Snøskredvarsel for Nord-Troms torsdag 09.05.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leheng med ferske nysnøflak, nysnøen kan ha dårlig feste til glatt skare. Naturlig utløste skred kan forekomme i soleksponerte bratte heng.

Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i / ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Se etter nysnø som binder seg sammen til myke flak og sprekker opp eller fester seg dårlig til den eldre snøen under. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøvêr og vind onsdag og natt til torsdag vil gjere at det dannar seg nysnøflak i leområder. Sidan vinden dreier vil det vere nysnøflak i fleire himmelretningar, hovedsakleg i sør-, men også i aust- og vestvendte heng. i høgda kan desse legge seg på glatt skare. I skyggevendte områder i høgda har det vore overflaterim, og sjølv om vinden truleg vil bryte ned mykje av det, kan det enkelte stadar vere inntakt. Dette kan gi eit forsterka skredproblem, då skred kan blir lettare å løyse ut og bli større enn ved fråvær av slike lag. Når sola kjem fram og det blir mildare kan det gå nokre våte laussnøskred.
Før snøvêr og vind onsdag var det laussnø og stadvis små mjuke fokksnøflak i snøoverflata. I solsider var snøen noko varmepåverka, medan det i skyggesider var finkorna snø, stadvis med overflaterim. Det harde, eldre snødekket har tidlegare vore påvirka av varme og regn, og er i hovudsak grovkorna, smelteomvandla og stabilisert.
Eventuelle svakare lag i det eldre snødekket er ikkje eit problem no, så lenge det eldre snødekket er hardt og frosset.
Siste dagane er det meldt om nokre våte laussnøskred grunna soloppvarming.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordøst., endring til frisk bris fra nord om ettermiddagen.
-7 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh natt til onsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra sør om formiddagen.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Snø tidlig på dagen. Mindre skyer utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

09.05.2019 kl. 14:35

1101 moh

Ingrid@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Dalbotnen er snøfri.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Det er litt vindteikn i snøen.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Små laussnøskred frå Gamanjunni

Faretegn

Ferske skred Frå Gamanjunni har det gått små våte laussnøskred når sola har stått på i føremiddag.

Snødekke

Ikke snøfokk I dalbotnen har snøen smelta, så snøgrensa ligg nok ca. på 100 moh. Det er også mogleg å sjå litt vindteikn i snøen etter gårdagen.

ObsID: 194186

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

06.05.2019 kl. 19:22

639 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  StigR@obskorps

Skredhendelse

6. mai 19:26 (+02:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst SV-vendt Skredet startet på 777 moh og sluttet på 777 moh Brattheng Ukjent tidspunkt for skredet. Observerte det ikke på tur opp fjellet. Men kan ikke utelukke at det er gått tidligere. Ser ferskere ut enn de andre små lenger inn i gryta.

ObsID: 193913

Nord-Troms / NORDREISA

Snø

06.05.2019 kl. 18:41

1028 moh

StigR@obskorps (***)

Skredfarevurdering

1 Liten Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

6. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Fuktig Fuktig nysnø fra 2-3 dager tilbake. Ca20-30 cm 4F hardt over eldre hardt skarelag. Nysnø ligger i bølger langs overflaten som tyder på at den at blitt flyttet med vinden. Enkelte steder mer enn andre.

ObsID: 193910

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

06.05.2019 kl. 17:38

596 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@obskorps Kommentar:  Bildet tatt sørover Lyngenfjorden.

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Våt Nysnø fra er par dager tilbake er blitt vått. Varierer fra 2-5 cm tykt 4F våt nysnø over gammel hardpakket fuktig skaresnø. Mere bar nabber dom stikker frem. Likevel er det stedvis stor snødybde.

ObsID: 193908

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

06.05.2019 kl. 16:42

171 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  StigR@obskorps

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt Varierende snødybde. Åpne bekker. Våt snø. Der det er noe dybde er overflaten noe hardere. Under eldre våt skare er det store våte korn ned til bakken.

ObsID: 193906

Nord-Troms / KÅFJORD

Snø

06.05.2019 kl. 16:20

61 moh

StigR@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@obskorps

Vær

Ikke nedbør 5 °C fra NV ↘ 60% skyer Mildt på dagtid og kaldere med klarvær på natten

ObsID: 193903

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org