deg unna terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mildvær og nedbør som regn høyt til fjells vil svekke bindingene i snødekket. Det kan forventes middels store, naturlig utløste våte skred. Det er ventet mest nedbør nord i regionen, spesielt Kågen og Arnøya, og skredfaren vil derfor være størst her. Høyt til fjells, over mildværsgrensa vil det kunne dannes ferske, ustabile fokksnøflak. Noen få steder kan det ligge et lag av kantkornet snø under fokksnøen. Dersom fuktigheten klarer å påvirke dette laget kan skredene bli store.
Kraftig vind og stort snøfall de siste dagene har ført mye snø i mange leområder. Den kraftige vinden har gjort at snøen er ujevnt fordelt i terrenget. Det underliggende snødekket består stort sett av et tynt skarelag eller eldre fokksnø. Før siste snøfall var det betydelig mindre snø i indre deler av regionen.
Det er observert et vedvarende svakt lag av kantkorn både over og under et skarelag nede i snødekket. Siste observasjon tyder på at dette stort sett ligger dypt og at utbredelsen er begrenset.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-10 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 - 20 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-3 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

04.12.2019 kl. 19:01

272 moh

MAS (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  MAS

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 200671

Nord-Troms / Skjervøy

Snø

04.12.2019 kl. 07:53

8 moh

tuh@nve (***)

Skredaktivitet

4. des. I løpet av dagen (+01:00) Fra SVV: FV7940 på strekningen Årviksand- Nymoen stengt pga snøskred.

ObsID: 200526

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

02.12.2019 kl. 13:17

80 moh

StigR@obskorps (***)

Skredaktivitet

2. des. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng Skred i skjæring der vegen passerer. Dekker ett kjørefelt. Ifølge lokal har det aldri gått skred på stedet tidligere. Skredet er ikke observert av undertegnede men bekreftet fra ulike hold.

ObsID: 200453

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

01.12.2019 kl. 12:09

751 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

80 cm totalt Kraftig snøfokk 30 cm nysnø Store mengder nysnø de to siste dagene kombinert med kraftig vind fra NV/V/SV. Myke Fokksnøflak i le rundt tregrensa. Mer avblåst over tregrensa. Færre drønn i dag. Indre feler av regionen har det vært betydelig mindre snø før siste snøfall hvor det tynne gamle snødekket av tynn skare og lag med kantkorn (store krystaller) lå stedvis i terrenget.

ObsID: 200100

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org