Snøskredvarsel for Nord-Troms søndag 10.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Skjervøy

Snø

07.11.2019 kl. 12:27

481 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Dårlig bilde av mindre str 1 flakskred

Skredfarevurdering

1 Liten Daisybell operasjon Singla/Oterelven: Snødekket er forholdsvis hardt og ingen skred av betydelse utløst. Observert noen str 1 flakskred fra tidligere. Det antas fra tidligere obeservasjoner kantkorn i snødekket men lørdagens karftige vind og mandagens høyere tempratur antas å ha stabilisert snøen. Sannsynligvis ligger kankornen i lokale lommer under et hardt lag av fokksnø. Mulig faregrad 2. Fare for str 1 skred i noen bratte heng med liten tileggsbelastning.

ObsID: 197823

Nord-Troms / Skjervøy

Snø

07.11.2019 kl. 11:56

7 moh

martin@svv (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  martin@svv

Skredaktivitet

7. nov. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Str 1-2

ObsID: 197822

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org