Snøskredvarsel for Nord-Troms fredag 31.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med tørre nysnøflak i høyden. I lavlandet kan det gå små, naturlig utløste våte løssnøskred. Unngå områder under glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflak fra onsdag i leformasjoner mot Ø ventes å stabilisere seg raskt pga. våt og stabil underliggende snø, men kan fortsatt medføre middels store skred, str. 2 ved stor tilleggsbelastning. Det ventes påfyll av snø igjen fra ettermiddagen sammen med varierende vindretning, og det kan dannes nysnøflak i leformasjner i flere himmelretninger. Under nysnøgrensa kan det gå enkelte små, våte løssnøskred. Skredvarslingen for sesongen 2018/2019 avsluttes 31.05. Vi takker for nå og minner om varslingsstart for neste sesong 01.12.2019.
Snøen er hovedsaklig våt, grovkorna og smelteomdanna fra bunn til topp. I overflata var det tirsdag delvis bærende skare, men den ble bløtere utover dagen etter hvert som sola sto på. I bratte sider og avblåste rygger kan det være bart til fjelltopphøyde, mens andre steder kan det være sammenhengende snø ned til 100 moh. Generelt sett er snøgrensa på ca. 200 moh på kysten, og på ca. 300-400 moh lenger inn i landet.
Det gamle snødekket er generelt smelteomvandlet og forventes å være uten kritisk lagdeling.
Ved Djupvik er det tirsdag observert små, våte løssnøskred i solvendte heng.
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordøst., endring til stiv kuling fra vest om formiddagen.
-3 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh natt til torsdag.
Skyet.
Synkende snøgrense til 600 moh utpå dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 - 12 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør., endring til bris fra nordvest om formiddagen.
-3 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

28.05.2019 kl. 13:04

1231 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps Kommentar:  Nv vendt brattheng 850 moh. 7 cm K smeltefrys/ 20 cm F gj våt smelteomvandlet / 70 cm 4F-1F våt smelteomvandlet

Vær

Ikke nedbør 5 °C 10% skyer

Snødekke

70 cm totalt Snøgrense på 400 moh Delvis bærende smeltefrys i topp. Etter hvert bløtere når sola sto på. 1-2 cm nysnø over 900 m. Snøfritt over rygger. Renner små våt løssnøskred i solvendt side.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

28. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

ObsID: 195836

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org