Snøskredvarsel for Nord-Troms lørdag 18.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Skredfaren varierer i løpet av døgnet. Faren er størst i solvendte heng og når dagen er på sitt varmeste.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig ved skred i terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små skred som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Unngå langvarige opphold i løsneområder og utløpsområder for skred. Husk at selv små skred er tunge og kan skade deg, særlig nært terrengfeller. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger. Følg med når snøoverflaten blir våt.
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stigende temperatur og perioder med sol vil føre til økende fare for middels store våte løssnøskred utover dagen. I høyden kan det også forekomme enkelte våte flakskred i leområder med fokksnø.
Tidligere i uka kom det litt påfyll av snø over ca. 500 moh med vind fra vest. Torsdag var snødekket fuktig opp til ca. 800 moh. I lavlandet er snøen våt og smelteomvandlet. Under ca 200moh er det lite snø igjen.
Høyt til fjells, særlig i nordvendte heng kan det fremdeles være vedvarende svake lag tilstede, men disse ligger i så fall dypt og under hard snø og er ikke mulig å påvirke nå.
Det er ikke registrert skredaktivitet de siste dagene.
0 - 3 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-2 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Inversjon kan gi plussgrader til fjelltopphøyde om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-1 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

16.05.2019 kl. 12:12

771 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Fuktig Fra 700 moh gennomfuktig snødekke. fersksnø fra de siste dager er fuktig og godt bundet til underliggende lag. Fokksnøflak har stabilisert seg godt. Over 1000 moh tørr fokksnø. Fokksnø ligger i leområder, gammel panserhard skare over rygger. Snøgrense lagdelt snø 600 moh.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Svært vanskelig å løse ut 1 - Små N, S, SV, V, NV over 700 moh

Skredfarevurdering

1 Liten Fokksnøflak etter siste dager med påfyll av nysnø i høyden har stabilisert seg svært godt til underliggende lag som består av tykk knivhard skare. Noen små natulig utløste løssnøskred kan forekomme i mellomhøyde, da rundt klipper som er tint frem Det skal mer nysnø og pålagring av fokksnøflak om skredfaren skal øke. Varslet faregrad er for høy

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

16. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

ObsID: 194825

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

16.05.2019 kl. 10:44

11 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

Ikke nedbør 5 °C

ObsID: 194784

Nord-Troms / KVÆNANGEN

Snø

15.05.2019 kl. 16:44

117 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Skredaktivitet

15. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ø-sida av S-lige halvdel av Kvænangstindane studert med teleskop: Ingen bruddkanter (for skred str 2 eller større) fra i dag eller i går funnet.

ObsID: 194720

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.